fbpx

Khóa học Kỹ năng quản lý dự án

tổng quan spss
Ứng dụng của phần mềm SPSS trong quản lý cơ sở dữ liệu khảo sát
25 March, 2020
Khóa học Kỹ năng nghiên cứu thị trường
Khóa học Kỹ năng nghiên cứu thị trường
25 March, 2020

Mục tiêu khóa học 

Sau khi kết thúc khóa học Kỹ năng quản lý dự án, học viên sẽ có khả năng:

 • Mô tả bối cảnh, quy trình và các lĩnh vực tri thức trong quản lý dự án
 • Mô tả các quy trình và phương pháp được sử dụng trong quản lý dự án
 • Áp dụng các kỹ năng và công cụ quản lý dự án vào công việc hàng ngày và các dự án của mình,
 • Rút ra các bài học kinh nghiệm cần thiết từ các tình huống thực tế để cải thiện công tác quản lý dự án/công việc của mình.

Đối tượng

Nhân viên và cán bộ quản lý làm việc trong các dự án hoặc/và trong môi trường làm việc tổ chức theo phương thức dự án.

Các chủ đề chính

 • Quản lý dự án: các lĩnh vực tri thức trong quản lý dự an, các công cụ và kỹ thuật
 • Bối cảnh và quy trình quản lý dự án, quản lý dự án tích hợp
 • Các lĩnh vực tri thức trong quản lý dự án: các công cụ quản lý Phạm vi, Thời gian và Chi phí dự án
 • Các công cụ quản lý Chất lượng, quản lý  Rủi ro, Mua sắm, quản lý Nguồn nhân lực và trao đổi thông tin trong dự án
 • Các quy trình quản lý dự án: khởi động, lập kế hoạch, giám sát, thực hiện và kết thúc dự án; các công cụ và kết quả phải đạt
 •  Phương thức và thực tiễn quản lý dự án: các tình huống thực tế và bài học rút kinh nghiệm.

Thời lượng

 5 ngày hoặc tùy theo nhu cầu của học viên.

Hình thức đào tạo

Khóa học có thể áp dụng các hình thức đào tạo đa dạng:

 • Đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp
 • Đào tạo public
 • Đào tạo trực tuyến, có sự hỗ trợ của giảng viên

Giảng viên

Giảng viên của khóa đào tạo là những Giảng viên, Chuyên gia Tư vấn Cao cấp và các nhà quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp lớn ở các mảng chức năng tương ứng.

Tham khảo Đội ngũ Giảng viên – Chuyên gia Tư vấn của OCD.

Liên hệ

Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Xem thêm các khóa học do OCD thực hiện: Dịch vụ Đào tạo Quản lý

 

//]]>