Đào tạo phương pháp, kỹ năng khảo sát và đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện cho SPC

Kinh nghiệm triển khai e-Learning ở Trường đào tạo cán bộ BIDV
Kinh nghiệm triển khai e-Learning ở Trường đào tạo cán bộ BIDV
24 July, 2014
Nghề Nhân sự: Vai trò và thách thức
Nghề Nhân sự: Vai trò và thách thức
31 July, 2014
Show all

Đào tạo phương pháp, kỹ năng khảo sát và đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện cho SPC

Rate this post

Last updated on 24 May, 2024

Tháng 7/2014, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã phối hợp khai giảng Chương trình đào tạo Phương pháp, kỹ năng khảo sát và đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện.

Khóa học dành cho Lãnh đạo Công ty và Lãnh đạo phòng kinh doanh của 21 Công ty Điện lực; Lãnh đạo điện lực và Lãnh đạo phòng kinh doanh của 200 Điện lực cấp quận/huyện.

Mục tiêu chính của lớp học là trao đổi, hướng dẫn cho các học viên là cán bộ quản lý kinh doanh của các Điện lực  thuộc SPC hiểu rõ và nắm bắt được phương pháp, quá trình và các công cụ nghiên cứu thị trường được thực hiện bởi đơn vị nghiên cứu thị trường, từ đó có phối hợp với đơn vị nghiên cứu thị trường để đạt được mục tiêu chung của cuộc khảo sát là đánh giá được sự hài lòng của khách hàng dùng điện đối với các dịch vụ do Tổng Công ty Điện lực Miền Nam và các Điện lực tỉnh cung cấp.

Cụ thể, chương trình đào tạo nhằm giúp học viên:

– Hiểu về cách thức thực hiện dự án nghiên cứu thị trường, sự hài lòng của khách hàng
– Hiểu về cách thức lấy mẫu để đảm bảo tính chính xác số liệu
– Hiểu ý nghĩa của các chỉ số thống kê trong báo cáo nghiên cứu thị trường, sự hài lòng của khách hàng và giá trị đối với nhà quản lý
– Lập kế hoạch dịch vụ khách hàng dựa trên các thông tin từ báo cáo nghiên cứu thị trường, sự hài lòng của khách hàng

Contact Us

//]]>