fbpx

Khóa học Kỹ năng nghiên cứu thị trường

Khóa học Kỹ năng quản lý dự án
Khóa học Kỹ năng quản lý dự án
25 March, 2020
Khóa học: Phát triển năng lực hội đồng quản trị
Khóa học Phát triển năng lực hội đồng quản trị
25 March, 2020

Mục tiêu của khóa học 

Sau khi kết thúc khóa học Kỹ năng nghiên cứu thị trường, các học viên có thể:

  • Nhận biết được đóng góp của nghiên cứu thị trường và hệ thống thông tin thị trường trong kinh doanh thành công
  • Phát triển các kỹ năng và kiến thức để có thể tiến hành nghiên cứu thị trường
  • Ứng dụng các nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu thị trường trong điều kiện thực tế ngành của học viên tại Việt Nam

Đối tượng

Cán bộ quản lý, nhân viên Marketing và các cán bộ nghiên cứu thị trường

Các chủ đề chính

  • Nghiên cứu thị trường và quá trình nghiên cứu thị trường
  • Một số cách thiết kế cơ bản cho nghiên cứu thị trường
  • Các phương pháp nghiên cứu định tính trong nghiên cứu thị trường
  • Phương pháp thu thập thông tin trong nghiên cứu thị trường
  • Thiết kế câu hỏi điều tra khảo sát; Xác định mẫu khảo sát
  • Thu thập dữ liệu nghiên cứu thị trường
  • Chuẩn bị, trình bầy và viết báo cáo nghiên cứu thị trường

Thời lượng

4-7 ngày hoặc tuỳ thuộc vào nhu cầu của học viên

Thời lượng

 2-5 ngày hoặc tuỳ vào nhu cầu của học viên.

Hình thức đào tạo

Khóa học có thể áp dụng các hình thức đào tạo đa dạng:

Giảng viên

Giảng viên của khóa đào tạo là những Giảng viên, Chuyên gia Tư vấn Cao cấp và các nhà quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp lớn ở các mảng chức năng tương ứng.

Tham khảo Đội ngũ Giảng viên – Chuyên gia Tư vấn của OCD.

Liên hệ

Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Xem thêm các khóa học do OCD thực hiện: Dịch vụ Đào tạo Quản lý

//]]>