Đào tạo Mini-MBA cho Canon Vietnam

Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng
Tư vấn xây dựng hệ thống lương cho Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng
1 June, 2010
Tư vấn Tái cơ cấu và Xây dựng Quy chế tiền lương mới cho Công ty Xây dựng LICOGI 13
Tư vấn Tái cơ cấu và Hệ thống lương 3P cho Công ty Xây dựng LICOGI 13
26 June, 2010
Rate this post

Last updated on 2 November, 2023

Nhằm nâng cao năng lực và tăng cường tính chủ động của đội ngũ quản lý cấp trung trong việc góp phần vào sự phát triển của Canon tại Việt nam, Canon Vietnam đã ký hợp đồng với OCD để cung cấp Chương trình Mini-MBA dành cho doanh nghiệp sản xuất theo hướng thực tiễn, tăng cường tính ứng dụng.

Đứng đầu trên toàn cầu trong kỹ thuật hình ảnh, Canon là người phát triển và sản xuất thiết bị hình ảnh, máy móc văn phòng, dụng cụ quang học và các sản phẩm khác. Là một nhà sản xuất máy ảnh nổi tiếng thế giới, 60 năm qua Canon đã bắt đầu vào một dây chuyền sản xuất mới. Mục đích của sản phẩm Canon là cải thiện đời sống của mọi người ở nơi làm việc cũng như là ở nơi vui chơi giải trí. Triết Lý hoạt động của Canon là Kyosei, tức là “Sống và Làm Việc cùng nhau vì Lợi ích chung”. Theo tinh thần “Kyosei”, trang thiết bị sản xuất của nhà máy đều bảo vệ môi trường, tận dụng những giá bằng tre, nhẹ, chắc và kinh tế trong hệ thống lắp ráp của nhà máy.

Tháng 5 năm 2002 Canon bắt đầu dây chuyền sản xuất ở nhà máy mới ở Việt Nam. Nhà Máy Canon Việt Nam đặc trách trong việc sản xuất Máy in phun, đóng góp 25% tổng sản lượng Máy in phun trên toàn cầu và hiện tại là nhà xuất khẩu lớn nhất ở Hà Nội với sản lượng xuất khẩu là 53% trên tổng sản lượng xuất khẩu của ngành có vốn đầu tư nước ngoài, và thu nhập hơn US$ 200 triệu.

Với mong muốn tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung, Canon Việt nam đã ký hợp đồng với OCD xây dựng và thực hiện Chương trình Mini-MBA nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý của mình. Chương trình Mini-MBA gồm 9 module, bao hàm kỹ năng quản lý căn bản nhất của đội ngũ quản lý cấp trung tại một công ty sản xuất như Canon. Chương trình Mini-MBA dự kiến sẽ được thực hiện trong vòng 6 tháng, bắt đầu từ tháng 10/2010.

Contact Us

//]]>