Chương trình Đào tạo và thực hành nghiệp vụ quản lý nhân sự tại doanh nghiệp

Chương trình Định hướng thực tập HR Internship Connections 2020: TECHTREND
Chương trình Định hướng thực tập HR Internship Connections 2020: TECHTREND
28 December, 2020
Quản trị nhân sự trong kỷ Covid - hệ thống lương 3p linh hoạt
Quản trị nhân sự trong kỷ Covid – hệ thống lương 3p linh hoạt
7 February, 2021
Rate this post

Last updated on 24 May, 2024

Ngày 8 tháng 1 năm 2021 vừa qua, buổi giới thiệu về chương trình Đào tạo và thực hành nghiệp vụ quản lý nhân sự tại doanh nghiệp đã diễn ra tại NEU – Đại học Kinh tế Quốc dân. 

Chương trình có sự tham gia của AEP (Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE), Hiệp hội Nhân sự HRA và Công ty Tư vấn Quản lý OCD. OCD sẽ tham gia với vai trò là đơn vị xây dựng chương trình đào tạo và thực tập, quản lý chương trình; thực hiện một phần hoạt động đào tạo (kiến thức, kỹ năng, phần mềm); tiếp nhận sinh viên thực tập; kết nối với các giảng viên/diễn giả – những người có kinh nghiệm chuyên sâu, uy tín, đang làm việc và có vị trí tại các doanh nghiệp

Mục đích của chương trình là trang bị các sinh viên khóa  K59 AEP – Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE:

  • Năng lực tư duy hệ thống về nghiệp vụ quản trị nhân sự, bắt kịp nhu cầu doanh nghiệp mà các chương trình đào tạo tại trường chưa trang bị đủ. 
  • Được củng cố các kiến thức thực tiễn theo các phương pháp và nguyên tắc quản trị doanh nghiệp tiên tiến trên thế giới
  • Xây dựng nhận thức về ứng dụng công nghệ, thao tác phần mềm quản trị nhân sự
  • Có cơ hội nghề nghiệp tại các doanh nghiệp thực tập

Chương trình gồm các chủ đề:

Chủ đề 1: Lộ trình công danh nghề nhân sự

Chủ đề 2: Tuyển dụng dựa trên công nghệ

Chủ đề 3: Tạo dựng trải nghiệm nhân viên tích cực và Môi trường làm việc cho thế hệ Z

Chủ đề 4: Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin nhân sự

Chủ đề 5: Lập kế hoạch đào tạo dựa trên khung năng lực

Chủ đề 6: Ứng dụng phương pháp định lượng KPI/OKR trong quản lý hiệu quả công việc

Chủ đề 7: Quản lý đào tạo

Chủ đề 8: Phân tích nhân sự (HR Analytics)

Chủ đề 9: Thực tiễn triển khai hệ thống lương tại doanh nghiệp

Chủ đề 10: Nhận biết bản thân và hoạch định nghề nghiệp

Tại buổi giới thiệu, Ông Tăng Văn Khánh – Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn Quản lý OCD đồng thời là thành viên sáng lập Công ty Giải pháp Công nghệ OOC đã có những chia sẻ với các bạn sinh viên về kinh nghiệm thực tế cũng như các phương pháp để ứng dụng kiến thức học được từ nhà trường vào làm việc tại doanh nghiệp hiệu quả. 

Dưới đây là một số hình ảnh tại chương trình: 

 

Nguồn: Công ty Tư vấn Quản lý OCD

 

 

 

Contact Us

//]]>