Kỹ năng thực hiện nghiên cứu thị trường

Khóa học Quản lý đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Khóa học Quản lý đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
25 August, 2022
Phát triển và quản lý kênh phân phối
Phát triển và quản lý kênh phân phối
26 August, 2022
Show all
Kỹ năng thực hiện nghiên cứu thị trường

Kỹ năng thực hiện nghiên cứu thị trường

Mục tiêu 

Nghiên cứu thị trường có vai trò quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào vì qua đó doanh nghiệp sẽ hiểu và chinh phục được khách hàng. Tuy nhiên, đây là một công việc phức tạp và có thể rất tốn kém. Vậy nên, để tránh lãng phí và vẫn cung cấp thông tin hiệu quả cho việc ra quyết định, OCD đã xây dựng khóa học giúp nhân viên nghiên cứu thị trường nắm rõ kỹ năng thực hiện. Sau khi kết thúc khóa học, các học viên có thể:

  • Nhận biết được đóng góp của nghiên cứu thị trường và hệ thống thông tin thị trường trong kinh doanh thành công
  • Phát triển các kỹ năng và kiến thức để có thể tiến hành nghiên cứu thị trường

Đối tượng 

Nhân viên Marketing và các cán bộ nghiên cứu thị trường

Các chủ đề chính

  1. Nghiên cứu thị trường và quá trình nghiên cứu thị trường
  2. Các phương pháp nghiên cứu định tính trong nghiên cứu thị trường
  3. Phương pháp thu thập thông tin khảo sát thị trường
  4. Thu thập dữ liệu điều tra thị trường
  5. Chuẩn bị, trình bày và viết báo cáo nghiên cứu thị trường

Thời lượng

4 – 7 ngày hoặc tuỳ thuộc vào nhu cầu của học viên.

Hình thức đào tạo

Khóa học có thể áp dụng các hình thức đào tạo đa dạng:

Giảng viên

Giảng viên của khóa đào tạo là những Giảng viên, Chuyên gia Tư vấn Cao cấp và các nhà quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp lớn ở các mảng chức năng tương ứng.

Tham khảo Đội ngũ Giảng viên – Chuyên gia Tư vấn của OCD.

Liên hệ

Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Hotline: 0886595688

Email: [email protected]

Xem thêm các khóa học do OCD thực hiện: Dịch vụ Đào tạo Quản lý

Tham khảo: Khóa học Nghiên cứu thị trường cho Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương (đơn vị trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) do OCD thực hiện vào tháng 8 vừa qua.

Contact Us

//]]>