Tư vấn hệ thống lương cho Công ty Kỹ thuật Điện lực Dầu khí (PVPS)

công nghiệp 4.0
Tại sao doanh nghiệp thất bại trong việc áp dụng Công nghiệp 4.0?
2 March, 2018
Business Restructuring Project for PECC1
6 March, 2018
Rate this post

Last updated on 24 May, 2024

Tháng 3/2018, Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã khởi động dự án Tư vấn hệ thống lương cho Công ty Kỹ Thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPS). Dự án nhằm chuẩn hóa cơ cấu tổ chức và hệ thống chức danh phù hợp với chiến lược kinh doanh, xây dựng cơ cấu tổ chức, mô tả công việc, quy chế lương, thưởng, và hệ thống lương 2P, tiến tới hệ thống lương 3P.

Ưu điểm của hệ thống lương 3P

Hệ thống lương 3P khắc phục được các nhược điểm của hệ thống lương truyền thống như quá chú trọng đến bằng cấp hoặc thâm niên, không phân biệt được năng lực thực hiện công việc và đóng góp của cá nhân vào hiện thực hóa mục tiêu doanh nghiệp.

Hệ thống lương 3P giúp các doanh nghiệp:
• Trả lương phù hợp với tầm ảnh hưởng của vị trí đối với doanh nghiệp, tạo tính cạnh tranh so với thị trường của cùng một tập hợp các chức năng.
• Thu hút và giữ chân nhân viên giỏi nhờ tạo động lực thông qua thực thi sự công bằng khi trả lương tương xứng với năng lực
• Khuyến khích nâng cao hiệu quả công việc do trả lương tương xứng với đóng góp của nhân viên vào kết quả chung của doanh nghiệp

Kinh nghiệm tư vấn hệ thống lương 3P của OCD

Công ty Tư vấn Quản lý OCD là công ty tư vấn quản lý chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm trong việc xây dựng các hệ thống đánh giá kết quả (KPI), khung năng lực, hệ thống lương 3P. Tư vấn OCD thực hiện xây dựng phương án xây dựng hệ thống lương 3P thông qua quá trình cùng làm với Ban lãnh đạo và cán bộ quản lý của khách hàng, qua đó giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý của Công ty trong quá trình làm ra kết quả cụ thể sẽ nắm bắt được phương pháp thực hiện, từ đó sẽ phát triển được năng lực xây dựng và sử dụng hệ thống lương 3P để có thể chủ động điều chỉnh khi được triển khai phương án sau này mà không phụ thuộc vào sự có mặt của tư vấn.

Dự án tư vấn hệ thống lương cho Công ty Kỹ Thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPS)

Dự án tư vấn hệ thống lương cho PVPS được kỳ vọng sẽ giúp PVPS chuẩn hóa hệ thống quản lý và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhân sự, tổ chức hoạt động bài bản hơn, phân công việc rõ ràng, trả lương xứng theo năng lực, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty.

OCD cũng triển khai nhiều dự án tư vấn hệ thống lương cho các doanh nghiệp năng lương, cụ thể là doanh nghiệp dầu khí như Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – PVFCCo, Công ty CP CNG Việt nam, PTSC Thanh Hóa, hay công ty điện lực như Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Công ty Thủy điện Hòa Bình, Công ty Thủy điện Sơn La, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn.

Tham khảo một số dự án tư vấn khác của OCD:

Contact Us

//]]>