Khóa học Elearning – Xây dựng Hệ thống chỉ số KPI

Đơn xin nghỉ phép: Cách viết, mẫu đơn và quy trình xử lý.
Đơn xin nghỉ phép: Cách viết, mẫu đơn và quy trình xử lý.
6 April, 2020
Mối liên hệ mật thiết giữa Big data và Nghiên cứu thị trường
Big data là gì? Mối liên hệ mật thiết giữa Big data và Nghiên cứu thị trường
7 April, 2020
Show all
KPI và PI-ocd

KPI và PI-ocd

Rate this post

Last updated on 24 May, 2024

Trong bối cảnh dịch Covid-19, OCD cung cấp khóa học Elearning – Xây dựng Hệ thống Chỉ số KPI cho doanh nghiệp theo hình thức học trực tuyến – giảng dạy và tương tác trực tiếp trên nền tảng Zoom và Moodle.

Đối tượng tham dự

Khóa học KPI này phù hợp với các đối tượng sau:

 • Lãnh đạo doanh nghiệp
 • Cán bộ quản trị nhân sự chuyên trách
 • Cán bộ quản lý cấp trung

Mục tiêu và lợi ích nhận được sau khóa học

Sau khi kết thúc khóa học, các học viên sẽ có khả năng:

 • Hiểu được nguyên tắc xây dựng BSC-KPI
 • Phân biệt được ứng dụng KPI/ KRI – OKR cho doanh nghiệp
 • Phương pháp chuẩn hóa cơ cấu tổ chức và hệ thống giao việc
 • Phương pháp xây dựng và triển khai hệ thống KPIs cấp công ty, bộ phận và cá nhân.
 • Lập báo cáo phân tích và ra quyết định điều hành dựa trên BI-KPI
 • Hiểu và ứng dụng tốt phần mềm KPI để đáp ứng nhu cầu tác nghiệp chuyên môn và quản trị tại doanh nghiệp mình.

Phương pháp đào tạo

 • OCD áp dụng triệt để phương pháp giảng dạy hiện đại “lấy người học làm trung tâm”
 • Liên kết chặt chẽ giữa bài giảng của giảng viên và thực hành trực tiếp trên phần mềm digiiKPI từ việc xây dựng tài liệu trên phần mềm đến triển khai và xem báo cáo; tỷ lệ thời lượng thực hành chiếm 60%, trong đó có thực hành sử dụng phần mềm digiiKPI để xử lý tác nghiệp và thông tin điều hành
 • Liên kết chặt chẽ giữa lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn triển khai tại các doanh nghiệp
 • Phương pháp đào tạo trực tuyến trên nền tảng elearning và tương tác trực tuyến (Moodle và Zoom).

 Thời lượng và địa điểm

 • Thời lượng đào tạo: 8 buổi x 3,5 giờ (28 giờ) tương tác trực tuyến với giảng viên, xem kẽ thời lượng 8 ngày học trên nền tảng học trực tuyến.
 • Số lượng học viên: tối thiểu 20 người.

Giảng viên

 • Các giảng viên giàu kinh nghiệm đào tạo, tư vấn kết hợp với các giảng viên “thực chiến” đến từ doanh nghiệp.
 • Kinh nghiệm thiết kế, triển khai hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc theo phương pháp BSC-KPI cho hàng trăm doanh nghiệp;
 • Thông tin về các giảng viên chính ở link dưới đây:

Nội dung

Khai giảng lớp học

Giới thiệu giảng viên, học viên và chương trình học

Thống nhất lịch học và phương thức tương tác

Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức

 1. Phương pháp và nguyên tắc xây dựng mô hình quản trị công ty và cơ cấu tổ chức
 2. Phương pháp xây dựng chức năng bộ phận
 • Chuỗi giá trị
 • Xây dựng cấu trúc bộ phận
 • Ma trận chức năng công ty
 • Ma trận chức năng bộ phận và vị trí công việc
 1. Phương pháp xây dựng Mô tả công việc

Xây dựng Bản đồ chiến lược

 1. Tổng quan về các phương pháp quản lý theo mục tiêu MBO thông dụng: OKR, KPI
 2. Tổng quan về phương pháp bảng điểm cân bằng (Balance scorecard – BSC) và ứng dụng tại Việt Nam.
 3. Xây dựng Bản đồ chiến lược và ý nghĩa của bản đồ trong quản trị chiến lược

Xây dựng Chỉ tiêu KPI Công ty

 1. Xây dựng KPI công ty
 • Khái niệm Chỉ số đánh giá hoạt động cơ bản (KPI), các chỉ số thường gặp theo 4 khía cạnh của bảng điểm cân bằng
 • Xây dựng các mục tiêu và chỉ số đánh giá cho Công ty

Xây dựng KPI Bộ phận

 1. Phương pháp xây dựng KPI cho các bộ phận
 • Hướng dẫn cách thức xây dựng KPI cho các bộ phận sản xuất – kinh doanh
 • Hướng dẫn cách thức xây dựng chỉ tiêu đánh giá cho các bộ phận hỗ trợ

Xây dựng KPI vị trí chủ chốt & giao cho cá nhân

 1. Phương pháp xây dựng KPI cho các vị trí chủ chốt
 2. Xây dựng quy ước ghi nhận kết quả, đánh giá kết quả, theo dõi phản hồi

Phân tích báo cáo và kinh nghiệm triển khai BSC tại các Doanh nghiệp

 1. Hệ thống theo dõi BI – KPI và các quyết định quản trị
 2. Cách thức triển khai và điều kiện triển khai thành công tại doanh nghiệp
 3. Bài học thành công và thất bại trong triển khai BSC ở các doanh nghiệp

Tổng kết chương trình

Contact Us

//]]>