Tư vấn hệ thống lương cho Tổng Công ty Viễn thông MobiFone

10 Best Product Backlog Tools For Backlog Management
10 Best Product Backlog Tools For Backlog Management
25 October, 2021
Tư vấn đánh giá hiện trạng công ty tự động hóa biến áp
Tư vấn đánh giá hiện trạng công ty tự động hóa biến áp hàng đầu
1 November, 2021
Show all
Tư vấn rà soát hệ thống & xây dựng quy chế lương cho MobiFone

Tư vấn rà soát hệ thống & xây dựng quy chế lương cho MobiFone

Rate this post

Last updated on 24 May, 2024

Tháng 10/2021, Công ty Tư vấn Quản lý OCD ký kết hợp đồng tư vấn hệ thống lương cho Tổng công ty Viễn thông Mobifone với 5 Khối trực thuộc.

Về MobiFone

Tổng công ty Viễn thông MobiFone là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. MobiFone kinh doanh đa dạng các lĩnh vực: dịch vụ viễn thông truyền thống, VAS, Data, Internet & truyền hình IPTV/cable TV, sản phẩm khách hàng doanh nghiệp, dịch vụ công nghệ thông tin, bán lẻ, phân phối và đầu tư nước ngoài.

Tại Việt Nam, MobiFone là một trong ba mạng di động lớn nhất. MobiFone đã xây dựng được chỗ đứng vững chắc trên thị trường viễn thông trong nước. Bên cạnh đó, MobiFone còn đạt được nhiều giải thưởng, vinh danh trong bảng xếp hạng do các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế bình chọn trong nhiều năm liền.

MobiFone là một trong ba mạng di động lớn nhất tại Việt Nam

MobiFone là một trong ba mạng di động lớn nhất tại Việt Nam

Về OCD

OCD là công ty tư vấn quản lý chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. OCD hoạt động nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp và tổ chức phát triển bền vững thông qua các dịch vụ đào tạo và tư vấn chất lượng, mang tính thực tiễn cao trong đa dạng lĩnh vực.

Sự khác biệt căn bản của OCD là tính hệ thống, hướng chiến lược và ứng dụng cao của các sản phẩm tư vấn cho doanh nghiệp. Trong 18 năm qua, OCD đã thực hiện 750 các dự án tư vấn và đào tạo cho các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, trong đó có rất nhiều doanh nghiệp có quy mô lớn thuộc VNR500.

OCD đã thực hiện hơn 750 các dự án tư vấn và đào tạo cho các doanh nghiệp

OCD đã thực hiện hơn 750 dự án tư vấn và đào tạo cho các doanh nghiệp

Về dự án tư vấn hệ thống lương cho Tổng Công ty Viễn thông Mobifone

Mục tiêu dự án

Mục tiêu của dự án nhằm sửa đổi và hoàn thiện Quy chế tiền lương trên phạm vi toàn Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, bao gồm tất cả các đơn vị của 5 Khối (Khối quản lý, Khối kinh doanh và tạo sản phẩm, Khối kỹ thuật – Công nghệ, Khối Đầu tư – Phát triển mạng và Khối Hỗ trợ), tập trung vào những nội dung chính sau:

  • Khảo sát hiện trạng hệ thống đánh giá, trả lương và chuẩn hóa chức năng
  • Điều chỉnh lại toàn bộ Quy chế lương để áp dụng trong toàn Tổng công ty
  • Phân phối lương cho tập thể
  • Xác định được nguyên tắc để điều chỉnh lương 3P cho cá nhân
  • Xây dựng lương cho nhóm chuyên gia
  • Xây dựng các nguyên tắc hướng dẫn để các đơn vị chủ động xây dựng hệ thống KPI tại đơn vị, từ đó đánh giá và trả lương hiệu quả cho các cá nhân.

Phương pháp tư vấn

Tư vấn OCD áp dụng phương pháp tư vấn quá trình, nghĩa là thực hiện xây dựng toàn bộ các tài liệu mô tả thông qua quá trình cùng làm với Ban lãnh đạo, các trưởng bộ phận và cán bộ chủ chốt của khách hàng. Phương pháp tư vấn quá trình này sẽ thực hiện được nhờ Mô hình quản lý dự án hai chiều gồm 4 bên, trong đó bản thân những người tham gia dự án đều coi việc thống nhất kế hoạch và phấn đấu đạt mục tiêu dự án là trách nhiệm và động lực làm việc của họ. 

Kinh nghiệm của OCD

Công ty Tư vấn Quản lý OCD là công ty tư vấn hàng đầu Việt nam, đã thực hiện hàng trăm dự án tư vấn hệ thống quản lý cho các doanh nghiệp lớn tại Việt nam như Tập đoàn Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình, Wacoal Việt nam, Taikisha Việt nam, Yushen Logistics, Tập đoàn Hòa Bình Minh, Tập đoàn Điện lực Việt nam, Thép Đại Dũng, Tập đoàn Gạch ốp lát VITTO…

Các dự án tư vấn quản lý của OCD gồm các nội dung như xây dựng hệ thống lương 3P, Hệ thống đánh giá kết quả KPI, Hệ thống đánh giá năng lực, Định biên nhân sự, Kế hoach Đào tạo và chiến lược nhân sự…

Tham khảo thêm:

Dự án Tái cấu trúc nhân sự cho Hòa Bình Minh

Xây dựng hệ thống lương 3P & ESOP cho Vitto Group

Tư vấn Hệ thống Quản lý Nhân sự cho Đại Dũng

OCD triển khai đánh giá hiện trạng doanh nghiệp cho ATS

Contact Us

//]]>