Học kỳ thực hành | Chủ đề 4 | Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin nhân sự

Học kỳ thực hành | Chủ đề 3 | Tạo dựng trải nghiệm nhân viên tích cực và Môi trường làm việc cho thế hệ Z
15 March, 2021
Học kỳ thực hành | Chủ đề 5| Lập kế hoạch đào tạo dựa trên Khung năng lực
Học kỳ thực hành | Chủ đề 5 | Lập kế hoạch đào tạo dựa trên Khung năng lực
29 March, 2021
Rate this post

Last updated on 16 May, 2023

Ngày 20/3/2021, Chủ để thứ 4: Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin nhân sự trong Học kỳ Thực hành tại doanh nghiệp của sinh viên năm cuối, chuyên ngành Quản trị Nguồn nhân lực, Viện Đào tạo Tiên tiến Chất lượng cao và POHE đã diễn ra tại trường phòng học Hawai – công ty Tư vấn Quản lý OCD với sự tham gia của các giảng viên đến từ các doanh nghiệp:

  • Bà Phạm Hằng, Phụ trách Nhân sự, Công ty Quản lý & Kinh doanh Bất động sản T&T – Tập đoàn T&T.
  • Bà Nguyễn Thanh Thủy, Giám đốc Nhân sự, Công ty Hà Yến.
  • Bà Đỗ Thanh Tuyền, Trưởng phòng Nhân sự, Công ty Nam Dược.
  • Bà Nguyễn Thị Phương Vân, Giám đốc Nhân sự, Công ty Văn Phú Invest.
  • Bà Vũ Thị Thanh Hằng, Giám đốc, Công ty Giải pháp Công nghệ OOC.
  • Ông Nguyễn Danh Tùng, Phó phòng Triển khai Dịch vụ, Công ty Giải pháp Công nghệ OOC.

Tại buổi học, học viên có cơ hội hiểu bản chất của hệ thống thông tin nhân sự, quá trình xây dựng và khai thác thông tin nhân sự, thực hành cơ bản cách thức duy trì dữ liệu phục vụ phân tích và nghiên cứu các vấn đề quản trị nhân sự.

Bên cạnh đó, dưới sự giới thiệu của giảng viên, các bạn được tìm hiểu phần mềm nhân sự digiiMS và các cấu phần liên quan: Phần mềm KPI, phần mềm tính lương,…. Từ đó, học viên sẽ nắm bắt được mối liên kết  giữa thông tin và cách thức quản lý hệ thống thông tin nhân sự trên phần mềm, là nền tảng phục vụ quá trình làm việc sau này tại doanh nghiệp. 

 

Buổi tiếp theo, học viên sẽ tiếp tục với chủ đề Lập kế hoạch đào tạo dựa trên Khung năng lực

Contact Us

//]]>