Mô hình 5Ps của Schuler là gì? Ứng dụng và lợi ích của Mô hình 5Ps trong thực tiễn

Trạm thu phí tự động không dừng
Toàn bộ thông tin cần biết về thu phí tự động không dừng (ETC)
17 October, 2023
Nghiên cứu thị trường cho Trường Mầm non Sky International Preschool
Nghiên cứu thị trường cho Trường Mầm non Sky International Preschool
23 October, 2023
Show all
Mô hình 5Ps của Schuler

Mô hình 5Ps của Schuler

Rate this post

Last updated on 24 May, 2024

Giới thiệu tổng quát

Việc sử dụng một mô hình chiến lược đúng đắn để quản trị nguồn nhân lực của một công ty sẽ góp phần làm cho quá trình triển khai và vận hành diễn ra hiệu quả hơn. Và tùy thuộc vào chiến lược nhân sự của mỗi tổ chức sẽ có những hình thức khác nhau, song Mô hình 5Ps của Schuler vẫn là một mô hình có sức ảnh hưởng lớn từ trước đến nay.

Cơ sở hình thành

 Mô hình 5Ps của Schuler là một mô hình quản lý nguồn nhân sự (HRM) được sáng lập bởi một học giả người Mỹ Randall S (năm 1992). Ông là một nhà nghiên cứu và học giả trong lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực.

Theo Schuler, hệ thống được xây dựng dựa trên những nghiên cứu, thảo luận, và phân tích về cách quản lý nhân sự ảnh hưởng đến hiệu suất tổ chức và phát triển nhân viên, từ đó tìm ra những cơ sở quan trọng trong việc hình thành mô hình 5Ps.

Thành phần cấu thành

Cấu tạo của hệ thống bao gồm 5 yếu tố chính, bắt đầu bằng chữ “P”, đại diện cho 5 thành phần quan trọng trong quản lý nguồn nhân lực của một doanh nghiệp:

 • Philosophy (Quan điểm)
 • Policies (Chính sách)
 • Programs (Chương trình)
 • Practices (Hoạt động) 
 • Process (Quy trình)

Mô hình 5Ps của Schuler nhằm giải thích sự tương quan giữa quản trị nguồn nhân lực và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp để các tổ chức hiểu rõ hơn về cách quản lý nguồn nhân lực và giúp họ phát triển chiến lược và quy trình liên quan đến việc quản lý nhân sự trong môi trường toàn cầu.

 Đồng thời, mô hình còn tập trung vào việc liên kết các yếu tố lại với nhau để đảm bảo tính nhất quán và tích hợp trong quản lý nguồn nhân sự. Nó cung cấp một cách tiếp cận toàn diện cho quản trị nhân sự, giúp tổ chức xác định rõ các khía cạnh tương tác và mục tiêu tổ chức.

Các yếu tố của mô hình 5Ps của Schuler

Yếu tố bên ngoài

 • Môi trường kinh doanh và thị trường lao động: Môi trường kinh doanh và môi trường lao động thường xuất hiện một số yếu tố như: cạnh tranh, xu hướng thị trường, tình hình kinh tế toàn cầu, yêu cầu về kỹ năng và nhân lực,…
 • Đặc điểm doanh nghiệp: Các yếu tố về bối cảnh doanh nghiệp có thể bao gồm mục tiêu và chiến lược tỏ chức, văn hóa tổ chức, công nghệ, nguồn lưc tài chính và nhân lực, kinh tế, chính trị, pháp luật.
 • Nhu cầu kinh doanh chiến lược: Các tuyên bố trong tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược doanh nghiệp được cụ thể hóa thành các mục tiêu kinh doanh chi tiết, rõ ràng. 
 • Mục tiêu và chiến lược tổ chức: Mục tiêu và chiến lược tổ chức thể hiện tầm nhìn cũng như định hình cách quản lý nguồn nhân lực.

Yếu tố bên trong

 • Philosophy – Triết lý quản lý nguồn nhân lực: đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình chính sách và chương trình quản lý nhân sự. Yếu tố này trả lời cho câu hỏi Doanh nghiệp nhìn nhận và đối xử với con người như thế nào.
 • Policies – Các chính sách nguồn nhân lực: Định hướng để giải quyết vấn đề trong các lĩnh vực như tuyển dụng, quản lý hiệu quả nhân lực và các lĩnh vực khác liên quan đến nhân sự. Ví dụ: Chính sách tuyển dụng và thu hút nhân tài, chính sách lương thưởng, chính sách đánh giá nhân sự,…
 • Programs – Các chương trình nguồn nhân lực: Các chương trình, hoạt động được triển khai nhằm khuyến khích thay đổi, hướng tới mục tiêu giải quyết các vấn đề liên quan đến con người. Bao gồm các chương trình đào tạo, phát triển, đào tạo và học tập dành cho nhân viên
 • Practices – Các hoạt động nguồn nhân lực: Là các hoạt động gắn với các vai trò khác nhau, bao gồm các hoạt động hàng ngày của quản lý và nhân viên, quản lý hiệu suất và xử lý vấn đề trong tổ chức,…
 • Process – Các quy trình nguồn nhân lực: Xác định cách thức triển khai các hoạt động nguồn nhân lực. Điều này đảm bảo rằng quy trình quản lý nhân sự, từ khâu tuyển dụng đến đánh giá hiệu suất được thiết kế một cách công bằng và hiệu quả.

