Tư vấn Hệ thống chỉ tiêu KPI cho Tổng công ty Vận tải Hà nội Transerco

digiiCAT
Xây dựng khung năng lực COID để phát triển nhân sự
26 December, 2018
Khách hàng vinalines
Vinalines ứng dụng mạnh công nghệ trong quản lý điều hành
28 December, 2018
Show all
Tư vấn hệ thống KPI cho Tổng Công ty Vận tải Hà nội

Tư vấn hệ thống KPI cho Tổng Công ty Vận tải Hà nội

Rate this post

Last updated on 24 May, 2024

Tháng 12/2018, Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã ký kết hợp đồng Tư vấn Xây dựng hệ thống chỉ tiêu KPI cho Tổng công ty Vận tải Hà Nội –  Transerco và một số đơn vị thành viên.

Tư vấn Xây dựng hệ thống chỉ tiêu KPI cho Tổng công ty Vận tải Hà Nội

Mục tiêu tổng thể của dự án tư vấn Xây dựng hệ thống chỉ tiêu KPI này là giúp cho Transerco ghi nhận kết quả chính xác phù hợp và nhằm tạo động lực cho người lao động thực hiện công việc theo mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp, gắn kết và thu hút nhân tài, đem lại một công cụ quản lý và điều hành hiệu quả. Sau dự án tư vấn Xây dựng hệ thống chỉ tiêu KPI này, Công ty Tư vấn Quản lý OCD sẽ tiến hành chuyển giao công cụ và phương pháp để Tổ đề án và các trưởng bộ phận và đơn vị củaTranserco có khả năng điều chỉnh hệ thống.

Phương pháp tư vấn

Các chuyên gia tư vấn của Công ty Tư vấn Quản lý OCD áp dụng phương pháp tư vấn quá trình, nghĩa là thực hiện tư vấn Xây dựng hệ thống chỉ tiêu KPI  thông qua quá trình cùng làm với Ban lãnh đạo, các trưởng bộ phận và cán bộ chủ chốt của khách hàng.

Tư vấn OCD sẽ đóng vai trò hướng dẫn phương pháp, làm mẫu, cung cấp thông tin, phản biện và cùng thảo luận đưa ra các phương án để giúp cho cán bộ của Công ty trong quá trình làm ra kết quả cụ thể sẽ nắm bắt được phương pháp thực hiện, từ đó sẽ phát triển được năng lực xây dựng và sử dụng các công cụ xây dựng hệ thống quản lý hiện đại để có thể chủ động điều chỉnh khi được triển khai phương án tái cơ cấu sau này mà không phụ thuộc vào sự có mặt của tư vấn.

Tham khảo thêm 6 phần mềm quản lý KPI hiệu quả cho doanh nghiệp:

Các dự án tư vấn hệ thống KPI cho doanh nghiệp của OCD

 

Contact Us

//]]>