OCD tư vấn đánh giá năng lực cho TT Điều độ Hệ thống điện miền Bắc A1

AI đang thay thế công việc ngành ngân hàng?
1 October, 2018
Olympia School
OOC cung cấp phần mềm Quản lý năng lực DigiiCAT cho HT Trường PT Liên cấp Olympia
10 October, 2018
Rate this post

Last updated on 24 May, 2024

Năm 2018,Công ty Tư vấn Quản lý OCD ký hợp đồng tư vấn đánh giá năng lực theo phương pháp khung năng lực cho Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Miền Bắc, đồng thời OOC cung cấp hệ thống phần mềm Quản lý năng lực DigiiCAT nhằm giúp cán bộ nhân viên Trung tâm có thể lưu trữ, quản lý từ điển năng lực và khung đánh giá năng lực cá nhân, từ đó cung cấp những báo cáo chính xác giúp các lãnh đạo ra quyết định kịp thời và đúng đắn.

Phần mềm Quản lý năng lực DigiiCAT là công cụ giúp DN tự thiết kế khung năng lực và đánh giá năng lực. Dưới đây là giới thiệu ngắn gọn tính năng chính của phần mềm Quản lý năng lực.
Tự thiết kế từ điển năng lực và khung năng lực cho các vị trí
Phần mềm Quản lý năng lực cho phép tự thiết kế Từ điển năng lực dựa trên cơ sở dữ liệu gợi ý sẵn có theo ngành
• Thiết lập linh hoạt các nhóm năng lực, năng lực, điểm từng năng lực.
• Phần mềm cho phép tự thiết kế khung năng lực cho từng vị trí. Qua đó, phần mềm giúp thiết lập điểm tối thiểu và kỳ vọng với mỗi năng lực.

Tự thiết kế đợt đánh giá năng lực theo khung năng lực
Phần mềm Quản lý năng lực cho phép tự thiết kế nhiều đợt đánh giá sử dụng khung năng lực tùy chọn.
• Tài khoản Quản trị hệ thống có thể thiết lập chức danh được đánh giá, nhân sự đánh giá và được đánh giá trong từng đợt
• Quy ước tính điểm và lựa chọn loại hình đánh giá đa dạng.

Theo dõi và đánh giá năng lực theo khung năng lực
• Người đánh giá có thể đánh giá năng lực nhân viên hoặc ủy quyền cho nhân sự khác đánh giá.
Phần mềm Quản lý năng lực cho phép phân quyền giám sát quá trình đánh giá và xem kết quả

Báo cáo
Phần mềm Quản lý năng lực tự động thiết lập báo cáo theo nhiều tiêu chí
• Các báo cáo được hiển thị trực tiếp trên hệ thống online
• Dễ dàng kết xuất bản mềm để lưu trữ và sử dụng như đầu vào của công tác quản trị nhân sự khác.
Với các tình năng như trên, phần mềm Quản lý năng lực OOC – CAT giúp DN đánh giá năng lực cá nhân dễ dàng, linh hoạt. Báo cáo đánh giá năng lực giúp DN định hướng phát triển năng lực nhân viên. Kết quả đánh giá cũng là căn cứ cho tuyển dụng, tính lương, bổ nhiệm thăng chức.

OOC -

Phần mềm Quản lý Năng lực OOC – digiiCAT

Với phần mềm Quản lý năng lực DigiiCAT giúp lưu trữ, quản lý từ điển năng lực và đánh giá năng lực cá nhân được kỳ vọng sẽ giúp cho Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Miền Bắc phát triển vững mạnh hệ thống quản lý nội bộ công ty, chọn lọc, củng cố nguồn nhân lực, áp dụng thành công các công cụ và phương pháp để phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Để tìm hiểu thêm và được tư vấn về dịch vụ của Công ty Giải pháp Công nghệ OOC, vui lòng liên hệ:
Chị Hoàng Thanh Hương,
Trưởng phòng Dịch Vụ
Công ty CP Giải pháp Công nghệ OOC
Phần mềm quản lý công việc | Phần mềm Quản lý năng lực | Phần mềm Quản trị nhân sự | Phần mềm KPI
Điện thoại: 0936341187
Email: huonght@ooc.vn hoặc ooc@ooc.vn

Contact Us

//]]>