Phương pháp Agile là gì? Ưu nhược điểm của phương pháp Agile trong quản lý dự án

Mô hình Lean Six Sigma
Mô hình Lean Six Sigma là gì? Lợi ích và ứng dụng
25 August, 2023
8 mô hình quản trị nhân sự chuyên gia HR nên biết vào năm 2023
8 mô hình quản trị nhân sự chuyên gia HR nên biết vào năm 2023
31 August, 2023
Show all
Phương pháp Agile trong quản lý dự án

Phương pháp Agile trong quản lý dự án

4/5 - (1 vote)

Last updated on 14 June, 2024

Phương pháp Agile trong quản lý dự án

Agile là một phương pháp quản lý dự án bao gồm việc chia dự án thành các giai đoạn và nhấn mạnh sự hợp tác và cải tiến liên tục. Không giống như các phương pháp quản lý dự án truyền thống đi theo con đường tuyến tính và tuần tự, Agile là một hướng tiếp cận linh hoạt và tương tác nhằm đáp ứng một cách hiệu quả với những thách thức và yêu cầu thay đổi liên tục trong quá trình thực hiện dự án. Phương pháp Agile được tạo ra vào năm 2001 bởi một nhóm các nhà phát triển phần mềm đang tìm kiếm một giải pháp thay thế dễ thích ứng hơn với các phương pháp cứng nhắc vào thời đó.

Các phương pháp Agile dựa trên sự hợp tác giữa các nhóm chức năng chéo và tương tác chặt chẽ với khách hàng hoặc các bên liên quan. Mục tiêu chính là mang lại những gia tăng có giá trị trong phạm vi dự án theo các chu kỳ ngắn, được gọi là lặp lại hoặc chạy nước rút, thường kéo dài từ 1 đến 4 tuần. Mỗi lần lặp lại sẽ tạo ra một sản phẩm hoạt động hoặc một phần sản phẩm cuối cùng. Cách tiếp cận lặp đi lặp lại này cho phép các nhóm thu thập phản hồi sớm và thường xuyên, đảm bảo rằng dự án luôn phù hợp với mong đợi của khách hàng.

Ưu nhược điểm của phương pháp Agile

Ưu điểm của phương pháp Agile

 • Tính linh hoạt và thích ứng: Dự án Agile được thiết kế để chấp nhận sự thay đổi. Với các vòng lặp đều đặn và phản hồi liên tục, các nhóm có thể nhanh chóng phản ứng với các yêu cầu thay đổi, điều kiện thị trường và nhu cầu của khách hàng. Khả năng thích ứng này giảm nguy cơ tạo ra một sản phẩm không đáp ứng mong đợi của các bên liên quan.
 • Đưa sản phẩm ra thị trường nhanh hơn: Bằng cách giao các phần việc trong các chu kỳ ngắn, các dự án Agile có thể đạt được thời gian đưa sản phẩm ra thị trường nhanh hơn so với các phương pháp truyền thống. Điều này cho phép tổ chức nắm bắt cơ hội thị trường sớm hơn và thu thập phản hồi từ người dùng sớm trong quá trình phát triển.
 • Tăng sự hài lòng của khách hàng: Các phương pháp Agile ưu tiên sự cộng tác với khách hàng hoặc các bên liên quan. Phản hồi đều đặn và sự tham gia trong quá trình phát triển đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng phù hợp với mong đợi của họ. Điều này mang đến sự hài lòng của khách hàng cao hơn và mối quan hệ mạnh mẽ hơn giữa nhóm phát triển và người dùng.
 • Tương tác thông tin tốt hơn: Các phương pháp Agile nhấn mạnh việc giao tiếp trong nhóm và với các bên liên quan. Các cuộc họp hàng ngày, đánh giá thường xuyên và kế hoạch cộng tác giúp cho mọi người nắm được thông tin về tiến độ dự án, thách thức và mục tiêu. Giao tiếp mở này tạo ra sự hiểu biết chung về tình trạng và mục tiêu của dự án.

