Dự án Tư vấn Xây dựng Hệ thống đánh giá năng lực cho Tổng Công ty Vận tải Hà nội

Top 10 lợi ích khi nhân viên học trực tuyến (eLearning)
Top 10 lợi ích khi nhân viên học trực tuyến (eLearning)
10 June, 2020
Khởi động Dự án Xây dựng sổ tay văn hóa doanh nghiệp cho Funtap
Khởi động Dự án Xây dựng sổ tay văn hóa doanh nghiệp cho Funtap
12 June, 2020
Show all
Dự án tư vấn hệ thống đánh giá năng lực cho Tổng Công ty Vận tải Hà nội

Dự án tư vấn hệ thống đánh giá năng lực cho Tổng Công ty Vận tải Hà nội

Rate this post

Last updated on 24 May, 2024

Tháng 6/2020, Tổng Công ty Vận tải Hà nội – TransercoCông ty Tư vấn Quản lý OCD đã Khởi động dự án Xây dựng Hệ thống Đánh giá Năng lực cho Tổng Công ty vận tải Hà nội và các đơn vị thành viên. Đây là dự án tư vấn thứ 3 giữa OCD và Transerco, thể hiện sự tin tưởng của Ban Lãnh đạo Transerco đối với các dịch vụ tư vấn của OCD.

Về OCD

OCD là công ty tư vấn quản lý chuyên nghiệp, đã thực hiện hàng trăm dự án tư vấn chiến lược, tái cấu trúc, chức năng nhiệm vụ, định biên nhân sự, hệ thống đánh giá năng lực và đánh giá hiệu suất cho nhiều doanh nghiệp lớn trong gần 20 năm qua.

Về Transerco

Tại Hội thảo khởi động dự án, ông Nguyễn Thanh Nam, Tổng Giám đốc Transerco, ông cho biết Tổng Công ty cũng đã ban hành quyết định thay thế hệ thống đáng giá truyền thống trên giấy bằng hệ thống chỉ số đo lường hiệu quả công việc KPI trên phần mềm digiiKPI của OOC, trước mắt đối với các cán bộ quản lý các đơn vị thuộc Tổng Công ty. Sau đó, TCT sẽ triển khai đánh giá KPI bằng phần mềm trên toàn hệ thống.

Ông Tăng Văn Khánh, Tổng Giám đốc OCD thể hiện sự trân trọng đối với quyết tâm đổi mới của Transerco, thông qua các dự án tư vấn do OCD triển khai cũng như các động thái quyết tâm thay đổi hệ thống đánh giá truyền thống bằng phần mềm KPI.

Ông Tăng Văn Khánh, Tổng Giám đốc OCD phát biểu tại buổi khởi động dự án

Nguyễn Thị Hải Yến, Chuyên gia Tư vấn Quản lý, trình bày nội dung dự án và phương pháp xây dựng Khung năng lực cho toàn thể hội thảo gồm khoảng 70 cán bộ quản lý các cấp, các đơn vị thành viên của Transerco.

Dự án Xây dựng Khung năng lực cho Transerco hướng tới mục tiêu xây dựng Từ điển năng lực, Khung năng lực và đánh giá năng lực cán bộ nhân viên Tổng Công ty và các công ty thành viên, nhằm bổ sung một công cụ đánh giá chất lượng nhân sự cho Transerco. Sau dự án, Transerco cũng sẽ sử dụng phần mềm đánh giá năng lực digiiCAT của OOC để đánh giá năng lực nhân viên thay vì các công cụ đánh giá truyển thống. Phần mềm này không những giúp thực hiện đánh giá và quản lý quá trình đánh giá năng lực trong công ty, mà còn cung cấp các báo cáo nhằm xây dựng được kế hoạch đào tạo và nội dung đào tạo cho công ty.

Contact Us

//]]>