Quản trị Công ty - Cẩm nang thành công của công ty đại chúng

altTrong những năm đây, Quản trị công ty (Corporate Governance) là một trong những chủ đề được cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Với sự phát triển của môi trường đầu tư và tài chính toàn cầu ngày nay, để đảm bảo thu hút nguồn vốn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước một cách hiệu quả, các công ty phải thiết lập cơ chế quản trị công ty phù hợp với những quy định vềkhuôn khổ pháp lý đã ban hành, phù hợp với thông lệ quốc tế tốt nhất, đồng thời, phải được các chủ thể chủ chốt trong thị trường vốn đồng thuận.

 

Quản trị Công ty - Cẩm nang thành công của các Công ty Đại chúng

 

Ở Việt Nam gần đây, những vấn đề liên quan đến quản trị công ty như: tổ chức Đại hội cổ đông không đúng nguyên tắc, mâu thuẫn giữa Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, các quyền và lợi ích của cổ đông nhất là cổ đông thiểu số bị vi phạm, công ty niêm yết không công bố thông tin v.v… đã hạn chế hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp cũng như môi trường kinh doanh.

 

Từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường đến nay, quy định về quản trị doanh nghiệp ở Việt Nam là khá đơn giản nếu so sánh với các thông lệ tốt của quốc tế. Việc hiểu và tăng cường thực hiện cũng như hoàn thiện cơ chế về quản trị công ty trong thị trường vốn, đúng luật pháp, hướng đến sự phù hợp với thông lệ quốc tế tốt nhất và các quy định quản trị đã trở thành một nhu cầunhu cầu cấp bách, đặc biệt của các công ty đại chúng, công ty niêm yết.

 

Qua kinh nghiệm thực tế về quản trị công ty nhiều năm trong các công ty, bám sát chương trình đào tạo của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước), với sự hỗ trợ của Dự án “Nâng cao chất lượng quản trị công ty tại Việt Nam” của IFC, chúng tôi thiết kế khoá đào tạo kết hợp lý thuyết với thực tế dành cho các chủ doanh nghiệp, cán bộ lãnh đạo trung cao cấp của doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty đại chúng,nhằm cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản về quản trị công ty cổ phần theo quy định của pháp luật và thực tiễn ở Việt Nam, cũng như các thông lệ tốt trên thế giới.

 

Sau khóa học, học viên sẽ:

-Hiểu được tổng quan về quản trị công ty, vai trò của quản trị công ty đối với các doanh nghiệp

-Hiểu được khung pháp lý về quản trị công ty ở Việt Nam và các thông lệ quản trị công ty tốt trên thế giới

-Nắm vững và vận dụng trong thực tiễn về cơ cấu tổ chức và các quy định về cơ cấu tổ chức quản trị công ty ở Việt Nam

-Nắm vững được các nội dung về quyền hạn, nghĩa vụ và công việc của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc

-Nắm vững và vận dụng vào thực tiễn việc thực hiện các quyền của cổ đông và bảo vệ cổ đông thiểu số. Thể thức chuẩn bị và tiến hành đại hội đồng cổ đông

-Hiểu và thực hiện được các qui định minh bạch và công bố thông tin của công ty đại chúng.

 

Nội dung

 

Chuyên đề 1: Tổng quan về quản trị công ty

·Các quan điểm về quản trị công ty

·Các chủ thể cơ bản liên quan tới quản trị công ty

·Khái niệm quản trị công ty trên thế giới và ở Việt Nam

·Khung pháp lý về quản trị công ty ở Việt Nam

·Nội dung cơ bản của quản trị công ty đại chúng

·Giới thiệu các thông lệ tốt về quản trị công ty

 

Chuyên đề 2: Tổ chức quản trị công ty cổ phần, công ty đại chúng

·Công ty cổ phần và công ty cổ phần đại chúng: những khái niệm cơ bản

·Cơ cấu tổ chức quản lý và các chủ thể quản trị công ty

·Giới thiệu các nguyên tắc quản trị công ty đại chúng

 

Chuyên đề 3: Cơ cấu tổ chức quản lý công ty đại chúng

·Bộ máy tổ chức quản lý cơ bản, quyền hạn, nhiệm vụ của bộ máy và quan hệ trong công ty đại chúng

·Bầu, bổ nhiệm, bãi miễn và thay thế các thành viên của bộ máy quản lý, giám sát

·Cơ chế thù lao cho bộ máy quản lý, giám sát điều hành

·Thiết lập điều lệ và qui chế nội bộ về quản trị công ty

 

Chuyên đề 4:Nghĩa vụ, trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc

·Các nguyên tắc về nghĩa vụ và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc

·Nội dung công việc và trách nhiệm của Hội đồng quản trị; Chủ tịch Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát

·Nội dung công việc và trách nhiệm của Tổng giám đốc/ Giám đốc và Ban giám đốc

 

Chuyên đề 5: Quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông và Đại hội đồng cổ đông

·Các nguyên tắc về thực hiện quyền của cổ đông và Đại hội đồng cổ đông

·Quyền, lợi ích và nghĩa vụ của các loại cổ đông

·Vấn đề bảo vệ cổ đông thiểu số thông qua các hình thức sở hữu cổ phiếu, cơ cấu vốn, cơ cấu tổ chức, cơ cấu kiểm soát của công ty

·Chuẩn bị, nội dung chương trình và tiến hành Đại hội cổ đông, quyền và nhiệm vụ của Đại hội cổ đông

 

Chuyên đề 6: Minh bạch và công bố thông tin

·Các nguyên tắc về minh bạch và công bố thông tin về mọi vấn đề liên quan tới công ty

·Nội dung và thời gian công bố thông tin trên thị trường sơ cấp và thứ cấp

·Xác nhận, giải trình, đính chính thông tin

Yêu cầu đối với cán bộ chuyên trách công bố thông tin

·Các đối tượng nhận thông tin và hình thức công bố thông tin trực tiếp và gián tiếp

 

Thời lượng: 3 ngày (6 buổi)

 

Phương pháp:

Khóa học này được thiết kế dành cho chủ doanh nghiệp, cán bộ lãnh đạo trung cao cấp của doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty đại chúng, công ty niêm yết. Khóa học sẽ tập trung vào những vấn đề về Quản trị công ty mà học viên đã từng hoặc đang đối mặt trong thực tế.

