Đào tạo Kỹ năng Kinh doanh nâng cao cho Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

Consulting in HR Capacity Development and HR Information System for VICOSTONE
6 March, 2013
Đào tạo giảng viên nguồn cho cho FPTsoftware
26 August, 2013
Show all
Vietnam Post

Vietnam Post

Chương trình đào tạo Kỹ năng Kinh doanh nâng cao cho Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost, 2/2013). Chương trình được thiết kế và thực hiện kết hợp trực tiếp và trực tuyến dành cho các cán bộ quản lý kinh doanh và nghiệp vụ thuộc 64 Bưu điện tỉnh, thành phố. Nội dung đào tạo bao gồm: Xây dựng kế hoạch kinh doanh, Kỹ năng phân tích khách hàng nâng cao, Thiết kế sản phẩm, Giải pháp truyền thông hiệu quả.

Khóa đào tạo kết hợp trực tiếp và trực tuyến dành cho Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách kinh doanh thuộc các Bưu Điện tỉnh, thành phố. Nội dung đào tạo bao gồm: xây dựng kế hoạch kinh doanh, kỹ năng phân tích khách hàng nâng cao, thiết kế sản phẩm, giải pháp truyền thông hiệu quả… Khóa đào tạo sẽ kéo dài đến cuối tháng 3/2013 và được diễn ra tại Hà Nội và Vũng Tàu.

Mục tiêu đào tạo:
–    Rà soát lại hoạt động xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động kinh doanh tại đơn vị năm 2012
–    Hoàn thiện kỹ năng phân tích năng lực của đối thủ cạnh tranh
–    Hiểu và thực hành kỹ năng nghiên cứu thị trường (thu thập và phân tích thông tin thị trường, xác định tính mùa vụ trên toàn địa bàn,..)
–    Tăng cường kỹ năng phân tích khách hàng và xác định nhóm khách hàng chủ chốt/ khách hàng cốt lõi (Key account) năm 2013
–    Hiểu, thiết lập cơ sở dữ liệu khách hàng, phân công trách nhiệm cập nhật, quản lý và phân tích thông tin khách hàng phục vụ kinh doanh
–    Nắm vững và tổ chức lực lượng bán hàng phục vụ khách hàng cá nhân trên toàn địa bàn
–    Thiết kế chương trình truyền thông năm 2013
–    Hướng dẫn lập KHKD cho BĐ Tỉnh, Huyện

Xem thêm các chương trình đào tạo OCD thực hiện với VietnamPost:

Năm 2011: Chương trình đào tạo “Nâng cao năng lực quản lý cho giám đốc Bưu điện huyện và tương đương” cho hơn 600 giám đốc Bưu điện cấp huyện và tương đươngNăm 2012: Chương trình đào tạo “Nâng cao năng lực kinh doanh cho cán bộ quản lý và phụ trách  kinh doanh” 

Contact Us

//]]>