Khóa học Xây dựng, triển khai BSC- KPI cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Học kỳ thực hành | Chủ đề 8 | Phân tích nhân sự (HR Analytics)
Học kỳ thực hành | Chủ đề 8 | Phân tích nhân sự (HR Analytics)
12 April, 2021
Công ty tư vấn doanh nghiệp
Công ty tư vấn mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp của bạn?
26 April, 2021
Show all
Khóa học Xây dựng và triển khai KPI cho SSC

Khóa học Xây dựng và triển khai KPI cho SSC

5/5 - (1 vote)

Last updated on 24 May, 2024

Ngày 15/4/2021, Khóa học Xây dựng, triển khai hệ thống BSC – KPI cho các công chức, viên chức đến  từ Vụ/Cục thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC)  và Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán (SRTC)  đã chính thức khai giảng tại Trung tâm Galaxy, 87 Láng Hạ, Hà Nội.

Buổi lễ với sự tham gia của đại diện các bên:

  • Ông Trịnh Văn Điển – Trưởng phòng Đào tạo – SRTC
  • Bà Đỗ Hoàng Lệ Cầm, Đại diện Tổ chức Phát triển Luxembourg tại Việt nam
  • Ông Tăng Văn Khánh – Tổng giám đốc Công ty Tư vấn Quản lý OCD

cùng các giảng viên OCD và công chức, viên chức đến từ SSC và SRTC. 

Ông Tăng Văn Khánh, TGĐ OCD phát biểu khai giảng

Ông Tăng Văn Khánh, TGĐ OCD phát biểu khai giảng

Khóa đào tạo được thiết kế nhằm nâng cao năng lực cho Ban Điều hành và các cán bộ quản lý cấp trung của doanh nghiệp với mục đích:

  • Hiểu được nguyên tắc xây dựng BSC-KPI
  • Phân biệt được ứng dụng KPI/ KRI – OKR cho doanh nghiệp
  • Phương pháp chuẩn hóa cơ cấu tổ chức và hệ thống giao việc
  • Phương pháp xây dựng và triển khai hệ thống KPIs cấp công ty, bộ phận và cá nhân.
  • Lập báo cáo phân tích và ra quyết định điều hành dựa trên BI-KPI

Giảng viên chính của Khóa học: ThS. Nguyễn Thị Nam Phương – Tư vấn trưởng của OCD.

Bà Nguyễn Thị Nam Phương - tư vấn trưởng của OCD.

Bà Nguyễn Thị Nam Phương – Tư vấn trưởng của OCD.

Trong các khóa học Xây dựng và triển khai Hệ thống BSC-KPI do OCD thực hiện, học viên được thực hành trên phần mềm KPI digiiTeamW do Công ty Giải pháp Công nghệ OOC phát triển.

Một số khóa học Xây dựng và triển khai hệ thống BSC-KPI do OCD thực hiện:

Nguồn: Công ty Tư vấn Quản lý OCD

 

 

Contact Us

//]]>