Khởi động đề án cải cách cơ chế tiền lương của VTV

10 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2019
10 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2019
29 May, 2019
Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 22/2019
Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 22/2019
31 May, 2019
Show all
Hệ thống lương 3P - OCD khởi động động Đề án cải cách tiền lương của Đài THVN

Hệ thống lương 3P - OCD khởi động động Đề án cải cách tiền lương của Đài THVN

Rate this post

Last updated on 24 May, 2024

Đề án cải cách cơ chế tiền lương gắn với vị trí việc làm của Đài Truyền hình Việt Nam

Ngày 29/5/2019, Công ty Tư vấn Quản lý OCD khởi động Đề án cải cách cơ chế tiền lương gắn với vị trí việc làm của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Đề án nhằm các mục tiêu chính:

– Khảo sát hiện trạng, đánh giá, phân loại các đơn vị, Chuẩn hóa vị trí việc làm và xây dựng Hệ thống chi trả tiền lương đối với các vị trí Trưởng/phó đơn vị và tương đương.

– Xây dựng vị trí việc làm và xây dựng hệ thống chi trả tiền lương thí điểm cho 4 đơn vị được lựa chọn làm mẫu thuộc Đài truyền hình Việt Nam.

Khởi động Đề án Cải cách hệ thống tiền lương gắn với vị trí việc làm tại Đài THVN

Khởi động Đề án Cải cách hệ thống tiền lương gắn với vị trí việc làm tại Đài THVN

Công ty Tư vấn Quản lý OCD là đơn vị tư vấn các hệ thống quản lý nhân sự, tiền lương giàu kinh nghiệm tại Việt nam, với hàng trăm dự án tư vấn đã thực hiện thành công.

Mô tả dịch vụ tư vấn hệ thống lương 3P (tư vấn lương 3P) của OCD:

OCD cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống lương 3P (tư vấn lương) cho các doanh nghiệp. Hệ thống lương 3P giúp doanh nghiệp có một hệ thống lương phù hợp trong đó lương nhân viên được trả cho các yếu tố quan trọng như vị trí công việc, năng lực của nhân viên và kết quả thực hiện công việc.

Quy trình xây dựng hệ thống lương 3P (tư vấn lương 3P):

 1. Thống nhất định hướng chiến lược
 2. Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức
 3. Chuẩn hóa chức năng bộ phận
 4. Chuẩn hóa hệ thống chức danh
 5. Xây dựng mô tả công việc
 6. Xây dựng khung năng lực
 7. Đánh giá năng lực nhân viên theo khung năng lực
 8. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả và Quy chế đánh giá
 9. Đánh giá giá trị công việc
 10. Xây dựng Quy chế và Hệ thống lương

Ưu điểm của hệ thống lương 3P do Công ty Tư vấn Quản lý OCD xây dựng:

 • Công ty CP Tư vấn Quản lý OCD là đơn vị tư vấn hệ thống lương 3P giàu kinh nghiệm hàng đầu Việt nam, đã từng tư vấn hệ thống lương 3P cho nhiều doanh nghiệp lớn với các mô hình kinh doanh khác nhau và phức tạp về các vấn đề cần giải quyết
 • Hệ thống lương 3P do Công ty Tư vấn Quản lý OCD xây dựng liên kết chặt chẽ với chiến lược và chuỗi giá trị của doanh nghiệp
 • Hệ thống lương 3P có phương án phân bổ quỹ lương gắn kết chặt chẽ với kế hoạch kinh doanh
 • Hệ thống lương 3P liên kết chặt chẽ với Khung năng lực và Hệ thống chỉ tiêu KPI
 • Có bảng tính minh họa được tự động hóa, hỗ trợ cho công tác thiết kế và điều chỉnh hệ thống, chi tiết tính toán đến từng nhân viên
 • Có phần mềm hỗ trợ việc áp dụng hệ thống lương 3P (phần mềm cơ cấu tổ chứcphần mềm KPIphần mềm đánh giá năng lực hoặc phần mềm nhân sự bao trùm đầy đủ các nội dung trên bên cạnh cơ sở dữ liệu nhân sự.) Với sự hỗ trợ của các phần mềm đánh giá năng lực, phần mềm KPI hay phần mềm thông tin nhân sự, việc triển khai hệ thống lương 3P đang trở nên thuận lợi hơn đối với doanh nghiệp. Phần mềm KPI nếu được tích hợp vào các phần mềm lõi như ERP, CRM hay Quản lý sản xuất sẽ giúp việc trả lương 3P dễ dàng hơn nhiều.

Kinh nghiệm tư vấn hệ thống lương 3P (tư vấn lương):

OCD hiện là công ty tư vấn giàu kinh nghiệm hàng đầu Việt nam trong lĩnh vực xây dựng hệ thống lương 3P. OCD đã thực hiện thành công nhiều dự án tư vấn hệ thống lương 3P cho nhiều doanh nghiệp ở Việt nam.

Kinh nghiệm tư vấn hệ thống lương 3P (tư vấn lương) của OCD được trình bày ở phần Kinh nghiệm Tư vấn Hệ thống Quản lý.

Contact Us

//]]>