Khóa học Nghề nhân sự – Chìa khóa cho cán bộ nhân sự thời 4.0

Chuyển đổi số Làm thế nào để lựa chọn nhà cung cấp phù hợp
Chuyển đổi số – Làm thế nào để chọn đúng nhà cung cấp?
21 February, 2023
Khóa học Cơ cấu tổ chức cho CNG Việt Nam
Khóa học Cơ cấu tổ chức cho doanh nghiệp ngành dầu khí – CNG Việt Nam
26 February, 2023
Show all
Khóa học Nghề nhân sự 4.0

Khóa học Nghề nhân sự 4.0

Rate this post

Last updated on 30 May, 2023

Mục tiêu đào tạo khóa học Nghề nhân sự

Khóa học Nghề nhân sự 4.0 được thiết kế nhằm hệ thống hóa và trang bị cho học viên những kiến thức nền tảng về chức năng quản trị nhân sự hiện đại, thông lệ tốt nhất về thực hành quản trị nhân sự trong bối cảnh nhiều thử thách của phát triển doanh nghiệp và nhiều thay đổi trong thời kỳ số và ảnh hưởng của khủng hoảng Covid-19, những công cụ thông minh có tính ứng dụng cao của HR4.0.

Sau khóa học này, học viên sẽ lựa chọn những chủ đề học chuyên sâu để có thể thiết kế các công cụ cụ thể, ứng dụng trực tiếp trong bối cảnh công việc của bản thân tại doanh nghiệp, định hướng phát triển lâu dài cho mình trong Nghề nhân sự.

Đối tượng tham dự

Những người đang thực hiện công tác quản trị nhân sự với kinh nghiệm ít nhất 1 năm trở lên ở một chức năng/nghiệp vụ chính như tuyển dụng, đào tạo, lương và phúc lợi, quan hệ lao động, văn hóa doanh nghiệp…

Đặc điểm nổi bật của khóa học Nghề nhân sự

  • Phương pháp đào tạo thực chiến: hệ thống hóa kiến thức, hướng dẫn phương pháp, cung cấp công cụ/kỹ năng dựa trên các tình huống thực tế của doanh nghiệp.
  • Có các hoạt động và ví dụ minh họa dễ hiểu giúp học viên ghi nhớ nội dung và phương pháp ngay trên lớp và áp dụng được ngay vào thực tế
  • Có hướng dẫn và giải pháp tổng quan để xử lý những vấn đề quản tri nhân sự tồn tại ở doanh nghiệp, những ứng dụng công nghệ 4.0 vào hoạt động HR4.0
  • Giải đáp các thắc mắc và hướng dẫn giải quyết các vấn đề thực tế gặp phải của học viên tại doanh nghiệp

Nội dung đào tạo

STTChủ đề
1Tổng quan về Quản trị nguồn nhân lực trong thời đại số

1.     Vai trò của quản trị nguồn nhân lực trong quản trị doanh nghiệp hiện đại: từ kỳ vọng tới thực tế

2.     Những định dạng nghề nghiệp khác nhau của nghề nhân sự

3.     Các hoạt động chủ yếu của công tác quản trị nhân sự: quan điểm, phương pháp và công cụ thường áp dụng

4.     Xu hướng quản trị nhân sự và yêu cầu năng lực nghề quản trị nhân sự

5.     Ảnh hưởng của thế hệ Z và định hướng số hóa quản trị nguồn nhân lực – HR 4.0

2Cơ cấu quản trị và vận hành doanh nghiệp

1.     Những yếu tố cơ bản của cơ cấu tổ chức

2.     Các loại cơ cấu tổ chức và ưu nhược điểm của từng loại hình

3.     Nguyên tắc thiết kế cơ cấu tổ chức và vị trí công việc

4.     Lập bản mô tả công việc

5.     Cách thiết kế cơ cấu tổ chức linh hoạt và phương án vượt khủng hoảng.

 

3

Khung năng lực

1.     Khái niệm Khung năng lực và ứng dụng Khung năng lực trong quản trị nhân sự

2.     Các dạng Từ điển năng lực và Khung năng lực thường dùng

3.     Thiết kế Từ điển năng lực theo phương pháp COID ® của OCD

4.     Thiết kế Khung năng lực

5.     Đánh giá năng lực cá nhân

4Tuyển dụng và bố trí nhân lực

1.     Xây dựng tiêu chí tuyển dụng:

2.     Các giải pháp tìm kiếm ứng viên, thực hiện chiến dịch tuyển dụng

3.     Phương thức xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá ứng viên, bí kíp phỏng vấn thành công

4.     Ứng dụng công nghệ 4.0 để thực hiện các công việc tuyển dụng hiệu quả hơn

5.     Xử lý ứng viên từ chối

5Đào tạo và phát triển

1.     Các phương pháp quản lý năng lực và đào tạo nguồn nhân lực hiệu quả

2.     Quản lý nhân tài và phát triển nhân viên

3.     Truyền thông và dẫn dắt hoạt động đào tạo, đánh giá hiệu quả đào tạo

4.     Một số công cụ phục vụ hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

6Phát triển tổ chức

1.     Các phương pháp triển khai tái định hình, nâng cấp hoặc xây dựng văn hóa doanh nghiệp

2.     Quản trị sự thay đổi, ứng dụng trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp

3.     Một số công cụ xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp

7Quản lý hiệu quả công việc

1.     Các phương pháp quản lý theo mục tiêu thông dụng: BSC-KPI và OKR

2.     Bản đồ chiến lược và Chỉ số KPI

3.     Quản lý và đánh giá công việc đối với các cá nhân

4.     Những điều kiện để triển khai thành công BCS-KPI

8Đãi ngộ tổng thể

1.     Tổng quan về hệ thống đãi ngộ trong quản trị nguồn nhân lực hiện đại.

2.     Những vấn đề và giải pháp cho hệ thống lương – thưởng trong doanh nghiệp.

3.     Phương pháp thiết lập hệ thống lương 3P: công cụ và các bước thực hiện

4.     Thông lệ tốt trong quản lý lương – thưởng

9Chiến lược nguồn nhân lực

1.     Khái niệm, phương pháp xây dựng chiến lược nguồn nhân lực và thực tế ứng dụng

2.     Hoạch định nguồn nhân lực: Phương pháp định biên, hoạch định và bố trí lại nhân sự

10Phân tích hiệu quả nguồn nhân lực

1.     Các chỉ số hiệu quả sử dụng nhân lực và hiệu quả hoạt động quản trị nguồn nhân lực

2.     Phương pháp phân tích thông dụng

3.     Ứng dụng phân tích trong xây dựng chính sách và chiến lược phát triển nguồn nhân lực

Giảng viên

Giảng viên của khóa đào tạo là những Giảng viên, Chuyên gia Tư vấn Cao cấp và các nhà quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp lớn ở các mảng chức năng tương ứng.

Tham khảo Đội ngũ Giảng viên – Chuyên gia Tư vấn của OCD.

Liên hệ

Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Hotline: 0886595688

Email: ocd@ocd.vn

Xem thêm các khóa học do OCD thực hiện: Dịch vụ Đào tạo Quản lý

Contact Us

//]]>