BSC là gì? Ứng dụng thẻ điểm cân bằng BSC vào quản lý doanh nghiệp

Tư vấn chiến lược là gì?
Tư vấn chiến lược là gì?
11 April, 2019
ThS. Lê Thị Thảo
ThS. Lê Thị Thảo
12 April, 2019
Show all
BSC - Thẻ điểm cân bằng

BSC - Thẻ điểm cân bằng

5/5 - (2 votes)

Last updated on 31 October, 2023

BSC là gì?

“BSC hay Balanced Score Card – còn được gọi là Thẻ điểm cân bằng là hệ thống xây dựng kế hoạch và quản trị chiến lược, được tổ chức kinh doanh, tổ chức phi lợi nhuận và chính phủ sử dụng nhằm định hướng hoạt động kinh doanh theo tầm nhìn và chiến lược của tổ chức, nâng cao hiệu quả truyền thông nội bộ và bên ngoài, theo dõi hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp so với mục tiêu đề ra.”

Doanh nghiệp sử dụng BSC như thế nào?

Thẻ điểm cân bằng mang đến cho các nhà quản lý và các quan chức cấp cao trong các tổ chức một cái nhìn cân bằng hơn về toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp hoặc tổ chức. Thẻ điểm cân bằng là một hệ thống quản lý và hoạch định chiến lược mà các tổ chức sử dụng để:

 • Truyền đạt những gì họ đang cố gắng thực hiện
 • Sắp xếp công việc hàng ngày của mọi người được hoạch định bởi chiến lược
 • Ưu tiên các dự án, sản phẩm và dịch vụ
 • Đo lường và giám sát tiến trình hướng tới các mục tiêu chiến lược

Thẻ điểm cân bằng giúp kết nối những yếu tố của bức tranh chiến lược, gồm:

 • Sứ mệnh (mục đích của bạn), tầm nhìn (những gì bạn mong muốn)
 • Các giá trị cốt lõi (những gì bạn tin tưởng)
 • Phạm vi cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh và nguồn lực chiến lược
 • Các mục tiêu chiến lược (hoạt động cải tiến liên tục),
 • Chỉ tiêu hiệu suất trọng yếu – KPI
 • Sáng kiến đột phá (dự án giúp bạn đạt được mục tiêu).

Ai sẽ sử dụng Thẻ điểm cân bằng (BSC)?

Thẻ điểm cân bằng được sử dụng rộng rãi trong các chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận trên toàn thế giới. Hơn 50% các công ty lớn của Mỹ, Châu Âu, Châu Á đang áp dụng thẻ điểm cân bằng. Xu hướng này vẫn đang tăng nhanh và thậm chí mở rộng ra đến các khu vực Trung Đông và Châu Phi.

Một nghiên cứu toàn cầu gần đây của Bain & Co đã cho biết thẻ điểm cân bằng BSC đang đứng ở vị trí thứ năm trong nhóm mười công cụ quản lý được sử dụng rộng rãi nhất trên toàn thế giới. Thẻ điểm cân bằng cũng đã được các biên tập viên của Harvard Business Review chọn là một trong những ý tưởng kinh doanh có ảnh hưởng nhất trong 75 năm qua.

Các khía cạnh của BSC

Để phát triển các mục tiêu, đo lường các chỉ số KPI, đặt mục tiêu và sáng kiến (hành động) liên quan, hệ thống thẻ điểm cân bằng (BSC) đề xuất đánh giá công ty theo bố khía cạnh sau:

 • Tài chính: Khía cạnh này này xem xét hiệu quả tài chính của công ty và việc sử dụng các nguồn tài chính.
 • Khách hàng: khía cạnh này đánh giá hình ảnh của doanh nghiệp trong mắt khách hàng (mà doanh nghiệp mong muốn xây dựng)
 • Quy trình nội bộ: khía cạnh này xem xét hiệu suất của doanh nghiệp thông qua các lăng kính về chất lượng và hiệu quả của sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty hoặc các quy trình kinh doanh quan trọng khác
 • Học hỏi phát triển: khía cạnh này xem xét hiệu suất của tổ chức thông qua nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, công nghệ, văn hóa và các năng lực cốt lõi khác liên quan đến việc đột phá hiệu suất.

Mục tiêu chiến lược

Mục tiêu chiến lược là các mục tiêu đặt ra để giúp doanh nghiệp thực hiện được chiến lược của mình. Đây thường là những mục tiêu hướng tới chiến lược, mang tính dài hạn, thường là theo chu kỳ chiến lược. Các mục tiêu chiến lược có thể bao gồm các mục tiêu về tài chính, khách hàng, cải tiến quy trình hay năng lực tổ chức. Để cụ thể hóa mục tiêu chiến lược và kết nối với thực thi, có thể sử dụng Bản đồ chiến lược hay bản đồ các mục tiêu chiến lược.

Lập bản đồ chiến lược

Một trong những yếu tố quyền lực nhất trong phương pháp BSC là việc sử dụng bản đồ chiến lược để trực quan hóa và truyền đạt về quá trình tạo ra giá trị của công ty. Bản đồ chiến lược là một đồ họa đơn giản cho thấy mối liên hệ logic, nguyên nhân và kết quả giữa các mục tiêu chiến lược (được hiển thị dưới dạng hình bầu dục trên bản đồ).

Nói chung, việc cải thiện hiệu suất trong các mục tiêu được tìm thấy trong bối cảnh Năng lực tổ chức (hàng dưới cùng) cho phép tổ chức cải thiện phối cảnh Quy trình nội bộ (hàng tiếp theo), do đó, cho phép tổ chức tạo ra kết quả mong muốn trong Khách hàng và quan điểm tài chính (hai hàng đầu).   

Đo lường mục tiêu chiến lược thông qua hệ thống chỉ tiêu KPI

Đối với mỗi mục tiêu trên bản đồ chiến lược, ít nhất sẽ có một thước đo hoặc Chỉ tiêu đo lường hiệu suất KPI sẽ được xác định và theo dõi theo thời gian. Hoàn thành các chỉ tiêu KPI sẽ là quá trình phát triển của doanh nghiệp để đạt được các mục tiêu đã đề ra. KPI chiến lược giám sát việc thực hiện và hiệu quả của các chiến lược của tổ chức, xác định khoảng cách giữa hiệu suất thực tế và mục tiêu từ đó xác định hiệu quả của tổ chức và hiệu quả hoạt động.

Vai trò của bộ chỉ tiêu KPI tốt

 • Cung cấp một Phương thức khách quan để theo dõi chiến lược đang thực hiện có hiệu quả hay không
 • Đưa ra các chỉ tiêu so sánh đánh giá mức độ thay đổi hiệu suất theo thời gian.
 • Tập trung sự chú ý của nhân viên vào những gì quan trọng nhất để thành công
 • Cho phép đo lường thành tích, không giới hạn trong việc đo lường các công việc được thực hiện
 • Cung cấp một ngôn ngữ chung để giao tiếp
 • Giúp hạn chế các tiến trình phát triển không chắc chắn.

Trong thời đại số, phần mềm KPI sẽ giúp doanh nghiệp thiết kế và quản lý hệ thống KPI một cách hiệu quả, qua đó đạt được các mục tiêu của BSC. 

Nguồn: balancedscorecard.org

10 lý do thẻ điểm cân bằng thất bại ở các doanh nghiệp

Contact Us

//]]>