Nhược điểm của phương pháp Agile

 • Khả năng dự báo thấp: Vì Agile ưu tiên sự thích ứng và sự linh hoạt, việc dự đoán được sản phẩm hoặc dịch vụ cuối cùng có thể khá khó khăn. Điều này có thể gây khó khăn trong việc lên kế hoạch cho dự án và thường yêu cầu sự linh hoạt từ phía các bên liên quan.
 • Đòi hỏi sự tham gia mạnh mẽ của khách hàng: Agile đề cao việc tương tác và phản hồi thường xuyên từ khách hàng. Tuy nhiên, việc này có thể gặp khó khăn khi khách hàng không có đủ thời gian hoặc sự cam kết. Nếu khách hàng không tham gia đủ mạnh mẽ, dự án có thể mắc phải vấn đề về thiếu thông tin hoặc quyết định chậm chạp.
 • Dễ dẫn đến việc thiếu tài liệu: Với việc tập trung vào sản phẩm hoạt động hơn là tài liệu, dự án Agile có thể dẫn đến việc thiếu tài liệu cần thiết cho việc hiểu rõ quá trình phát triển và sản phẩm cuối cùng. Điều này có thể gây khó khăn trong việc duy trì và chia sẻ kiến thức về dự án trong tương lai.
 • Khó khăn trong việc quản lý dự án lớn: Agile thường hoạt động tốt cho các dự án nhỏ đến trung bình. Tuy nhiên, khi đối mặt với dự án lớn và phức tạp, việc duy trì sự linh hoạt và quản lý các tương tác phức tạp có thể trở nên khó khăn hơn. Điều này đặc biệt đúng khi cần phải đảm bảo tính đồng nhất và hiệu suất trong quy mô lớn.

5 phương pháp Agile phổ biến

Các phương pháp Agile phổ biến

Các phương pháp Agile phổ biến

Các phương pháp Agile cung cấp các khung công việc cụ thể để thực hiện các nguyên tắc Agile trong quản lý dự án. Một số phương pháp Agile nổi tiếng bao gồm Scrum, Kanban, Lean, Adaptive Project Framework (APF) và Extreme Programming (XP).

Scrum

Scrum là một trong những phương pháp quản lý dự án thuộc lĩnh vực phát triển phần mềm và sản phẩm công nghệ thông tin. Nó là một phần của phương pháp Agile, giúp các nhóm làm việc cùng nhau để phát triển sản phẩm một cách linh hoạt, hiệu quả và tương tác với khách hàng. Trong mô hình Scrum, có ba vai trò chính mà các thành viên trong nhóm phát triển đảm nhận, đó là Product Owner, Scrum Master và Nhóm phát triển. Mỗi vai trò có nhiệm vụ cụ thể trong quá trình phát triển sản phẩm.

Khi áp dụng Scrum, có ba nguyên tắc quan trọng mà các nhóm và tổ chức nên tuân theo để đảm bảo hiệu quả và linh hoạt trong quá trình phát triển là Transparency (Sự minh bạch), Inspection (Kiểm tra), Adaptation (Điều chỉnh). Những nguyên tắc này cho phép nhóm Scrum tương tác và thích nghi với môi trường thay đổi và thực hiện các điều chỉnh cần thiết để đảm bảo sản phẩm đáp ứng đúng yêu cầu và đạt được giá trị cao nhất cho khách hàng.

Kanban

Kanban tập trung vào việc cung cấp hệ thống trực quan để các nhóm quản lý các nhiệm vụ, quy trình công việc và giao tiếp của dự án và tối ưu hóa việc phân phối công việc liên tục. Người quản lý dự án có thể nhanh chóng biết vị trí từng bước trong quy trình vì vậy dự án có thể tránh tình trạng quá tải nhiệm vụ.

Bảng Kanban không quy định vai trò cụ thể, điều đó khiến nó dễ thích ứng hơn với các bối cảnh dự án khác nhau. Nó khuyến khích những cải tiến gia tăng cho quy trình theo thời gian.