Các yếu tố trên đã tương tác với nhau để tạo nên một mô hình 5Ps đảm bảo được tính nhất quán và tích hợp trong quản lý nguồn nhân lực. Từ đó, nó giúp cải thiện quản lý nhân sự, tạo môi trường làm việc tích cực và đảm bảo rằng HRM hỗ trợ chiến lược tổ chức.

Tác động của mô hình 5Ps của Schuler

Mô hình 5Ps của Schuler có tác động tích cực đối với môi trường làm việc, luật pháp, con người, môi trường và xã hội,…

 • Môi trường: Tạo môi trường làm việc tích cực, hỗ trợ nhân viên phát triển năng lực và khả năng của bản thân. Từ đó, làm cho tổ chức trở nên hấp dẫn hơn đối với nhân tài và giữ chân nhân viên tốt.
 • Tăng cường hiệu suất và hiệu quả: Giúp quản lý nguồn nhân lực một cách toàn diện và hiệu quả hơn; giúp tạo ra môi trường làm việc tích cực, tạo động lực cho nhân viên và tăng cường hiệu suất làm việc.
 • Tích hợp với chiến lược tổ chức: tổ chức có thể liên kết quản lý nhân sự với mục tiêu và chiến lược tổ chức. Điều này đảm bảo quản trị nguồn nhân lực đóng góp vào thành công chiến lược tổ chức.
 • Thích nghi với thay đổi môi trường: Có khả năng thích nghi và điều chỉnh dựa trên yếu tố bên ngoài như luật pháp, thị trường, sự thay đổi xã hội và công nghệ.
 • Tối ưu hóa quản lý thông tin: Giúp đảm bảo thông tin liên quan đến nhân sự được quản lý và sử dụng một cách hiệu quả.
 • Tạo giá trị cho nhân viên: Thông qua việc phát triển kỹ năng, quản lý hiệu suất và cung cấp các quyền lợi và chế độ làm việc hấp dẫn.

 Bên cạnh đó, để tránh những tác động tiêu cực, việc triển khai Mô hình 5Ps cần phải được thực hiện một cách cẩn thận và cân nhắc. Đồng thời, cần phải duy trì tính nhất quán, tích hợp và phù hợp với giá trị và mục tiêu tổ chức.

Quy trình hoạt động

Quy trình triển khai Mô hình 5Ps của Schuler trong tổ chức yêu cầu sự thận trọng và phối hợp giữa 5 yếu tố chính: Policy (Chính sách), Programs (Chương trình), Processes (Quy trình), Practices (Hoạt động), và Philosophy (Triết lý). Dưới đây là một quy trình tổng quan về cách triển khai Mô hình 5Ps:

 • Bước đầu tiên là định rõ triết lý và giá trị cốt lõi của tổ chức (Philosophy) đối với quản lý tài nguyên con người. Điều này đặt nền tảng cho toàn bộ quy trình.
 • Phát triển Chính sách Quản lý nguồn nhân lực (Policy)
 • Thiết kế Chương Trình (Programs)
 • Xác định và Thực Hiện Quy Trình (Processes)
 • Thực Hành (Practices)
 • Tích Hợp và Kiểm Tra (Integration and Review)
 • Điều Chỉnh và Cải Tiến Liên Tục

Quy trình này đòi hỏi sự hợp tác giữa các bộ phận quản lý nhân sự và các tầng lớp quản lý trong tổ chức. Đặc biệt, quản lý cần thể hiện sự cam kết đối với triết lý và giá trị tổ chức, và các chính sách và quy trình quản lý nhân sự cần phải được thiết kế và triển khai một cách cẩn thận và tự trách nhiệm.

Ưu và nhược điểm

Mô hình 5Ps của Schuler là một công cụ quan trọng trong quản lý tài nguyên con người (HRM). Tuy nhiên, nó cũng có cả những ưu điểm và nhược điểm:

 • Ưu điểm: Toàn diện và tích hợp, quản lý chiến lược, chú trọng đến triết lý, tích hợp với môi trường
 • Nhược điểm: Phức tạp, tính áp đặt, yêu cầu thời gian và nguồn lực, khả năng hiện thực

Tóm lại, Mô hình 5Ps của Schuler là một công cụ quan trọng trong quản lý nguồn nhân lực, nhưng nó cũng có nhược điểm và đòi hỏi sự hiện thực cẩn thận để phù hợp với môi trường và mục tiêu cụ thể của từng tổ chức.

Đọc thêm:

Phần mềm Quản lý Nhân sự digiiHR

Lợi ích Hiện thực hóa Quản lý (Quản lý hiện thực hóa lợi ích) là gì?

ERP: Phần Mềm Quản Lý Tổng Thể Nguồn Lực Trong Doanh Nghiệp

——————————-

Công ty Tư vấn Quản lý OCD (OCD Management Consulting Co) là một trong những đơn vị tư vấn quản lý hàng đầu Việt Nam với tính chuyên nghiệp, thực tiễn và chất lượng cao.

Thông tin chính thức về OCD được cập nhật tại website: https://ocd.vn

Fanpage chính thức của OCD vui lòng truy cập: https://facebook.com/OCDConsulting

Liên hệ nhanh Hotline/Zalo: 0886595688 hoặc gửi email đến: ocd@ocd.vn

Contact Us

//]]>