Cung cấp phần mềm quản lý digiiMS cho Vinalines

Phát triển nguồn nhân lực mới
Xu hướng học tập và phát triển nguồn nhân lực 2019 (Phần 1)
24 January, 2019
Thông tin nhân sự
Lựa chọn Phần mềm Thông tin nhân sự HRIS phù hợp với doanh nghiệp (Phần 1)
28 January, 2019
Show all
Vinalines

Tổng Công ty Hàng hải Việt nam

Rate this post

Last updated on 24 May, 2024

Tháng 1 năm 2019, Công ty Giải pháp Công nghệ OOC ký kết hợp đồng cung cấp Phần mềm Quản lý digiiMS, bao gồm các cấu phần Đánh giá năng lực digiiCAT, Quản lý kết quả digiiKPI và Giao việc digiiTASK cho Tổng Công ty Hàng hải Việt nam (Vinalines).

Trước đó, Vinalines đã từng sử dụng phiên bản cũ của digiiCAT đánh giá năng lực nhân viên sau khi Công ty Tư vấn Quản lý OCD tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá năng lực, KPI và lương 3P.

OOC – digiiCAT được kỳ vọng sẽ giúp Vinalines đánh giá năng lực cá nhân dễ dàng, chủ động và linh hoạt. Các báo cáo, kết quả đánh giá năng lực sẽ giúp Vinalines định hướng phát triển năng lực chuyên môn cho cá nhân, cán bộ quản lý, qua đó xây dựng năng lực của doanh nghiệp nhằm cải thiện lợi thế cạnh tranh, phục vụ cho công việc tuyển dụng, tính lương, bổ nhiệm thăng chức.

Tìm hiểu thêm về tính năng và lợi ích của Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp digiiMS, bấm vào đây hoặc liên hệ với OOC để được tư vấn.

Contact Us

//]]>