Học kỳ thực hành | Chủ đề 7 | Quản lý đào tạo 4.0

Học kỳ thực hành |Chủ đề 6| Ứng dụng phương pháp định lượng KPI/OKR trong quản lý hiệu quả công việc
Học kỳ thực hành | Chủ đề 6 | Ứng dụng KPI/OKR trong quản lý hiệu quả công việc
5 April, 2021
Học kỳ thực hành | Chủ đề 8 | Phân tích nhân sự (HR Analytics)
Học kỳ thực hành | Chủ đề 8 | Phân tích nhân sự (HR Analytics)
12 April, 2021
Rate this post

Last updated on 16 May, 2023

Sáng 10/04/2021, Chủ để thứ 7: “Quản lý đào tạo 4.0” trong Học kỳ Thực hành tại doanh nghiệp của sinh viên năm cuối, chuyên ngành Quản trị Nguồn nhân lực, Viện Đào tạo Tiên tiến Chất lượng cao và POHE đã diễn ra tại trường phòng học Hawai – Công ty Tư vấn Quản lý OCD với sự tham gia của các giảng viên đến từ các doanh nghiệp:

  • Bà Nguyễn Mỹ Chinh – SHRM-CP, Phụ trách lĩnh vực đào tạo trực tuyến và giảng viên của Tổng công ty Viễn thông MobiFone.
  • Bà Trần Thị Bích Liên – TP. HCNS – Công ty TNHH thu phí tự động VETC

Mục đích của buổi học là giúp các bạn học viên nắm vững phương pháp học của người lớn, phương pháp đào tạo và quản lý đào tạo thời kỳ 4.0 trong doanh nghiệp, thực hành một số nguyên tắc xây dựng chương trình đào tạo, cách thức tổ chức đào tạo và đánh giá hiệu quả đào tạo.

Bên cạnh đó, dưới sự giới thiệu của giảng viên, các bạn được tìm hiểu sử dụng ứng dụng moodle, phần mềm elearning… từ đó biết cách vận hành thực tế công cụ hỗ trợ trong quản lý đào tạo. 

Học kỳ thực hành | Chủ đề 7 | Quản lý đào tạo 4.0

Học kỳ thực hành | Chủ đề 7 | Quản lý đào tạo 4.0

Học kỳ thực hành | Chủ đề 7 | Quản lý đào tạo 4.0

Chủ đề tiếp theo: Phân tích nhân sự (HR Analytics)

 

 

 

 

Contact Us

//]]>