ThS. Nguyễn Thị Hải Yến

Bà Trần Ngọc Vân
Bà Trần Ngọc Vân
18 April, 2019
GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ THỜI 4.0
Giám đốc nhân sự thời 4.0
19 April, 2019
Show all
ThS. Nguyễn Thị Hải Yến

ThS. Nguyễn Thị Hải Yến

Rate this post

Last updated on 24 May, 2024

Bà Nguyễn Thị Hải Yến là Chuyên gia Tư vấn Quản lý của OCD.

  • Kinh nghiệm

Bà Yến có kinh nghiệm tại nhiều vị trí quản lý tại doanh nghiệp như Trưởng phòng Môi giới Giao dịch – Phòng Khách hàng Tổ chức, Chánh văn phòng – Phụ trách Hành chính Nhân sự – Pháp chế, Công ty Chứng khoán Bảo Việt; Trợ lý Chủ tịch – Tập đoàn Thái Nam, Kế toán trưởng Công ty UBIK.

Bà Yến là người trực tiếp phụ trách Tiểu ban Xây dựng cơ chế đãi ngộ của Chứng khoán Bảo Việt với sự tư vấn của Tập đoàn Tư vấn Toàn cầu Hay Group. Ở cương vị này, bà được tham gia đào tạo về Xây dựng hệ thống lương, quy chế lương tại HSBC Hong Kong, từ đó phối hợp với tư vấn xây dựng chính sách lương mới của công ty.

Bà Yến là thành viên của nhóm tư vấn OCD xây dựng hệ thống KPI, hệ thống lương cho Ban Quản lý dự án Điện miền Nam, Công ty TNHH Kỹ thuật Taikisha Việt Nam, Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Nam – Trung tâm CSKH, Công ty CP Vinaconex 6, Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại SOHACO, Công ty TechPro, Trung tâm Đấu thầu và Quản lý Dự án – Vinaconex, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia và Công ty CP Công nghệ số Puppet.

  • Học vị

Bà Yến có bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) từ Đại học Hawaii – Hoa kỳ.


Xem thêm: Đội ngũ chuyên gia Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Contact Us

//]]>