Học kỳ thực hành | Chủ đề 8 | Phân tích nhân sự (HR Analytics)

Học kỳ thực hành | Chủ đề 7 | Quản lý đào tạo 4.0
Học kỳ thực hành | Chủ đề 7 | Quản lý đào tạo 4.0
12 April, 2021
Khóa học Xây dựng và triển khai KPI cho SSC
Khóa học Xây dựng, triển khai BSC- KPI cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
15 April, 2021

Chiều 10/04/2021, Chủ để thứ 8: “Phân tích nhân sự (HR Analytics)” trong Học kỳ Thực hành tại doanh nghiệp của sinh viên năm cuối, chuyên ngành Quản trị Nguồn nhân lực, Viện Đào tạo Tiên tiến Chất lượng cao và POHE đã diễn ra tại trường phòng học Hawai – Công ty Tư vấn Quản lý OCD với sự tham gia của các giảng viên đến từ các doanh nghiệp:

  • Bà Dương Thị Thúy Hằng – Giám đốc Nhân sự – Công ty Punch Việt Nam
  • Bà Lê Hồng Hạnh – Trưởng phòng Nhân sự – Công ty BHNT BIDV MetLife

Mục đích của buổi học là giúp các bạn học viên  hiểu mục đích phân tích chất lượng chính sách và nguồn nhân lực, bản chất các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị nhân sự, thực hành được kỹ năng lập báo cáo đánh giá hiệu quả quản trị nhân sự, nhằm đưa ra các đề xuất liên quan tới chính sách, quy trình và biện pháp thúc đẩy sự phát triển của nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, dưới sự giới thiệu của giảng viên, các bạn được tìm hiểu khai thác, phân tích các báo cáo nhân sự trên các phân hệ tùy chọn của phần mềm nhân sự – digiiMS (Năng lực, KPI, Nhân sự, Lương).

Học kỳ thực hành | Chủ đề 8 | Phân tích nhân sự (HR Analytics)

Học kỳ thực hành | Chủ đề 8 | Phân tích nhân sự (HR Analytics)

Học kỳ thực hành | Chủ đề 8 | Phân tích nhân sự (HR Analytics)

Chủ đề tiếp theo Thực tiễn triển khai hệ thống lương tại doanh nghiệp

Contact Us

//]]>