Bế giảng chương trình mini MBA cho Công ty Dược phẩm Quốc tế Abipha

Chuyển đổi số thời 4.0, doanh nghiệp nên bắt đầu từ đâu?
Chuyển đổi số thời 4.0, doanh nghiệp nên bắt đầu từ đâu?
12 April, 2019
Zalo
Giải mã chiến lược trở thành số 1 của Zalo
13 April, 2019
Show all
Chương trình mini MBA cho Công ty Dược phẩm Quốc tế Abipha

Chương trình mini MBA cho Công ty Dược phẩm Quốc tế Abipha

Tháng 4/2019, Công ty Dược phẩm Quốc tế Abipha đã hoàn thành chương trình mini MBA do Công ty Tư vấn Quản lý OCD triển khai. Chương trình Mini MBA được thiết kế nhằm nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo cho các cán bộ quản lý cấp trung và cấp cao của Abipha.

Trong khoá đào tạo quản lý, các học viên đã có thêm cơ hội được kết hợp giữa lý thuyết với trao đổi bài học từ kinh nghiệm quản lý thực tế của các giảng viên, chuyên gia tư vấn quản lý giàu kinh nghiệm. Ngoài ra, thông qua các ví dụ thực tế, khoá đào tại mini MBA cũng tạo ra môi trường để học viên trao đổi, đưa ra các ý kiến và tìm cách giải quyết vấn đề trên cơ sở kinh nghiệm công việc, kiến thức và suy luận của bản thân.

Nội dung chương trình mini MBA được xây dựng dựa trên tính đặc thù của ngành dược phẩm cũng như đặc thù của doanh nghiệp thực hiện vừa sản xuất vừa thương mại dược phẩm, trong điều kiện quản lý tại Việt Nam.

Sự khác biệt của chương trình mini MBA do OCD thiết kế và giảng dạy là sự gắn kết giữa các mô hình và lý thuyết quản lý với ứng dụng thực tế tại doanh nghiệp của học viên. Mỗi chương trình đều thiết kế dựa trên nhu cầu phát triển năng lực cán bộ của doanh nghiệp và nguyện vọng học tập của học viên, triệt để kết hợp lý thuyết với trao đổi bài học từ kinh nghiệm quản lý thực tế và hỗ trợ học viên thực hiện các đề án ứng dụng sau khóa học. Chính sự khác biệt này tạo ra các chương trình đào tạo có tính chuyên nghiệp, thực tiễn và chất lượng mang dấu ấn riêng của OCD.

Chương trình đào tạo quản lý của Công ty Tư vấn Quản lý OCD áp dụng phương pháp học qua trải nghiệm (experiential learning) và lấy người học làm trung tâm (learner-centred methodology), tức là các nguyên tắc học của người lớn sẽ được áp dụng triệt để, và giảng viên sẽ đóng vai trò giới thiệu kiến thức, hướng dẫn, tạo ra môi trường và các tình huống để học viên trao đổi, tranh luận và tìm ra cách giải quyết vấn đề trên cơ sở kinh nghiệm công việc và suy luận của bản thân.

Chương trình mini MBA được đánh giá khóa học đã rất thành công, truyền đạt trực tiếp vào nội dung quan trọng đó là công tác quản lý doanh nghiệp. Từ đó, hy vọng sẽ giúp Abipha củng cố kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm quản lý cho cán bộ cấp cao để có thể phát triển nguồn nhân lực và góp phần  phát triển công ty bền vững trong tương lai.

Contact Us

//]]>