Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc KPI và lương 2P cho Công ty quản lý quỹ đầu tư Việt Nam

Tư vấn Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc và hệ thống lương cho Công ty Viễn thông Vinaphone
Tư vấn Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc và hệ thống lương cho Công ty Viễn thông Vinaphone
28 June, 2015
Vietnam Market Research: Customer Satisfaction Surveying & Analysis for Power Corporations (EVN-CPC, EVN-NPC, EVN-HPC, EVN-SPC)
30 June, 2015
Show all
Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc KPI và lương 2P cho Công ty quản lý quỹ đầu tư Việt Nam

Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc KPI và lương 2P cho Công ty quản lý quỹ đầu tư Việt Nam

Rate this post

Last updated on 24 May, 2024

Về dự án tư vấn KPI và lương

Năm 2015, Công ty Tư vấn Quản lý OCD thực hiện tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc KPI và hệ thống lương 2P cho Công ty Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM). Dự án được thực hiện nhằm:

  • Rà soát hệ thống chức năng, chức danh và khuyến nghị hoàn thiện mô tả công việc
  • Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc theo phương pháp bảng điểm cân bằng
  • Xây dựng quy chế lương trả cho vị trí và kết quả công việc

Về VFM

Công ty quản lý quỹ VFM được thành lập với tên gọi ban đầu là Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VietFund Management), là công ty liên doanh đầu tiên tại Việt Nam chuyên về quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, và quản lý danh mục đầu tư. Tính tới đầu tháng 12/2020, với tổng tài sản quản lý gần 15.000 tỷ đồng, công ty VFM đang nắm giữ xấp xỉ 40% tổng giá trị tài sản của các quỹ đại chúng trên thị trường. Sau nhiều năm thành lập VFM đã ghi nhiều dấu ấn trong ngành quản lý quỹ Việt Nam với phong cách năng động và tiên phong, luôn là công ty đầu tiên sáng tạo các sản phẩm đầu tư mới phục vụ nhu cầu của nhà đầu tư nội địa.

Contact Us

//]]>