Lean

Lean thể hiện một tập hợp nguyên tắc nhằm giảm thiểu lãng phí trong khi tối đa giá trị được tạo ra trong các quy trình. Mặc dù không riêng biệt cho Agile, các nguyên tắc Lean phù hợp với các phương pháp Agile. Lean tập trung vào xác định giá trị, tối ưu hóa quy trình, duy trì luồng công việc liên tục và luôn cố gắng cải tiến liên tục. Nguyên tắc Lean có thể áp dụng cho các khung làm việc Agile khác nhau để tăng cường hiệu quả và loại bỏ lãng phí.

XP

Extreme Programming (XP) là một phương pháp Agile nhấn mạnh đến sự xuất sắc về mặt kỹ thuật và sự cộng tác. Nó bao gồm các phương pháp thực hành như Phát triển dựa trên thử nghiệm (Test-Driven Development -TDD), Tích hợp liên tục (Continuous Integration) và Lập trình đôi (Pair Programming). XP cũng thúc đẩy mức độ tham gia cao của khách hàng và phát hành thường xuyên các phần mềm hoạt động được.

XP nhằm mục đích đảm bảo chất lượng mã cao nhất và khả năng đáp ứng các yêu cầu thay đổi. Nó đặc biệt phù hợp với các dự án mà các khía cạnh kỹ thuật và thực tiễn phát triển là rất quan trọng.

APF

Adaptive Project Framework (APF) là một phương pháp Agile linh hoạt và có khả năng thích ứng, tập trung vào cung cấp giá trị cho các bên liên quan trong môi trường thay đổi. APF kết hợp các nguyên tắc từ Lean và Agile, và tập trung vào lập kế hoạch thích ứng, phát triển tăng dần và phản hồi thường xuyên. Phương pháp APF nhận thức rằng yêu cầu dự án và điều kiện có thể thay đổi theo thời gian, do đó mục tiêu của nó là duy trì khả năng phản ứng với những thay đổi này. APF thích hợp cho các dự án phức tạp yêu cầu điều chỉnh liên tục để đáp ứng nhu cầu phát triển.

Phương pháp Agile phù hợp với loại dự án nào?

 • Dự án thay đổi thường xuyên: Agile rất hiệu quả cho các dự án mà yêu cầu từ khách hàng hay môi trường kinh doanh thường xuyên thay đổi. Bằng cách sử dụng các vòng lặp ngắn và phản hồi thường xuyên, Agile giúp dự án thích nghi với sự biến đổi.
 • Không chắc chắn về yêu cầu: Khi yêu cầu dự án không được xác định rõ ràng từ đầu, Agile là một phương pháp thích hợp. Nó cho phép dự án bắt đầu với một tập hợp yêu cầu cơ bản và sau đó tiếp tục điều chỉnh theo phản hồi từ khách hàng.
 • Khả năng thích ứng cao: Các dự án cần phản ứng nhanh chóng với thay đổi trong thị trường, công nghệ hoặc yêu cầu của khách hàng thường thích hợp với phương pháp Agile. Agile giúp các dự án duy trì khả năng thích ứng và cung cấp giá trị thời gian thực.
 • Dự án có khả năng triển khai thường xuyên: Agile thường tạo điều kiện cho việc phát hành thường xuyên. Điều này phù hợp cho các dự án muốn đưa sản phẩm ra thị trường nhanh chóng để thu thập phản hồi thực tế.
 • Đội ngũ tương tác cao: Agile tập trung vào sự cộng tác và giao tiếp thường xuyên giữa các thành viên trong đội ngũ. Do đó, nó thích hợp cho các dự án có sự tương tác cao giữa các thành viên trong đội ngũ.

