Chương trình đào tạo kỹ năng và tư vấn mô hình quản lý cho TTCSKH NPC

Thời làm outsource đã xưa với các doanh nghiệp phần mềm Việt?
Thời làm outsource đã “xưa rồi”, doanh nghiệp phần mềm Việt đang tự nghiên cứu, phát triển sản phẩm riêng
25 May, 2019
Google hỗ trợ phần mềm cho Huawei đến ngày 19/8
Google hỗ trợ phần mềm cho Huawei đến ngày 19/8
26 May, 2019
Show all
Đào tạo Kỹ năng Chăm sóc khách hàng

Đào tạo Kỹ năng Chăm sóc khách hàng

Rate this post

Last updated on 24 May, 2024

Tháng 5/2019, Công ty Tư vấn Quản lý OCD triển khai chương trình Đào tạo Kỹ năng Chăm sóc Khách hàng và và Tư vấn Hoàn thiện mô hình quản lý cho Trung tâm Chăm sóc Khách hàng (TTCSKH) cho Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (NPC), nhằm giúp chuẩn hóa dịch vụ khách hàng của TTCSKH theo mô hình đã định hướng, hoàn thiện quy trình giải quyết các yêu cầu của khách hàng, nâng cao kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ và tăng cường kỹ năng cho CBNV của TTCSKH để nâng cao mức độ hài lòng cho khách hàng.

Chương trình Đào tạo Kỹ năng Chăm sóc Khách hàng cho TTCSKH của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc gồm các nội dung như kỹ năng giao tiếp, thuyết phục cho giao dịch viên nhấn mạnh vào kỹ năng chào hỏi, lắng nghe, giải quyết các tình huống khó. Đối tượng khóa học là các nhân viên chăm sóc khách hàng – những người trực tiếp trực tổng đài chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc và chuyển các vấn đề cần xử lý xuống các bộ phận liên quan, ví dụ các công ty điện lực. 

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo kỹ năng, CBNV sẽ cải thiện một số kỹ năng như mô tả bản chất của quá trình truyền đạt giao tiếp, các yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp, áp dụng các nguyên tắc trong giao tiếp và truyền đạt nhằm tạo ra mối quan hệ tốt với người nhận thông tin, rèn luyện các kỹ thuật giao tiếp hiệu quả (chào hỏi, lắng nghe, đặt câu hỏi, giải quyết các tình huống khó).

Ngoài ra, Công ty Tư vấn Quản lý OCD cũng đưa ra các khoá học về quản lý thời gian với mục tiêu giúp học viên có thể áp dụng các công cụ quản lý thời gian và các phương pháp lập kế hoạch và tổ chức công việc theo thời gian biểu.

Chương trình đào tạo kỹ năng chăm sóc khách hàng do Công ty Tư vấn Quản lý OCD triển khai sẽ áp dụng phương pháp học qua trải nghiệm (experiential learning) và lấy người học làm trung tâm (learner-centred methodology), tức là các nguyên tắc học của người lớn sẽ được áp dụng triệt để, và giảng viên sẽ đóng vai trò giới thiệu kiến thức, hướng dẫn, tạo ra môi trường và các tình huống để học viên trao đổi, tranh luận và tìm ra cách giải quyết vấn đề trên cơ sở kinh nghiệm công việc và suy luận của bản thân.

Giảng viên sẽ đóng vai trò giới thiệu kiến thức, hướng dẫn áp dụng, tạo ra môi trường và các tình huống để học viên trao đổi, tranh luận và tìm ra cách giải quyết vấn đề trên cơ sở kinh nghiệm công việc và suy luận của bản thân. Học viên sẽ có cơ hội thảo luận để áp dụng các lý thuyết luôn có bài tập dựa trên các tình huống cụ thể từ thực tế công việc của học viên. Qua đó, học viên sẽ tự mình rút ra những bài học để cải thiện kỹ năng của bản thân.

Chương trình Đào tạo Kỹ năng Chăm sóc Khách hàng thành công, đúng tiến độ sẽ giúp TTCSKH củng cố kiến thức chuyên môn, nguyên tắc cơ bản trong giao tiếp cho CBNV để có thể thắt chặt mối quan hệ với khách hàng và góp phần phát triển công ty bền vững trong tương lai.

Contact Us

//]]>