Bên cạnh việc cung cấp kiến thức cơ bản về quản trị công ty cổ phần theo quy định của pháp luật và thực tiễn ở Việt Nam cũng như các thông lệ tốt trên thế giới, giảng viên sẽ thúc đẩy trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa học viên với nhau và học viên với giảng viên, tạo cơ hội để học viên đúc kết kinh nghiệm và tìm ra câu trả lời cho các vấn đề về Quản trị công ty tại doanh nghiệp mình.

 

Giảng viên

Chương trình do các giảng viên là chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo quản trị, có nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn quản trị doanh nghiệp của Công ty OMT xây dựng.

 

Giảng viên chủ trì: Ông Phạm Quốc Mạnh

 

Ông Mạnh có hơn 20 năm kinh nghiệm đa dạng trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chính doanh nghiệp và đầu tư, kinh doanh. Trong những năm qua, ông đã đảm nhận nhiều vị trí chủ chốt trong các doanh nghiệp lớn như: Giám đốc tài chính Công ty Gilina (1987-1995); Giám đốc miền Bắc Công ty Leaprodexim Sài gòn (1995-1997); Giám đốc tài chính Công ty liên doanh Dầu khí Hà Nội (1997-1999); Giám đốc tài chính Công ty Dầu khí Hà Nội (1999-2002); Giám đốc miền Bắc Công ty Phân đạm và Hoá chất Dầu khí (nay là Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí) -Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (2003-2006); Tổng giám đốc Tập đoàn đầu tư Việt Phương (2006-2008); Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia Habada (2007); Uỷ viên HĐQT Công ty cổ phần INDECO (2008-2009) và một số công ty khác; Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn đầu tư Việt Phương (2009); Uỷ viên Ban chấp hành Hội phát triển Hợp tác kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia (VILACAED) (2009-nay) và Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo Quản lý Trực tuyến OMT (2010-nay).

 

Từ năm 1993 tới nay, ông Mạnh cũng tham gia tư vấn về quản trị doanh nghiệp cho nhiều công ty trong và ngoài quốc doanh như: Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông; Công ty Liên San; Công ty Phúc Thành; Công ty Hiệp Hương; Công ty Tây Đô; Công ty đầu tư Y tế v…v…

 

Ông Mạnh còn là giảng viên uy tín về các chủ đề Quản trị tài chính doanh nghiệp; Kế hoạch kinh doanh và tài chính; Phân tích dự án đầu tư; Đàm phán kinh doanh và các kỹ năng mềm cho doanh nghiệp, thường xuyên được mời giảng dạy cho nhiều doanh nghiệp, các trường đại học và các tổ chức đào tạo như: FPT, TOYOTA Hoàn Kiếm; Transerco, Vinatex, Hapro, Đại học Thăng Long, Đại học Tài chính, Đại học RMIT, Đại học Bách khoa, Trường Lê Hồng Phong, Bộ Ngoại giao, Trường cán bộ quản lý doanh nghiệp thuộc VCCI, Chương trình phát triển kinh tế tư nhân các nước vùng sông Mekong (MPDF), Dự án SIRED (Đan Mạch)…

 

Giảng viên quốc tế: Ông Juan Carlos Fernandez Zara, Giám đốc dự án, Chương trình Quản trị Công ty Việt Nam (trực thuộc IFC)

 

Ông Juan Carlos Fernandez Zara là Giám đốc dự án của Chương trình Quản trị Công ty Việt Nam của IFC khởi động ở Việt Nam từ năm 2009. Trước khi đảm nhận vị trí này, ông Juan Carlos đã quản lý Chương trình Quản trị Công ty của IFC cho các quốc gia vùng Balkan (Đông Nam Âu). Ông có hai bằng thạc sỹ về luật châu Âu và thạc sỹ quản trị kinh doanh, và là luật sư thực hành. Trước khi gia nhập IFC, ông Juan Carlos làm việc tại Công ty Luật Froriep Renggli (Công ty Luật lớn thứ 3 tại Thụy Sĩ), HSBC Republic Ernst & Young. Chuyên ngành chính của công là Luật doanh nghiệp và Quản trị Công ty.

Chia sẻ
Bạn đang ở: OCD Tin tức Khóa học Quản trị Công ty - Cẩm nang thành công của công ty đại chúng

Kết nối với OCD

Liên hệ với OCD

  • 024 3553 7799
  • 096 363 6066
  • ocd@ocd.vn

 
Công ty Tư vấn Quản lý OCD
Trụ sở HN: Tầng 18, Tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà nội
Tel: 024 3553 7799      Fax: 024 3553 7797
Văn phòng HCM: B0609, Tòa B, The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Quận 4, HCMC
Tel: 028 3925 3985 | 0906655010
 
CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ OCD - Số ĐKKD  0101362912   do Sở KHĐT TP. Hà Nội  cấp ngày 23/05/2003