Tư vấn xây dựng hệ thống lương 3P cho Công ty Vận tải biển VIMC

Giảng viên cùng học viên CMC TS tham gia khóa đào tạo Kỹ năng tuyển dụng
Khóa học Kỹ năng tuyển dụng cho CMC TS
20 May, 2022
Công cụ diễn giải
Top 5 công cụ diễn giải miễn phí hữu ích
25 May, 2022
Show all
OCD thực hiện tư vấn xây dựng và triển khai hệ thống lương 3P cho VLC

OCD thực hiện tư vấn xây dựng và triển khai hệ thống lương 3P cho VLC

Rate this post

Last updated on 30 May, 2023

Dự án tư vấn lương 3P cho Công ty Vận tải biển VIMC

Ngày 19/05/2022, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty Vận tải Biển VIMC (VLC) đã chính thức khởi động dự án Tư vấn xây dựng và triển khai hệ thống lương 3P. 

Dự án được thực hiện nhằm tư vấn xây dựng và triển khai hệ thống lương 3P cho Công ty Vận tải biển VIMC, bao gồm các hoạt động sau:

  • Chuẩn hóa chức năng, chức danh
  • Hướng dẫn xây dựng bản Mô tả công việc (MTCV)
  • Xây dựng thang bảng lương
  • Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực và tích hợp vào hệ thống lương
  • Kết hợp kết quả đánh giá hiệu quả công việc (KPI) đã có vào hệ thống lương

Dự án dự kiến thực hiện trong 02 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Xây dựng hệ thống lương 3P

Giai đoạn 2: Hỗ trợ triển khai hệ thống lương 3P

Nhóm tư vấn OCD dưới sự dẫn dắt của Bà Nguyễn Thị Nam Phương sẽ hướng dẫn phương pháp, gợi ý xây dựng các chỉ số, cung cấp thông tin, cùng thảo luận nhằm giúp VLC sẽ chuẩn hóa được cơ cấu tổ chức, xây dựng thang bảng lương và hệ thống đánh giá năng lực sau khi dự án kết thúc.

Bà Nguyễn Thị Nam Phương - Tư vấn trưởng OCD trình bày tại Lễ khởi động dự án

Bà Nguyễn Thị Nam Phương – Tư vấn trưởng OCD trình bày tại Lễ khởi động dự án Tư vấn lương 3P cho công ty vận tải biển

Về VLC

Công ty Vận tải biển VIMC (VLC) là đơn vị thành viên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), được thành lập ngày 08/05/2002. Công ty đã thiết lập Hệ thống quản lý An toàn, Sức khỏe nghề nghiệp, Môi trường và Chất lượng (SHEQMS) để phục vụ nhu cầu và mục tiêu của mình. 

VLC là một trong những nhà cung cấp tốt nhất các dịch vụ quản lý tàu trên thế giới và được công nhân bởi khách hàng và các bên liên quan khác trong ngành công nghiệp vận tải biển quốc tế.

Về OCD

OCD là công ty tư vấn quản lý chuyên nghiệp, đã thực hiện hàng trăm dự án tư vấn chiến lược, tái cấu trúc, chức năng nhiệm vụ, định biên nhân sự, hệ thống đánh giá năng lực và đánh giá hiệu suất cho nhiều doanh nghiệp lớn trong gần 20 năm qua.

Về lĩnh vực logistics, OCD đã từng tư vấn cho rất nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (công ty mẹ của VLC), Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An, Công ty TNHH Yusen Logistics, Công ty CP Cảng Quốc tế Cái Lân, Công ty CP Giao nhận Hàng không (ALS), Tổng công ty chuyển phát nhanh bưu điện (EMS Việt Nam), Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost), Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco), v.v

Contact Us

//]]>