Phát triển văn hoá doanh nghiệp cho Trung tâm Viễn thông và CNTT EVN

Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho Công ty CP Vinaconex 6
Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho Công ty CP Vinaconex 6
8 May, 2017
Tư vấn hệ thống quản lý nhân sự cho Trường Phổ thông Liên cấp Olympia
Tư vấn KPI và Khung năng lực cho Trường Phổ thông Liên cấp Olympia
28 June, 2017
Show all

Phát triển văn hoá doanh nghiệp cho Trung tâm Viễn thông và Công nghệ thông tin - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Rate this post

Last updated on 24 May, 2024

Tháng 5/2017, Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã kí kết và triển khai khoá đào tạo Phát triển văn hoá doanh nghiệp cho Ban chỉ đạo, tổ công tác và cán bộ công nhân viên Trung tâm triển khai văn hoá doanh nghiệp, thuộc Trung tâm Viễn thông và CNTT – Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Khoá đào tạo phát triển văn hoá doanh nghiệp được thiết kế nhằm giúp cho các học viên hiểu rõ về khái niệm văn hoá và văn hoá doanh nghiệp, hệ thống giá trị văn hoá doanh nghiệp và phương pháp xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, học viên có thể vận dụng vào doanh nghiệp của mình để hình thành một đội ngũ nhân viên có động lực làm việc, có trách nhiệm và phong cách làm việc chuyên nghiệp, nhờ đó doanh nghiệp có thể phục vụ khách hàng tốt hơn và có khả năng cạnh tranh tốt hơn trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Cụ thể hơn, chương trình đào tạo này tập trung vào việc làm rõ vai trò của văn hoá doanh nghiệp đối với hiệu quả hoạt động và lãnh đạo; Phân tích, đánh giá và lựa chọn các giá trị văn hoá doanh nghiệp quan trọng; Xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển văn hoá doanh nghiệp (đưa các giá trị văn hoá được lựa chọn vào trong thực tế).

Ngày nay, văn hoá doanh nghiệp là một yêu cầu tất yếu trong sự phát triển thương hiệu của doanh nghiệp. Văn hoá doanh nghiệp không chỉ đơn thuần là văn hoá giao tiếp hay văn hoá kinh doanh, cũng không phải là khẩu hiệu của ban lãnh đạo được treo trước cổng hay trong phòng họp. Văn hoá doanh nghiệp là sự tổng hợp của giá trị, niềm tin, chuẩn mực được thể hiện trong thực tế và trong các hành vi mỗi thành viên doanh nghiệp.

Contact Us

//]]>