Phương pháp PMBOK là gì? Ý nghĩa, ưu và nhược điểm

Chiến lược giao dịch ngoại hối
Các chiến lược nâng cao dành cho người giao dịch ngoại hối cấp cao
25 September, 2023
Adaptive Project Framework là gì? Tổng quan về Khung dự án thích ứng
Adaptive Project Framework là gì? Tổng quan về Khung dự án thích ứng
27 September, 2023
Show all
Phương pháp PMBOK là gì? Ý nghĩa, ưu và nhược điểm

Phương pháp PMBOK là gì? Ý nghĩa, ưu và nhược điểm

0
(0)

Quản lý dự án là một trong những vai trò quan trọng mà doanh nghiệp không thể thiếu, bất kể loại hình và quy mô nào. Tuy nhiên, quản lý dự án hiệu quả có thể gặp nhiều thách thức nếu không có cách tiếp cận có cấu trúc để phân tích nhu cầu, nguồn lực và lập kế hoạch của dự án. Phương pháp PMBOK (Project Management Body of Knowledge) là một tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi cho phép các tổ chức chuyên nghiệp hóa vai trò quản lý dự án, từ đó giúp các dự án được quản lý tốt hơn.

Phương pháp PMBOK là gì?

PMBOK giống một khuôn khổ ngành hơn là một phương pháp luận. Phương pháp luận là hệ thống, kỹ thuật, quy trình và quy tắc trong khi PMBOK là hướng dẫn tham khảo về cách hoàn thành dự án tốt nhất.

PMBOK là một tập hợp các hướng dẫn, phương pháp hay nhất, quy trình và công cụ để quản lý dự án. Đó là một tiêu chuẩn được quốc tế công nhận mà Viện Quản lý Dự án đã phát triển để thiết lập các nguyên tắc cơ bản về Quản lý Dự án.

Phương pháp này thường được kết hợp với các phương pháp quản lý dự án khác như phương pháp thác nướcphương pháp CPM, LeanKanban và Six sigma là những ví dụ về phương pháp quản lý dự án nhưng cũng tương thích với các phương pháp mới hơn như Agile, Scrum.

Ý nghĩa của PMBOK

Mục đích đơn giản là tăng cường sự thành công của dự án trong khoảng thời gian được đề ra. Bằng cách cung cấp các phương pháp thực hành tốt nhất để quản lý dự án, khuôn khổ này sẽ tăng cơ hội thành công. Bất kể ngành nghề nào, từ bán lẻ, sản xuất đến công nghệ, Bộ Kiến thức Quản lý Dự án đều tạo ra giá trị.

Các công ty có quyền tự do lựa chọn quy trình trong khuôn khổ mà họ cho là phù hợp nhất với tình hình quản lý dự án của họ. Viện Quản lý Dự án (PMI) không đề xuất bất kỳ yếu tố cụ thể nào là tốt nhất. Vì vậy, các nhà quản lý phải phân tích một cách cẩn thận nhu cầu của dự án, nhóm và công ty trước khi ra quyết định.

PMI có một Hướng dẫn về Bộ Kiến thức Quản lý Dự án giúp chuyên gia trong ngành dễ dàng tiếp cận và hiểu rõ hơn về khung này, bao gồm theo dõi, điều khiển dự án và đóng dự án.

Tuy nhiên, hướng dẫn quản lý dự án không cố định và thường thay đổi theo thời gian để phản ánh các phương pháp, thực tiễn và tiêu chuẩn mới trong quản lý dự án.

5 nhóm quy trình PMBOK

Hướng dẫn PMBOK chia quản lý dự án thành 49 quy trình. Sau đó, những quy trình này được nhóm lại thành các nhóm quy trình hoặc lĩnh vực kiến ​​thức.

PMBOK gồm năm nhóm quy trình như sau:

 • Khởi tạo dự án: bao gồm các quy trình liên quan đến việc xác định một dự án mới hoặc một giai đoạn mới của một dự án đang diễn ra.
 • Lập kế hoạch: liên quan đến việc phát triển một kế hoạch dự án toàn diện, bao gồm xác định mục tiêu, tạo cấu trúc phân tích công việc, và đề xuất lịch trình và tài nguyên.
 • Thực hiện: nhóm này tập trung vào việc phối hợp và thực hiện kế hoạch dự án.
 • Giám sát và kiểm soát: bao gồm việc theo dõi tiến trình dự án, so sánh với mục tiêu đã lập trình, và thực hiện các biện pháp sửa đổi khi cần thiết.
 • Kết thúc dự án : Các quy trình cần thiết để kết thúc và hoàn thành dự án hoặc giai đoạn dự án.
PMBOK gồm năm nhóm quy trình

