Scrum là gì? Quản lý dự án với Scrum

Mô hình STP trong Quản lý dự án
Mô hình STP là gì? Xây dựng chiến lược STP trong Marketing
12 August, 2023
Quan-ly-tai-chinh
Các nguyên tắc cơ bản về quản lý tài chính
16 August, 2023
Show all
Scrum là gì

Scrum là gì

Rate this post

Last updated on 14 August, 2023

Khái niệm Scrum

Scrum là gì? Đây là một trong những phương pháp quản lý dự án thuộc lĩnh vực phát triển phần mềm và sản phẩm công nghệ thông tin. Nó là một phần của khung làm việc Agile, giúp các nhóm làm việc cùng nhau để phát triển sản phẩm một cách linh hoạt, hiệu quả và tương tác với khách hàng.

3 Nguyên tắc khi áp dụng Scrum

Khi áp dụng Scrum, có ba nguyên tắc quan trọng mà các nhóm và tổ chức nên tuân theo để đảm bảo hiệu quả và linh hoạt trong quá trình phát triển.

 • Transparency (Sự minh bạch). Mọi thông tin về tiến độ, tình hình công việc và vấn đề trong quá trình phát triển sản phẩm cần phải được minh bạch. Tất cả các thành viên trong nhóm Scrum và những người liên quan khác nên có cái nhìn rõ ràng về tình hình thực tế để có thể đưa ra quyết định thông thái.
 • Inspection (Kiểm tra). Các thành viên trong nhóm Scrum nên thường xuyên kiểm tra tiến độ làm việc và sản phẩm đã phát triển. Điều này giúp nhận ra sự chênh lệch giữa kế hoạch và thực tế càng sớm càng tốt, giúp nhóm có cơ hội điều chỉnh và cải thiện quy trình phát triển.
 • Adaptation (Điều chỉnh). Dựa vào thông tin kiểm tra, nhóm Scrum cần sẵn sàng thực hiện các điều chỉnh cần thiết để cải thiện quy trình phát triển. Khả năng thích nghi và điều chỉnh giúp đảm bảo rằng sản phẩm có thể đáp ứng nhanh chóng với sự thay đổi và phản hồi từ phía khách hàng hoặc người yêu cầu.

Những nguyên tắc này giúp Scrum trở thành một phương pháp quản lý dự án linh hoạt, cho phép nhóm Scrum tương tác và thích nghi với môi trường thay đổi và thực hiện các điều chỉnh cần thiết để đảm bảo sản phẩm đáp ứng đúng yêu cầu và đạt được giá trị cao nhất cho khách hàng.

3 Thành viên trong nhóm Scrum

Trong mô hình Scrum, có ba vai trò chính mà các thành viên trong nhóm phát triển đảm nhận, đó là Product Owner, Scrum Master và Nhóm phát triển. Mỗi vai trò có nhiệm vụ cụ thể trong quá trình phát triển sản phẩm.

 1. Product Owner (Chủ sở hữu Sản phẩm)

Product Owner đại diện cho khách hàng hoặc người yêu cầu sản phẩm.

  • Xây dựng và quản lý Product Backlog: Xác định, mô tả và ưu tiên các yêu cầu và tính năng mà sản phẩm cần phải có.
  • Đảm bảo giá trị: Đảm bảo rằng những yêu cầu được xác định trong Product Backlog đáp ứng nhu cầu và mục tiêu của khách hàng hoặc người yêu cầu.
  • Tham gia vào việc xác định ưu tiên cho các yêu cầu trong mỗi Sprint để đảm bảo rằng nhóm phát triển tập trung vào những việc quan trọng nhất.
 1. Scrum Master

  Scrum Master là người hỗ trợ và đảm bảo quá trình Scrum diễn ra suôn sẻ.

   • Đảm bảo tuân thủ Scrum: Hỗ trợ nhóm và tất cả các thành viên liên quan tuân thủ quy trình Scrum và các nguyên tắc liên quan.
   • Loại bỏ rào cản: Giúp nhóm loại bỏ các rào cản và khó khăn trong quá trình làm việc.
   • Hỗ trợ quá trình học tập và cải thiện liên tục: Đảm bảo rằng nhóm học hỏi từ kết quả và thực hiện cải thiện liên tục để tối ưu hóa quá trình làm việc.
 2. Nhóm phát triển

Nhóm phát triển là những người thực hiện công việc cụ thể để tạo ra sản phẩm cuối cùng.

