Lương 3P – Tạo động lực, thu hút nhân tài và nâng cao hiệu quả

KPI không chỉ đơn thuần là công cụ quản lý
8 October, 2017
Tư vấn hệ thống lương
Những sai lầm trong thiết kế hệ thống lương
10 October, 2017
Show all
Lương 3P là gì

Lương 3P là gì

Lương 3P là gì?

Hệ thống lương 3P là hệ thống lương được xây dựng sao cho các cấu phần thu nhập cá nhân phản ánh được ba yếu tố (1) PositionVí trị công việc, (2) PersonNăng lực cá nhân và (3) PerformanceKết quả công việc.

Ưu điểm của hệ thống lương 3P

Phương pháp trả lương này khắc phục được các nhược điểm của phương pháp trả lương truyền thống như quá chú trọng đến bằng cấp hoặc thâm niên, không phân biệt được năng lực thực hiện công việc và đóng góp của cá nhân vào hiện thực hóa mục tiêu doanh nghiệp.

Ưu điểm đối với doanh nghiệp

 • Trả lương phù hợp với tầm ảnh hưởng của vị trí đối với doanh nghiệp, tạo tính cạnh tranh so với thị trường của cùng một tập hợp các chức năng.
 • Thu hút và giữ chân nhân viên giỏi nhờ tạo động lực thông qua thực thi sự công bằng khi trả lương tương xứng với năng lực
 • Khuyến khích nâng cao hiệu quả công việc do trả lương tương xứng với đóng góp của nhân viên vào kết quả chung của doanh nghiệp

Ưu điểm đối với người lao động

 • Được trả lương xứng đáng với vị trí công việc, năng lực
 • Được nhận thu nhập tương xứng đóng góp của cá nhân với kết quả chung của công ty

Các bước xây dựng hệ thống lương 3P

Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức, hệ thống chức năng, chức danh

 • Làm rõ chiến lược kinh doanh hoặc định hướng chiến lược
 • Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức trên cơ sở chuỗi giá trị của doanh nghiệp
 • Chuẩn hóa hệ thống chức danh và mô tả công việc trên cơ sở phân bổ các chức năng của doanh nghiệp

Xây dựng khung năng lực va đánh giá năng lực cá nhân

 • Thiết kế từ điển năng lực
 • Xây dựng khung năng lực cho các vị trí
 • Đánh giá năng lực cá nhân theo khung năng lực của vị trí

Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc (KPI)

 • Xây dựng bản đồ chiến lược
 • Thiết lập BSC công ty
 • Xây dựng KPI các bộ phận
 • Xác định KPI cho các vị trí chủ chốt
 • Xây dựng quy chế đánh giá kết quả

Thiết lập hệ thống khung, bậc lương

 • Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá giá trị công việc
 • Đánh giá giá trị công việc
 • Thiết kế hệ thống khung, bậc lương
 • Phác thảo quy chế lương

Triển khai áp dụng hệ thống lương

 • Xếp bậc lương cho các cá nhân
 • Lập bảng tính minh họa cho sử dụng quỹ lương và quy chế lương
 • Hoàn thiện quy chế lương
 • Lập phương án chuyển đổi sang hệ thống mới (nếu cần thiết)
 • Đưa hệ thống, chính sách lương mới thiết kế lên phần mềm
 • Thực hiện tính thử, đánh giá và điều chỉnh

Điều kiện xây dựng và áp dụng thành công

 • Doanh nghiệp có chiến lược hoặc định hướng chiến lược rõ ràng
 • Ban Giám đốc quyết tâm, đặt rõ mục tiêu cho sự thay đổi, dành thời gian tham gia dự án và ra quyết định ở những thời điểm cần thiết
 • Tổ công tác hiểu biết và tâm huyết với dự án
 • Các trưởng bộ phận tham gia tích cực và có trách nhiệm
 • Tư vấn giàu kinh nghiệm triển khai dự án lương 3P, có kinh nghiệm dẫn dắt sự thay đổi có kỹ năng dẫn dắt thảo luận tốt và quản lý dự án chặt chẽ

Ưu điểm của hệ thống lương 3P do OCD xây dựng

 • Công ty CP Tư vấn Quản lý OCD là đơn vị tư vấn hệ thống lương giàu kinh nghiệm hàng đầu Việt nam, đã từng tư vấn hệ thống lương cho nhiều doanh nghiệp lớn với các mô hình kinh doanh khác nhau và phức tạp về các vấn đề cần giải quyết
 • Hệ thống lương do OCD xây dựng liên kết chặt chẽ với chiến lược và chuỗi giá trị của doanh nghiệp
 • Có phương án phân bổ quỹ lương gắn kết chặt chẽ với kế hoạch kinh doanh
 • Liên kết chặt chẽ với Khung năng lực và Hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả (KPI)
 • Có bảng tính minh họa được tự động hóa, hỗ trợ cho công tác thiết kế và điều chỉnh hệ thống, chi tiết tính toán đến từng nhân viên
 • Thích ứng hoàn toàn với phần mềm digiiHR của OOC (digiiCAT – đánh giá năng lực, digiiKPI – đánh giá kết quả và digiiC&B – lương.

Tích hợp hệ thống lương vào phần mềm

Sau khi thiết kế các hệ thống quản lý nói trên trong dự án tư vấn, DN có thể sử dụng phần mềm digiiMS của OOC với những cấu phần dưới đây để triển khai những kết quả của dự án tư vấn và quản lý sau này.

Việc tích hợp với modules của phần mềm digiiMS sẽ giúp doanh nghiệp triển khai áp dụng quy chế và hệ thống lương mới, tiến hành tính lương, duyệt lương và trả lương một cách thuận tiện.

Tham khảo thêm

Thế nào là phần mềm tính lương tốt? 

Phần mềm quản lý đãi ngộ digiiC&B

Kinh nghiệm xây dựng hệ thống lương

Phần mềm Quản lý Nhân sự (HR Software) được tin dùng nhất 2020

Top 10 phần mềm tính lương lên ngôi 2021 / Phần mềm lương digiiC&B

Để tìm hiểu thêm về hệ thống lương, việc áp dụng hệ thống lương tại các doanh nghiệp Việt nam và khả năng triển khai tại chính doanh nghiệp mình, anh chị vui lòng liên hệ

Công ty CP Tư vấn Quản lý OCD

Email: [email protected]

Hotline: 0963636066

Đọc thêm: Top 10 phần mềm tính lương được các doanh nghiệp lớn tin dùng nhất

Cổng thông tin nhân sự digiiPortal

 

 

Contact Us

//]]>