Tư vấn hệ thống quản lý nhân sự (cơ cấu, KPI, lương 3P) cho Công ty cơ khí VPIC1 (Đài loan) tại Vĩnh Phúc

Ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý, kinh doanh điện
13 February, 2019
xây dựng hệ thống chi tiêu KPI
Phần mềm quản lý – kinh nghiệm triển khai từ Maxtour
15 February, 2019
Show all
Tư vấn hệ thống quản lý nhân sự tổng thể cho VPIC1

Tư vấn hệ thống quản lý nhân sự tổng thể cho VPIC1

Rate this post

Last updated on 24 May, 2024

Tháng 01 năm 2019, Công ty Tư vấn Quản lý OCD ký hợp đồng Tư vấn ‘’Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự tổng thể’’ (cơ cấu tổ chức, KPI, khung năng lực, lương 3P) cho Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1 (VPIC1) tại Vĩnh Phúc.

Công ty TNHH Công nghiệp Chính xác Việt Nam 1 chuyên sản xuất và nghiên cứu linh kiện cơ khí chính xác toàn cầu, để có được những bước tiến ổn định và vững mạnh, công ty đã trải qua một chặng đường phát triển thịnh vượng. Linh kiện kim loại của công ty bao gồm linh kiện xe máy, ô tô, phương tiện giải trí và thiết bị y tế. Sản phẩm của công ty đã xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới như Nhật Bản, Mỹ, Pháp.

Dự án của Công ty Tư vấn Quản lý OCD nhằm Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự tổng thể, hiện đại cho Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1 (VPIC1) bao gồm hệ thống chức năng, hệ thống đánh giá kết quả công việc (KPIs), hệ thống đánh giá năng lực nhân viên (CAT) & hệ thống lương (3Ps).

Hệ thống mới được xây dựng sẽ giúp VPIC1 tổ chức hoạt động bài bản hơn, phân công công việc rõ ràng, trả lương xứng đáng (theo vị trí công việc, năng lực và kết quả công việc) và qua đó giúp giữ/thu hút nhân sự có năng lực vào công ty.

Trong giới hạn dự án, tương ứng với các nội dung công việc, VPIC1 sẽ sử dụng các phần mềm của OOC digiiMS như Phần mềm Quản lý Năng lực digiiCAT, Phần mềm KPI.

Phần mềm Quản lý năng lực digiiCAT bao gồm các tính năng chính:

  • Thiết kế từ điển năng lực và khung năng lực cho các vị trí
  • Thiết kế đợt đánh giá và đánh giá năng lực cá nhân
  • Giám sát, theo dõi tiến độ đánh giá và kiểm tra kết quả đánh giá
  • Báo cáo theo nhóm năng lực/năng lực và báo cáo phân tích theo nhân sự
  • Hồ sơ năng lực (Competency Profile) của từng nhân sự
  • Kết xuất báo cáo ra Excel

Để được tư vấn và tìm hiểu thêm về Phần mềm Quản lý Năng lực digiiCAT, liên hệ ngay với OOC

Contact Us

//]]>