Mở rộng hợp đồng tư vấn hệ thống lương 3P cho công ty cơ khí chính xác JKVN

Trực quan hóa dữ liệu
Trực quan hóa dữ liệu – Một số phương thức trực quan dữ liệu thường gặp (Phần 2)
26 May, 2022
Dịch vụ Tư vấn Chiến lược
Dịch vụ Tư vấn Chiến lược
28 May, 2022
Show all
OCD và JKVN mở rộng hợp đồng tư vấn – Xây dựng hệ thống lương 3P

OCD và JKVN mở rộng hợp đồng tư vấn – Xây dựng hệ thống lương 3P

Rate this post

Last updated on 24 May, 2024

Sau khi kết thúc dự án Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo BSC-KPI, OCD tiếp tục mở rộng hợp đồng tư vấn hệ thống lương 3P cho công ty cơ khí chính xác JKVN vào tháng 05/2022.

Kết quả đầu ra của dự án tư vấn hệ thống lương 3P cho công ty cơ khí

Sau khi kết thúc dự án, dưới sự tư vấn của OCD, JKVN sẽ hoàn thiện được các tài liệu:

 • Từ điển năng lực
 • Khung năng lực
 • Báo cáo đánh giá năng lực
 • Hệ thống khung bậc lương
 • Quy chế lương thưởng
 • Bảng tính lương mẫu

Kinh nghiệm tư vấn hệ thống quản lý của OCD

OCD là công ty tư vấn quản lý chuyên nghiệp, đã thực hiện hàng trăm dự án tư vấn chiến lược, tái cấu trúc, chức năng nhiệm vụ, định biên nhân sự, tư vấn lương 3P, đánh giá kết quả công việc cho nhiều doanh nghiệp lớn trong gần 20 năm qua.

 • OCD đã từng tư vấn hệ thống lương cho nhiều doanh nghiệp lớn với các mô hình kinh doanh khác nhau và phức tạp về các vấn đề cần giải quyết
 • Hệ thống lương OCD xây dựng liên kết chặt chẽ với chiến lược và chuỗi giá trị của doanh nghiệp
 • Có phương án phân bổ quỹ lương gắn kết chặt chẽ với kế hoạch kinh doanh
 • Liên kết chặt chẽ với Khung năng lực và Hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả (KPI)
 • Có bảng tính minh họa được tự động hóa; hỗ trợ cho công tác thiết kế và điều chỉnh hệ thống; chi tiết tính toán đến từng nhân viên
 • Thích ứng hoàn toàn với Phần mềm Quản lý Nhân sự digiiHR, Phần mềm Đánh giá Năng lực digiiCAT, Phần mềm Quản lý KPI digiiTeamW và Phần mềm Tính lương digiiC&B)

 

JK Việt Nam được thành lập từ năm 2007, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ. Công ty chuyên sản xuất linh kiện phụ trợ; gia công chi tiết máy; gia công cơ khí chính xác; linh kiện phụ trợ ô tô; linh kiện phụ trợ xe máy và linh kiện phụ trợ điện tử.

Khách hàng của JK Việt Nam là các doanh nghiệp lớn như Honda, Yamaha, Piaggio, Vietnam Nippon Seiki, Daiwa Thang Long Plastic, Arai Viet Nam, v.v.

Tham khảo: 

Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo BSC-KPI cho JK Việt Nam

Tư vấn lương 3P

Tại sao doanh nghiệp cần sử dụng hệ thống lương 3P?

Contact Us

//]]>