Dịch vụ Tư vấn Khung năng lực

Dịch vụ Tư vấn Chiến lược
Dịch vụ Tư vấn Chiến lược
28 May, 2022
Dịch vụ Số hóa tài liệu
Dịch vụ Số hóa tài liệu
28 May, 2022
Show all
Tư vấn Khung năng lực

Tư vấn Khung năng lực

Rate this post

Last updated on 24 May, 2024

Dịch vụ Tư vấn Xây dựng Khung năng lực

Giúp doanh nghiệp xây dựng từ điển năng lực, khung năng lực và đánh giá năng lực theo phương pháp COID. Đây là phương pháp xây dựng khung năng lực của OCD phát triển và đăng ký bản quyềnPhương pháp COID được phát triển triên nền tảng phương pháp khung năng lực của Havards và MIT. Sau nhiều dự án, OCD đã phát triển công cụ xây dựng từ điển năng lực và đánh giá năng lực với mức độ tự động hóa cao, tạo thuận tiện cho người sử dụng – Phần mềm digiiCAT.

Tư vấn xây dựng Khung năng lực

Tư vấn xây dựng Khung năng lực

Quy trình tư vấn xây dựng Khung năng lực

  • Điều chỉnh cơ cấu tổ chức
  • Chuẩn hóa chức năng bộ phận
  • Chuẩn hóa hệ thống chức danh
  • Xây dựng mô tả công việc
  • Thiết kế khung năng lực chung
  • Xây dựng khung năng lực cho các vị trí
  • Tích hợp khung năng lực vào phần mềm đánh giá năng lực digiiCAT của OOC
  • Đánh giá năng lực nhân viên theo khung năng lực trên phần mềm digiiCAT

Khách hàng tiêu biểu

Trong gàn 20 năm qua, OCD đã thực hiện hàng trăm dự án tư vấn hệ thống quản lý, trong đó tiêu biểu là xây dựng khung năng lực cho các doanh nghiệp lớn tại Việt nam. Một số doanh nghiệp tiêu biểu đã sử dụng dịch vụ tư vấn khung năng lực của OCD:

Kinh nghiệm tư vấn Khung năng lực

OCD đã thực hiện thành công nhiều dự án tư vấn Khung năng lực cho nhiều doanh nghiệp ở Việt nam.

Kinh nghiệm tư vấn Khung năng lực của OCD được trình bày ở phần Kinh nghiệm Tư vấn Hệ thống Quản lý.

Contact Us

//]]>