Học kỳ thực hành | Chủ đề 5 | Lập kế hoạch đào tạo dựa trên Khung năng lực

Học kỳ thực hành | Chủ đề 4| Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin nhân sự
Học kỳ thực hành | Chủ đề 4 | Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin nhân sự
22 March, 2021
Học kỳ thực hành |Chủ đề 6| Ứng dụng phương pháp định lượng KPI/OKR trong quản lý hiệu quả công việc
Học kỳ thực hành | Chủ đề 6 | Ứng dụng KPI/OKR trong quản lý hiệu quả công việc
5 April, 2021
Rate this post

Last updated on 24 May, 2024

Ngày 27/3/2021, Chủ để thứ 5: Lập kế hoạch đào tạo dựa trên Khung năng lực trong Học kỳ Thực hành tại doanh nghiệp của sinh viên năm cuối, chuyên ngành Quản trị Nguồn nhân lực, Viện Đào tạo Tiên tiến Chất lượng cao và POHE đã diễn ra tại trường phòng học Hawai – công ty Tư vấn Quản lý OCD với sự tham gia của các giảng viên đến từ các doanh nghiệp:

  • Ông Nguyễn Ngọc Tùng, Chủ tịch Hiệp hội nhân sự (HRA), Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn BC.
  • Bà Hoàng Thanh Hương – Trưởng phòng Triển khai Dịch vụ, Công ty Giải pháp Công nghệ OOC

Mục đích của buổi học là giúp các bạn sinh viên hiểu cách thức và thực hành lấy thông tin từ đánh giá hiện trạng năng lực dựa trên Khung năng lực và xây dựng một kế hoạch đào tạo cho doanh nghiệp

Bên cạnh đó, dưới sự giới thiệu của giảng viên, các bạn được tìm hiểu sử dụng phần mềm đánh giá năng lực digiiCAT– sản phẩm của Công ty Giải pháp Công nghệ OOC, từ đó biết cách vận hành thực tế một phần mềm đánh giá năng lực và giá trị của phần mềm mang lại cho doanh nghiệp. 

Chủ đề tiếp theo: Ứng dụng phương pháp định lượng KPI/OKR trong quản lý hiệu quả công việc

Contact Us

//]]>