Triển khai phương pháp Agile vào dự án

 • Hướng dẫn và đào tạo: Bắt đầu bằng cách hướng dẫn các thành viên trong nhóm và các bên liên quan của bạn về các nguyên tắc, giá trị và phương pháp Agile. Tiến hành các buổi đào tạo hoặc hội thảo để đảm bảo sự hiểu biết chung về phương pháp giữa các thành viên.
 • Hình thành các nhóm Agile: Xây dựng các nhóm đa chức năng với sự kết hợp các kỹ năng cần thiết cho sự thành công của dự án. Chỉ định các vai trò như Product Owner, Scrum Master (nếu sử dụng Scrum) và các thành viên trong nhóm.
 • Chọn một phương pháp Agile: Chọn một phương pháp Agile phù hợp với yêu cầu của dự án của bạn. Các lựa chọn phổ biến bao gồm Scrum, Kanban và Lean. Xác định vai trò và quy trình phù hợp.
 • Lập kế hoạch và thực hiện các bước lặp: Chia dự án thành các lần lặp lại hoặc các chu kỳ có giới hạn thời gian. Lập kế hoạch công việc cho mỗi lần lặp lại, tập trung vào việc cung cấp sản phẩm hữu hình vào cuối mỗi chu kỳ.
 • Cải tiến liên tục: Thường xuyên đánh giá các quy trình của bạn, thu thập phản hồi và tinh chỉnh cách tiếp cận của bạn dựa trên các tình huống đã xảy ra và rút ra bài học kinh nghiệm.

Quy trình quản lý dự án theo phương pháp Agile

Quy trình quản lý dự án theo phương pháp Agile thường dựa trên các nguyên tắc cơ bản của Agile như tạo giá trị liên tục, phản hồi thường xuyên và tương tác sâu hơn với khách hàng. Dưới đây là một mô tả tổng quan về quy trình quản lý dự án Agile:

Lập Kế Hoạch Sản Phẩm (Product Planning)

 • Xác định mục tiêu và giá trị chính của dự án.
 • Xây dựng Product Backlog (danh sách yêu cầu, tính năng) dựa trên ưu tiên và ước tính.

Lập Kế Hoạch Sprint (Sprint Planning)

 • Chọn các mục từ Product Backlog để thực hiện trong Sprint.
 • Phân chia công việc thành các nhiệm vụ nhỏ hơn.

Thực Hiện Sprint (Sprint Execution)

 • Đội thực hiện các nhiệm vụ được giao trong suốt thời gian của Sprint.
 • Tương tác thường xuyên để giải quyết thách thức và cập nhật tiến độ công việc.

Họp Hàng Ngày (Daily Standup)

 • Họp ngắn hàng ngày để đồng bộ tiến độ và chia sẻ thông tin về công việc.
 • Đặt câu hỏi: “Hôm nay bạn sẽ làm gì? Bạn có gặp khó khăn gì?”

Kiểm Tra Sprint (Sprint Review)

 • Trình bày các công việc hoàn thành trong Sprint cho khách hàng và người dùng cuối.
 • Thu thập phản hồi và đề xuất điều chỉnh dự án.

Tổng Kết Sprint (Sprint Retrospective)

 • Tổ chức cuộc họp tổng kết để xem xét quá trình làm việc trong Sprint.
 • Tìm hiểu điều gì đã hoạt động tốt và cách cải thiện quá trình làm việc.

Lặp Lại (Repeat)

 • Quy trình từ bước Lập Kế Hoạch Sprint cho đến Tổng Kết Sprint lặp lại qua các Sprint tiếp theo.
 • Lập trình và ưu tiên các công việc mới trong Product Backlog.

Cải Tiến Liên Tục (Continuous Improvement)

 • Hướng đến việc cải thiện liên tục quy trình và hiệu suất làm việc của đội.
 • Sử dụng phản hồi từ Sprint Retrospectives để điều chỉnh và tối ưu hóa.

Tham khảo thêm:

Agile là gì? Tổng quan về phương pháp Agile

——————————-

Công ty Tư vấn Quản lý OCD (OCD Management Consulting Co) là một trong những công ty tư vấn quản lý hàng đầu Việt Nam với tính chuyên nghiệp, thực tiễn và chất lượng cao.

Nếu bạn quan tâm, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Thông tin chính thức về OCD được cập nhật tại website: https://ocd.vn

Fanpage chính thức của OCD vui lòng truy cập: https://facebook.com/OCDConsulting

Liên hệ nhanh Hotline/Zalo: 0886595688 hoặc gửi email đến: ocd@ocd.vn

Contact Us

//]]>