PMBOK gồm năm nhóm quy trình

10 lĩnh vực kiến ​​thức PMBOK

 1. Quản lý Tích hợp Dự án: Tập trung vào việc phối hợp và tích hợp tất cả các hoạt động và quy trình của dự án.
 2. Quản lý Phạm vi Dự án: Gồm việc xác định và kiểm soát những gì được bao gồm và loại trừ khỏi phạm vi dự án.
 3. QL Lịch trình Dự án: Tập trung vào phát triển và quản lý lịch trình dự án, gồm việc định nghĩa các hoạt động, xác định thứ tự và ước tính thời gian thực hiện.
 4. Quản lý Chi phí Dự án: Ước tính, lập ngân sách và kiểm soát các chi phí của dự án.
 5. Quản lý Chất lượng Dự án: Liên quan đến việc lập kế hoạch và thực hiện các quy trình để đảm bảo rằng các sản phẩm hoàn thành đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng.
 6. QL Tài nguyên Dự án: Gồm việc thu thập, phát triển, quản lý đội ngũ dự án và các nguồn tài nguyên khác.
 7. Quản lý Truyền thông Dự án: Tập trung vào lập kế hoạch, quản lý và phân phát thông tin dự án một cách hiệu quả.
 8. Quản lý Rủi ro Dự án: Bao gồm xác định, phân tích và đáp ứng đối với các rủi ro của dự án để giảm thiểu tác động của chúng lên mục tiêu dự án.
 9. QL Cung ứng Dự án: Gồm các quy trình liên quan đến việc mua hoặc cung cấp hàng hóa và dịch vụ từ nguồn cung ứng bên ngoài.
 10. Quản lý Bên liên quan Dự án: Liên quan đến việc xác định bên liên quan, phân tích sự quan tâm và nhu cầu và quản lý sự tham gia của họ trong suốt dự án.

Ví dụ về dự án PMBOK

Bộ Kiến thức Quản lý Dự án (PMBOK) cung cấp một khuôn khổ toàn diện có thể áp dụng cho nhiều dự án thuộc các ngành khác nhau. Dưới đây là một số ví dụ về các dự án mà nguyên tắc PMBOK đã được triển khai thành công:

Xây dựng tòa nhà cao tầng

Trong dự án này, các nguyên tắc PMBOK đã được sử dụng để đảm bảo xây dựng thành công một tòa nhà cao tầng. Dự án bao gồm nhiều hoạt động khác nhau, bao gồm khởi động dự án, xác định phạm vi, quản lý rủi ro, mua sắm vật liệu xây dựng, phân bổ nguồn lực và kiểm soát chất lượng.

Bằng cách làm theo hướng dẫn của PMBOK, nhóm dự án đã quản lý hiệu quả quy trình xây dựng, tuân thủ các quy định an toàn và hoàn thành dự án trong khung thời gian quy định.

Phát triển phần mềm cho ứng dụng di động

PMBOK được sử dụng để phát triển ứng dụng di động, trong đó nhóm dự án tuân theo cách tiếp cận có cấu trúc. Dự án bao gồm việc thu thập yêu cầu, thiết kế hệ thống, mã hóa, thử nghiệm và triển khai.

Bằng cách áp dụng các biện pháp PMBOK, nhóm đã quản lý hiệu quả phạm vi dự án, xác định và giảm thiểu rủi ro, đảm bảo liên lạc với các bên liên quan và cung cấp ứng dụng di động chất lượng cao trong phạm vi ngân sách và tiến độ dự kiến.

Triển khai hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)

Khi triển khai hệ thống ERP trong một tổ chức, các nguyên tắc PMBOK có thể hướng dẫn các hoạt động quản lý dự án. Nhóm dự án tuân theo cách tiếp cận có hệ thống, bao gồm lập kế hoạch dự án, sự tham gia của các bên liên quan, quản lý thay đổi, tích hợp các mô-đun khác nhau, di chuyển dữ liệu, đào tạo và hỗ trợ sau triển khai.

PMBOK giúp quản lý sự phức tạp của dự án, điều phối các nhóm khác nhau, kiểm soát chi phí dự án và đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ sang hệ thống ERP mới.

Lập kế hoạch sự kiện cho một hội nghị

Nguyên tắc PMBOK có thể được áp dụng cho các dự án tổ chức sự kiện như tổ chức hội nghị. Nhóm dự án tuân theo cách tiếp cận có cấu trúc, bao gồm xác định mục tiêu sự kiện, lập kế hoạch dự án, điều phối hậu cần, quản lý nhà cung cấp, tiếp thị và quảng bá, lập ngân sách và quản lý rủi ro.

Bằng cách áp dụng các phương pháp PMBOK, nhóm lập kế hoạch sự kiện có thể quản lý hiệu quả toàn bộ hội nghị, đảm bảo trải nghiệm sự kiện thành công và đáng nhớ cho người tham gia trong giới hạn ngân sách và thời gian.

Những ví dụ này chứng minh tính linh hoạt của các nguyên tắc PMBOK trong các môi trường dự án đa dạng. Bằng cách áp dụng khuôn khổ PMBOK, người quản lý dự án có thể lập kế hoạch, thực hiện, giám sát và kiểm soát các dự án một cách hiệu quả, mang lại kết quả dự án thành công và đạt được các mục tiêu đã định.

