TS. Trần Chung Thủy

Hội thảo Đánh giá hài lòng khách hàng Điện lực Miền Bắc
Báo cáo Đánh giá Mức độ hài lòng của KH 2018 của TCT Điện lực Miền Bắc
21 February, 2019
PGS TS. Trần Kim Thu
PGS TS. Trần Kim Thu
25 February, 2019
Rate this post

Last updated on 24 May, 2024

Bà Trần Chung Thủy là chuyên gia nghiên cứu thị trường, phân tích số liệu của OCD, đồng thời là Phó bộ môn Toán tài chính, Khoa Toán kinh tế và đồng thời là phó giám đốc Trung tâm xử lý số liệu kinh tế xã hội của trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

  • Kinh nghiệm

Bà Thủy có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích số liệu, đánh giá dự án, đánh giá rủi ro và định giá bảo hiểm và hơn 14 năm giảng dạy các chương trình Thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Việt Nam.

Bà Thủy là người chủ trì phân tích số liệu cho các dự án khảo sát, nghiên cứu thị trường lớn của OCD, bao gồm các dự án Khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng dùng điện của Tổng công ty điện lực Miền Nam, Tổng công ty điện lực Miền Bắc, Tổng công ty Điện lực Miền Trung, Tổng công ty điện lực Hà Nội, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, Nghiên cứu thị trường Xi măng Việt Nam của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, nghiên cứu thị trường Collagen của Công ty Thiên Thảo-Meji.

  • Học vị

Bà Thủy đã hoàn thành chương trình thạc sĩ Toán chuyên ngành xác suất thống kê và Thạc sĩ Chính sách Công của trường Kenedy School, Đại học Harvard (Chương trình FULBRIGHT) và chương trình nghiên cứu sinh Toán kinh tế tại Đại học Kinh tế Quốc Dân.


Xem thêm: Đội ngũ chuyên gia Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Contact Us

//]]>