Tư vấn hệ thống đánh giá kết quả KPI cho Tổng Công ty Phân bón Hóa chất Dầu khí

Consulting Service for CMMI Qualification and Recognition in Vietnam-based Software Companies, funded by MIC
2 March, 2013
Consulting in performance assessment system using KPIs for Petrovietnam Fertilizer and Chemicals Corporation (PVFCCo)
6 March, 2013
Show all
Tư vấn Hệ thống Đánh giá Kết quả KPI cho Tổng công ty Phân bón Hóa chất Dầu khí

Tư vấn Hệ thống Đánh giá Kết quả KPI cho Tổng công ty Phân bón Hóa chất Dầu khí

Rate this post

Last updated on 24 May, 2024

Dự án Tư vấn Xây dựng Hệ thống đánh giá kết quả KPI cho Tổng Công ty Phân bón Hóa chất Dầu khí

Tư vấn hệ thống đánh giá kết quả KPI cho Tổng Công ty Phân bón Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – thương hiệu Đạm Phú Mỹ, TP. Hồ Chí Minh, 1/2013). Mục tiêu của dự án nhằm góp phần làm củng cố hệ thống quản lý của công ty, làm nền tảng cho việc cải cách hệ thống lương. Dự án bao gồm 2 giai đoạn: (1) Tư vấn Xây dựng hệ thống BSC – KPIs cho khối Văn phòng Tổng công ty; (2) Tư vấn và góp ý cho quá trình xây dựng KPI tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ tại Phú Mỹ, Bà rịa – Vũng Tàu. Mục tiêu cụ thể của dự án gồm: (i) Nghiên cứu và đánh giá hiện trạng doanh nghiệp, (ii) Xây dựng dự án KPIs, (iii) Phát động chương trình KPIs, (iv) Xác định các yếu tố then chốt (KSF), (v) Xây dựng chỉ số KPI cấp cán bộ quản lý, (vi) Lực chọn KRI và các chỉ số hiệu suất khác của các cấp độ còn lại của doanh nghiệp, (v) Tiêu chuẩn hóa hệ thống đo lường hiệu suất, (vi) Áp dụng và cải tiến hệ thống đo lường hiệu suất.

Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Với dự án tư vấn BSC-KPI cho PVFCCo, Công ty Tư vấn Quản lý OCD tiếp tục khẳng định là công ty tư vấn quản lý hàng đầu Việt nam trong việc tư vấn hệ thống đánh giá kết quả KPI theo phương pháp bảng điểm cân bằng (BSC).

Thông qua đơn vị thành viên là Công ty Giải pháp Công nghệ OOC, OCD cũng cung cấp Phần mềm Quản lý KPI, được thiết kế hoàn toàn tương thích với hệ thống chỉ số đo lường hiệu quả KPI đã xây dựng.

——————————-

Công ty Tư vấn Quản lý OCD (OCD Management Consulting Co) là một trong những công ty tư vấn KPI Việt Nam với tính chuyên nghiệp, thực tiễn và chất lượng cao. 

Nếu bạn quan tâm, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Thông tin chính thức về OCD được cập nhật tại website: https://ocd.vn

Fanpage chính thức của OCD vui lòng truy cập: https://facebook.com/OCDConsulting

Liên hệ nhanh Hotline/Zalo: 0886595688 hoặc gửi email đến: ocd@ocd.vn

Contact Us

//]]>