Khai giảng chương trình đào tạo “Nâng cao năng lực kinh doanh cho cán bộ quản lý của Vietnampost”

Công cụ phân tích hình thành chiến lược
Các công cụ phân tích hình thành chiến lược
1 May, 2012
Tái cơ cấu doanh nghiệp nên bắt đầu từ đâu
Tái cơ cấu doanh nghiệp: Nên bắt đầu từ đâu?
23 July, 2012
Show all
Vietnam Post

Vietnam Post

Ngày 13/02/2012, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (VNPost) phối hợp cùng Công ty Cổ phần Phát triển Năng lực Tổ chức (OCD) khai giảng khóa học đầu tiên trong chương trình đào tạo “Nâng cao năng lực kinh doanh cho cán bộ quản lý, phụ trách kinh doanh của Tổng Công ty”.

Buổi lễ khai giảng có sự hiện diện của Ban lãnh đạo Tổng Công ty là ông Đỗ Ngọc Bình – Tổng giám đốc VNPost và ông Phạm Anh Tuấn – Phó Tổng giám đốc VNPost. Trong bài phát biểu về chiến lược phát triển và định hướng kinh doanh của Tổng Công ty, hai lãnh đạo đã bày tỏ hi vọng vào sự phát triển vượt bậc của Bưu chính trong thời gian tới.

Tiếp nối thành công dự án “Nâng cao năng lực quản lý cho giám đốc bưu điện huyện và tương đương”, Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (VNPost) và Công ty CP Phát triển Năng lực Tổ chức tiếp tục ký kết hợp đồng thực hiện dự án đào tạo “Nâng cao năng lực kinh doanh cho cán bộ quản lý, phụ trách kinh doanh của Tổng Công ty”. Chuỗi khóa đào tạo hướng tới đối tượng chính là cán bộ khối kinh doanh cấp Tổng Công ty và cấp Tỉnh – Huyện của VNPost. Khóa đào tạo được thiết kế nhằm trang bị cho cán bộ kinh doanh của VNPost những công cụ và phương pháp phù hợp để thực hiện các hoạt động xây dựng thương hiệu, marketing và bán hàng. Chương trình đào tạo sẽ áp dụng hai phương thức học trực tiếp trên lớp và học trực tuyến dựa trên cách thức lấy người học làm trung tâm, tức là các nguyên tắc học của người lớn sẽ được áp dụng triệt để.  Trong đó, giảng viên sẽ đóng vai trò giới thiệu kiến thức, hướng dẫn áp dụng, tạo ra môi trường và các tình huống để học viên trao đổi, tranh luận và tìm ra cách giải quyết vấn đề trên cơ sở kinh nghiệm công việc và suy luận của bản thân. Quá trình thảo luận để áp dụng các lý thuyết luôn có bài tập dựa trên các tình huống cụ thể từ thực tế công việc của học viên. Học trực tuyến được áp dụng nhằm tạo cơ hội áp dụng vào thực tế cho học viên.

Hiện nay mô hình tổ chức kinh doanh đang được triển khai dọc từ Tổng công ty Bưu chính xuống các đơn vị. Trong bối cảnh bưu chính cần tăng cường năng lực tổ chức kinh doanh và hoạt động Marketing-bán hàng tại tất cả các đơn vị; việc tổ chức khóa đào tạo “Nâng cao năng lực kinh doanh cho cán bộ quản lý, phụ trách kinh doanh của Tổng Công ty” để nhằm cung cấp những kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, cập nhật kiến thức và giải quyết các vấn đề phát sinh là rất cần thiết. Mặt khác, thời điểm tổ chức khóa đào tạo vào đầu năm là phù hợp vì năm 2012 là năm triển khai mô hình kinh doanh mới của Tổng Công ty; hàng loạt định hướng mới, cách thức triển khai mới trong kinh doanh cần được truyền thông đến đội ngũ kinh doanh trên toàn mạng lưới. Chương trình đào tạo thành công sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu kinh doanh năm 2012.

Tham khảo thêm dịch vụ cho đào tạo quản lý cho cấp cao, cấp trung và nhân viên của Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Contact Us

//]]>