Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo BSC-KPI cho JK Việt Nam

Khởi động dự án tư vấn hệ thống hiệu quả công việc cho EMS Việt Nam
Xây dựng hệ thống quản lý hiệu quả công việc (KPI) cho EMS Việt Nam
16 December, 2021
OCD tư vấn xây dựng khung năng lực cho VietCredit
Xây dựng khung năng lực cho VietCredit
27 December, 2021
Show all
Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc theo BSC-KPI cho JK Việt Nam

Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc theo BSC-KPI cho JK Việt Nam

Tháng 12/2021, Công ty CP Công nghiệp JK Việt Nam và Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã kỹ kết hợp đồng xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo BSC-KPI.

Về dự án tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo BSC-KPI

Mục tiêu dự án

Dự án được thực hiện nhằm Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo phương pháp BSC-KPI cho JK Việt nam (khoảng 400 lao động và 50 vị trí công việc).

Phương pháp tư vấn

Tư vấn OCD áp dụng phương pháp tư vấn quá trình, nghĩa là thực hiện xây dựng toàn bộ các tài liệu mô tả thông qua quá trình cùng làm với Ban lãnh đạo, các trưởng bộ phận và cán bộ chủ chốt của khách hàng. Tư vấn OCD sẽ đóng vai trò hướng dẫn phương pháp, gợi ý xây dựng các chỉ số, cung cấp thông tin, cùng thảo luận đưa ra các phương án để giúp cho cán bộ công ty trong quá trình làm ra kết quả cụ thể.

Về CTCP Công Nghiệp JK Việt Nam

CTCP công nghiệp JK Việt Nam đặt nhà máy tại KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội

CTCP công nghiệp JK Việt Nam đặt nhà máy tại KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội

JK Việt Nam được thành lập từ năm 2007, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ. Công ty chuyên sản xuất linh kiện phụ trợ, gia công chi tiết máy, gia công cơ khí chính xác, linh kiện phụ trợ ô tô, linh kiện phụ trợ xe máy, linh kiện phụ trợ điện tử.

Khách hàng của JK Việt Nam là các doanh nghiệp lớn như Honda, Yamaha, Piaggio, Vietnam Nippon Seiki, Daiwa Thang Long Plastic, Arai Viet Nam, v.v.

Về OCD

OCD đã thực hiện hàng trăm dự án tư vấn cho các doanh nghiệp

OCD đã thực hiện hàng trăm dự án tư vấn cho các doanh nghiệp

OCD là công ty tư vấn quản lý chuyên nghiệp, đã thực hiện hàng trăm dự án tư vấn chiến lược, tái cấu trúc, chức năng nhiệm vụ, định biên nhân sự, đánh giá kết quả công việc cho nhiều doanh nghiệp lớn trong gần 20 năm qua.

Một số dự án xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc theo BSC-KPI mà OCD đã thực hiện:

Xây dựng Hệ thống quản trị chiến lược theo phương pháp BSC-KPI cho PACIFIC

Tư vấn hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả KPI cho PVFCco

Tư vấn chiến lược và hệ thống quản lý cho Vinphaco

Contact Us

//]]>