Ưu điểm và nhược điểm của PMBOK

Mặc dù PMBOK mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng cần phải xem xét những hạn chế tiềm ẩn. Phần này khám phá những ưu và nhược điểm của khung.

Ưu điểm của PMBOK

Phương pháp tiếp cận được tiêu chuẩn hóa

PMBOK là một tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi, cho phép tính nhất quán trong việc thực hiện dự án giữa các phòng ban và tổ chức khác nhau. Khung này cho phép các nhà quản lý dự án tuân theo các quy trình và hướng dẫn đã được thiết lập, dẫn đến kết quả dự án được cải thiện.

Hướng dẫn thực hành tốt nhất

PMBOK kết hợp các kỹ thuật và phương pháp đã được chứng minh từ nhiều ngành khác nhau, giảm khả năng thất bại của dự án và tăng cơ hội thành công.

Lĩnh vực kiến thức toàn diện

PMBOK bao gồm 10 lĩnh vực kiến ​​thức, trang bị cho các nhà quản lý dự án sự hiểu biết toàn diện để giải quyết các thách thức một cách hiệu quả.

Tối ưu hóa quản lý rủi ro

PMBOK nhấn mạnh đến quản lý rủi ro, đưa ra các hướng dẫn để giảm thiểu rủi ro và giảm thiểu tác động tiêu cực đến mục tiêu dự án một cách chủ động.

Cải thiện giao tiếp và hợp tác

PMBOK thúc đẩy giao tiếp hiệu quả giữa các bên liên quan, tạo điều kiện hiểu rõ ràng về các yêu cầu, tiến độ và kỳ vọng, giúp thực hiện dự án suôn sẻ hơn.

Rõ ràng các giai đoạn và quy trình dự án

PMBOK xác định năm nhóm quy trình dự án và cung cấp hướng dẫn cho từng giai đoạn, đảm bảo lập kế hoạch và thực hiện có hệ thống, đồng thời tránh các hoạt động và sản phẩm bàn giao bị bỏ qua.

Tăng tỷ lệ thành công

Bằng cách áp dụng khung PMBOK, các tổ chức có thể cải thiện tỷ lệ thành công của dự án thông qua các biện pháp thực hành được tiêu chuẩn hóa, quản lý rủi ro và các giai đoạn dự án rõ ràng.

Nhược điểm của PMBOK

Tính cứng nhắc: PMBOK có thể được coi là không linh hoạt, hạn chế khả năng ứng dụng trong môi trường năng động và các phương pháp linh hoạt.

Độ phức tạp: Các lĩnh vực và quy trình kiến ​​thức sâu rộng có thể khiến bạn choáng ngợp, đặc biệt đối với các dự án hoặc tổ chức nhỏ.

Hướng dẫn theo ngữ cảnh hạn chế: PMBOK có thể thiếu hướng dẫn cụ thể cho các dự án cụ thể hoặc chuyên ngành.

Quá tải tài liệu: Việc nhấn mạnh vào tài liệu chi tiết có thể dẫn đến quá nhiều thủ tục giấy tờ và gánh nặng hành chính.

Thiếu nhấn mạnh vào các kỹ năng mềm: PMBOK chủ yếu tập trung vào các khía cạnh kỹ thuật và có thể bỏ qua tầm quan trọng của các kỹ năng mềm như khả năng lãnh đạo và giao tiếp.

Thách thức về khả năng thích ứng: PMBOK có thể gặp khó khăn trong việc theo kịp môi trường dự án đang thay đổi nhanh chóng và các phương pháp mới nổi.

Tập trung hạn chế vào văn hóa tổ chức: PMBOK có thể không giải quyết đầy đủ ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến sự thành công của dự án.

Tổng kết

PMBOK là một khuôn khổ rất linh hoạt, đóng vai trò là nguồn tài nguyên quý giá cho các chuyên gia quản lý dự án, chủ yếu là do không có phương pháp quản lý dự án nào không được hưởng lợi từ hướng dẫn PMBOK của PMI.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải xem xét những hạn chế tiềm ẩn của PMBOK, chẳng hạn như độ cứng nhắc, độ phức tạp và hướng dẫn theo ngữ cảnh hạn chế. Các nhà quản lý dự án nên điều chỉnh khuôn khổ cho phù hợp với nhu cầu cụ thể và bối cảnh tổ chức của họ, tận dụng điểm mạnh đồng thời giải quyết những điểm yếu của PMBOK.

Bằng cách đó, các nhà quản lý dự án có thể áp dụng khuôn khổ PMBOK một cách hiệu quả và nâng cao phương pháp quản lý dự án của mình.

Bạn thấy bài viết hữu ích? Hãy cho chúng tôi phản hồi.

Bấm vào ngôi sao để phản hồi

Đánh giá bình quân 0 / 5. Số lượt: 0

Chưa có lượt vote. Bạn là người đầu tiên

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Contact Us

//]]>