Tổng kết dự án Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho Dược Hoa Linh

Kinh nghiệm triển khai Tái cơ cấu
Tái cơ cấu doanh nghiệp – Kinh nghiệm triển khai
7 April, 2022
Tuyển dụng nhân sự 2022: Doanh nghiệp vừa và nhỏ cần làm gì?
Tuyển dụng nhân sự 2022: Doanh nghiệp vừa và nhỏ cần làm gì?
14 April, 2022
Show all
Hội thảo Tổng kết dự án Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự tổng thể tại Hoa Linh

Hội thảo Tổng kết dự án Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự tổng thể tại Hoa Linh

Rate this post

Last updated on 24 May, 2024

Ngày 07/04/2022, Công ty Tư vấn Quản lý OCDCông ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh đã tổ chức Hội thảo Tổng kết dự án Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự tổng thể. Đây là dự án tư vấn mà OCD đồng hành cùng Hoa Linh từ tháng 11/2020 nhằm chuẩn hóa cơ cấu tổ chức, quy trình tác nghiệp chính & xây dựng chính sách lương 3P.

Đánh giá dự án hệ thống quản lý nhân sự

Dự án tư vấn Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự tổng thể được đánh giá hết sức thành công về nội dung và phương pháp tiến hành. Lãnh đạo công ty và nhân sự tham gia dự án đều hài lòng về những kết quả nhận được, đặc biệt là năng lực và sự tận tâm của đội ngũ tư vấn, cùng với nỗ lực thay đổi của chính đội ngũ Hoa Linh.

Lãnh đạo công ty và nhân sự tham gia dự án đều hài lòng về những kết quả nhận được

Lãnh đạo công ty và nhân sự tham gia dự án đều hài lòng về những kết quả nhận được

Chia sẻ của Ban lãnh đạo Hoa Linh

Theo Bà Nguyễn Ly Pha – Phó Tổng Giám đốc Nội chính Hoa Linh chia sẻ rằng: “Mặc dù các Trưởng bộ phận thường xuyên bận rộn do trực tiếp tham gia dự án và hoàn thành đạt các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh trong thời kỳ đại dịch Covid, Hoa Linh vẫn áp dụng được tài liệu dự án vào thực tế.

Cơ cấu tổ chức, mô tả công việc, quy trình tác nghiệp vẫn được cập nhật kịp thời với tình hình thực tế. Bộ KPI các phòng ban đang chọn một số chỉ tiêu đánh giá theo thời gian từng tháng để thí điểm và giúp CBNV làm quen dần với cơ chế mới. Còn quy chế lương sau khi công ty điều chỉnh cũng sẽ được truyền thông cho CBNV và triển khai áp dụng toàn công ty”.

Ông Trần Ngọc Ánh –  Tổng Giám đốc Hoa Linh phát biểu rằng: “Qua thời gian dài làm việc với OCD, Hoa Linh đã nắm được các khái niệm mới và tư duy hệ thống quản lý nhân sự xuyên suốt. Trong quá trình áp dụng vào thực tế, chắc chắn Hoa Linh sẽ không tránh khỏi bỡ ngỡ, lúc đó sẽ cần nhờ nhóm tư vấn OCD hỗ trợ thêm”.

Tại hội thảo, các trưởng bộ phận cũng có một số vướng mắc trong quá trình triển khai thực tế và nhờ tư vấn OCD tháo gỡ. Ban Giám đốc cũng nhân dịp tổng kết dự án này để yêu cầu các trưởng bộ phận cam kết cao hơn với việc tuân thủ áp dụng các kết quả dự án vào công việc thực tế. Đồng thời cũng chỉ ra các bộ phận liên quan tiếp nhận và tiếp tục triển khai công việc của dự án.

Tham khảo thêm:

Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý nhân sự tổng thể cho Hoa Linh

Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc theo BSC-KPI cho JK Việt Nam

Xây dựng hệ thống quản lý hiệu quả công việc cho EMS Việt Nam

Khởi động dự án tư vấn Khung năng lực cho Vietlott

Xây dựng khung năng lực cho VietCredit

Contact Us

//]]>