  • Tham gia vào việc lập kế hoạch và ước tính công việc cần hoàn thành trong mỗi Sprint.
  • Tự tổ chức và quản lý công việc trong Sprint Backlog.
  • Thực hiện phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử và triển khai để hoàn thành các yêu cầu trong Sprint Backlog.
  • Tham gia vào các cuộc họp, như cuộc họp Daily Scrum, để cập nhật tiến độ và tương tác với các thành viên khác trong nhóm.

4 sự kiện trong Scrum

Trong Scrum, có tổng cộng 4 sự kiện (events) chính. Các sự kiện này cung cấp cơ hội cho các thành viên tương tác và làm việc cùng nhau. Điều này giúp đảm bảo quá trình phát triển diễn ra suôn sẻ và hiệu quả. Các sự kiện này là:

 1. Sprint Planning (Lập kế hoạch Sprint). Sự kiện này diễn ra ở đầu mỗi Sprint. Trong cuộc họp này, nhóm Scrum xác định các yêu cầu mà họ sẽ làm việc trong Sprint tới. Product Owner giải thích các yêu cầu trong Product Backlog và nhóm phát triển quyết định các công việc cụ thể để đưa vào Sprint Backlog.
 2. Daily Scrum (Cuộc họp hàng ngày). Cuộc họp hàng ngày diễn ra mỗi ngày trong suốt Sprint. Các thành viên chia sẻ về tiến độ công việc, những việc đã và cần hoàn thành trong ngày. Mục tiêu là tối ưu hóa tương tác và đảm bảo mọi người đều biết về tình hình thực hiện.
 3. Sprint Review (Đánh giá Sprint). Sự kiện này xảy ra vào cuối mỗi Sprint để nhóm Scrum trình bày sản phẩm đã hoàn thành cho khách hàng, người yêu cầu và các bên liên quan. Điều này cung cấp cơ hội để thu thập phản hồi và đánh giá sản phẩm. Nó có thể dẫn đến việc thay đổi trong Product Backlog.
 4. Sprint Retrospective (Họp xem lại Sprint). Cuộc họp xem lại Sprint diễn ra sau cuộc họp đánh giá Sprint. Trong cuộc họp này, nhóm Scrum tự đánh giá hoạt động của họ trong suốt Sprint vừa qua. Mục tiêu là xác định điểm mạnh, điểm yếu và cải thiện mô hình làm việc trong Sprint tiếp theo.

5 giá trị của Scrum

Scrum có 5 giá trị cốt lõi mà các nhóm và tổ chức nên tuân theo để áp dụng mô hình này một cách hiệu quả. Các giá trị của Scrum bao gồm:

 1. Commitment (Cam kết). Mọi thành viên trong nhóm cam kết rằng các mục tiêu Sprint và mục tiêu dài hạn được đạt được. Cam kết này thể hiện qua việc hoàn thành công việc trong mỗi Sprint.
 2. Courage (Dũng cảm). Dũng cảm bao gồm việc đưa ra quyết định và đối mặt với thách thức một cách trực diện. Thành viên trong nhóm Scrum cần dũng cảm để đề xuất ý kiến, tìm kiếm giải pháp sáng tạo và làm việc để giải quyết các vấn đề phát sinh.
 3. Focus (Tập trung). Scrum tập trung vào việc hoàn thành các công việc quan trọng và mang giá trị cao nhất cho sản phẩm. Tất cả thành viên cần tập trung vào mục tiêu và ưu tiên công việc theo thứ tự quan trọng.
 4. Openness (Sự minh bạch). Sự minh bạch trong Scrum đề cao việc chia sẻ thông tin, phản hồi và kiến thức. Các thành viên trao đổi thông tin, giải quyết xung đột và hỗ trợ nhau trong quá trình phát triển.
 5. Respect (Sự tôn trọng). Sự tôn trọng ám chỉ việc tôn trọng ý kiến, kiến thức và vai trò của mỗi thành viên. Việc làm việc cùng nhau và tôn trọng nhau tạo ra môi trường làm việc tích cực và hợp tác.

Những giá trị này không chỉ định hình cách làm việc trong Scrum mà còn hỗ trợ xây dựng một môi trường làm việc tương tác, đáp ứng và tạo ra giá trị thực sự cho khách hàng và người dùng.

Đọc thêm

Mô hình 5C là gì? Ứng dụng marketing 5C trong kinh doanh

Mô hình 5A của Kotler trong hành trình khách hàng

Marketing Mix 7P là gì? Phân tích Case Study từ các công ty lớn

Contact Us

//]]>