Khởi động Dự án Tái cấu trúc nhân sự cho Hòa Bình Minh

Thế nào là một phần mềm lương tốt?
Thế nào là một phần mềm lương tốt?
22 November, 2019
Phần mềm nhân sự chuyên sâu – Xu hướng tất yếu trong quản trị doanh nghiệp
Phần mềm nhân sự chuyên sâu – Giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp
26 November, 2019
Show all
Tái cấu trúc ngành VLXD cho Hòa Bình Minh

Tái cấu trúc ngành VLXD cho Hòa Bình Minh

Ngày 18 tháng 11 năm 2019, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Tổng Công ty Hòa Bình Minh đã chính thức khởi động dự án “Tái cấu trúc nhân sự ngành hàng VLXD“. Dự án hướng tới xây dựng một hệ thống quản trị nhân sự tổng thể cho Hòa Bình Minh – một doanh nghiệp tư nhân lớn tại Việt Nam.

kick off dự án Hòa Bình Minh

kick off dự án Hòa Bình Minh

Dự án Tái cấu trúc nhân sự ngành hàng VLXD

Giai đoạn 2019-2020 là giai đoạn tăng tốc phát triển của Hòa Bình Minh song song với việc tiến hành tái cấu trúc để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển bền vững 2021 – 2025. Bên cạnh việc ký kết hợp đồng triển khai giải pháp SAP S/4 HANA như một hoạt động quan trọng trong chương trình tái cấu trúc tổng thể, Tổng công ty Hòa Bình Minh đã lựa chọn Công ty tư vấn OCD thực hiện dự án “Tái cấu trúc nhân sự ngành hàng VLXD” cho nhóm Công ty Thép và Công ty Gạch ốp lát của Hòa Bình Minh. Lễ ký kết hợp đồng và khởi động dự án này là một trong 10 sự kiện quan trọng của OCD trong năm 2019. Dự án bao gồm ba giai đoạn:

  • Giai đoạn I: Khảo sát đánh giá hiện trạng của Hòa Bình Minh.
  • Giai đoạn II: Xây dựng cơ cấu tổ chức tầm cao của Tổng công ty và phân cấp quản lý của Tổng công ty với công ty thành viên; xây dựng cơ cấu tổ chức và chuẩn hóa chức năng chức danh cho nhóm Công ty Gạch & Thép.
  • Giai đoạn III: Định biên nhân sự, chuẩn hóa quy trình tác nghiệp nội bộ, xây dựng hệ thống quản lý kết quả công việc, xây dựng hệ thống quản lý năng lực & kế hoạch đào tạo 2 năm đầu tiên, xây dựng hệ thống lương 3Ps cho nhóm Công ty Gạch & Thép.
Ông Bùi Minh Lực phát biểu tại Lễ kick-off dự án

Ông Bùi Minh Lực phát biểu tại Lễ kick-off dự án

Trải nghiệm phần mềm quản trị doanh nghiệp digiiMS của OOC

Trong thời gian thực hiện dự án, Hòa Bình Minh có cơ hội sử dụng miễn phí phần mềm digiiMS của Công ty CP Giải pháp Công nghệ OOC – Công ty thành viên của Công ty CP Tư vấn Quản lý OCD bao gồm các ứng dụng:

  • Thiết kế cơ cấu tổ chức digiiOST (phân bổ chức năng và xây dựng bản mô tả công việc trên hệ thống)
  • Đánh giá thực hiện công việc digiiKPI (triển khai, theo dõi hệ thống chỉ tiêu KPI trong thực tế)
  • Đánh giá năng lực digiiCAT (đánh giá năng lực nhân sự trên diện rộng, nhanh chóng, có được hệ thống báo cáo kịp thời, đầy đủ đáp ứng nhu cầu quản lý).
KPI Dashboard

KPI Dashboard

Nhóm tư vấn thực hiện dự án gồm các chuyên gia tư vấn dày dạn kinh nghiệm, được dẫn dắt bởi bà Nguyễn Thị Nam Phương – Tư vấn trưởng của OCD với kinh nghiệm triển khai thành công hàng trăm dự án tái cấu trúc cho các doanh nghiệp Việt Nam trong 16 năm qua.

Về Hòa Bình Minh

Tổng Công ty Hòa Bình Minh là đơn vị chuyên về phân phối các sản phẩm xe máy, ô tô, vật liệu xây dựng hàng đầu. Hòa Bình Minh hiện là nhà phân phối lớn nhất của Honda, Yamaha và Thép Hòa Phát.

Hai bên đã tìm được tiếng nói chung về sự đồng điệu trong phương pháp thực hiện dự án, cam kết nguồn lực để đồng hành cùng nhau. Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hòa Bình Minh, Ông Bùi Minh Lực đã khẳng định lựa chọn OCD là đối tác đồng hành để cùng khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới của Hòa Bình Minh (2020-2025).

Ký kết chính thức khởi động dự án

Ký kết chính thức khởi động dự án

Về OCD

OCD là Công ty Tư vấn Quản lý hàng đầu Việt nam với gần 20 năm kinh nghiệm. Với kinh nghiệm xây dựng và triển khai thành công các hệ thống quản lý nhân sự tổng thể cho các công ty lớn trong nhiều năm qua, OCD kỳ vọng sẽ hỗ trợ hiệu quả cho Hòa Bình Minh trong việc ổn định hệ thống quản trị, phát triển nguồn nhân lực chiến lược, từ đó đóng góp cho sự phát triển bền vững của Tổng công ty trong dài hạn.

Contact Us

//]]>