Dịch vụ Tư vấn Định biên Nhân sự

Công cụ diễn giải
Top 5 công cụ diễn giải miễn phí hữu ích
25 May, 2022
Dự án Coaching OCD thực hiện cho VTHM Group
Dự án Coaching cho đội ngũ cán bộ quản lý nhân sự của VTHM Group
25 May, 2022
Show all
Định biên nhân sự

Định biên nhân sự

Rate this post

Last updated on 24 May, 2024

Dịch vụ Tư vấn Định biên Nhân sự

Giúp các doanh nghiệp xác định rõ lộ trình sắp xếp và phát triển nhân lực theo những thay đổi của kế hoạch kinh doanh, xác định quỹ lương và chi phí nhân sự tương ứng. Với tốc độ chuyển đổi số của doanh nghiệp ngày nay, định biên nhân sự giúp doanh nghiệp cân đối được sử dụng nhân lực và công nghệ, so sánh để lựa chọn tối ưu hóa chi phí đồng thời với gia tăng giá trị cho khách hàng thông qua tối ưu quy trình dịch vụ.

Quy trình Định biên Nhân sự

 • Thống nhất định hướng chiến lược phát triển doanh nghiệp
 • Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức
 • Rà soát và chuẩn hóa chức năng bộ phận
 • Chuẩn hóa hệ thống chức danh
 • Xây dựng mô tả công việc
 • Xác định khối lượng công việc theo kế hoạch kinh doanh
 • Xây dựng định mức tiêu hao nhân lực
 • Thiết kế công thức tính định biên cho các nhóm công việc
 • Xây dựng các kịch bản định biên
 • Xây dựng kế hoạch chuyển đổi tổ chức và nguồn nhân lực

Kinh nghiệm Tư vấn Định biên Nhân sự

OCD hiện là công ty tư vấn giàu kinh nghiệm hàng đầu Việt nam trong lĩnh vực tư vấn tái cơ cấu và xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp. Kinh nghiệm tư vấn hệ thống quản lý của OCD được trình bày ở phần Kinh nghiệm Tư vấn Hệ thống Quản lý

Dự án tiêu biểu

Tham khảo các dịch vụ của OCD

Nghiên cứu Thị trường

Tư vấn Chiến lược

Tái cơ cấu doanh nghiệp

Xây dựng Hệ thống Quản lý

Dịch vụ Đào tạo Quản lý

Phần mềm digiiKPI của OOC

 

Liên hệ:

 1. Hotline: 0886595688
 2. Email: ocd@ocd.vn
 3. Website: https://ocd.vn

Contact Us

//]]>