Marketing cho các khách hàng là tổ chức

Quản trị chiến lược dành cho Ban Tổng giám đốc
Quản trị chiến lược dành cho Ban Tổng giám đốc
23 August, 2022
Kỹ năng chăm sóc khách hàng
Kỹ năng chăm sóc khách hàng
24 August, 2022
Show all
B2B Marketing

B2B Marketing

Rate this post

Last updated on 24 May, 2024

Mục tiêu

Khoá học được thiết kế để phát triển kiến thức và kỹ năng marketing cho các cán bộ tham gia vào quá trình phân tích, đánh giá hiệu quả, ra quyết định và thực hiện các hoạt động marketing của công ty. Cụ thể, sau khoá học, các học viên có thể:

  • Mô tả được bản chất và hành vi mua của khách hàng là các tổ chức
  • Mô tả được các kiến thức marketing về phát triển sản phẩm, thiết lập hệ thống bán hàng, phân tích và đàm phán về giá cả, khuếch trương sản phẩm/dịch vụ
  • Phát triển các kỹ năng áp dụng các công cụ marketing vào thị trường là các tổ chức 

Đối tượng

Các cán bộ marketing, cán bộ quản lý bán hàng ở các doanh nghiệp/tổ chức có khách hàng chủ yếu là doanh nghiệp/tổ chức khác

Các chủ đề chính

  1. Bản chất của hành động mua hàng của khách hàng là các tổ chức
  2. Xác định nhu cầu của khách hàng là các tổ chức
  3. Phân đoạn thị trường là các tổ chức
  4. Marketing hỗn hợp cho khách hàng là tổ chức
  5. Bán hàng cho đối tượng khách hàng là các tổ chức

Thời lượng

3 – 7 ngày hoặc thiết kế đặc thù theo yêu cầu của người học.

Hình thức đào tạo

Khóa học có thể áp dụng các hình thức đào tạo đa dạng:

Giảng viên

Giảng viên của khóa đào tạo là những Giảng viên, Chuyên gia Tư vấn Cao cấp và các nhà quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp lớn ở các mảng chức năng tương ứng.

Tham khảo Đội ngũ Giảng viên – Chuyên gia Tư vấn của OCD.

Liên hệ

Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Hotline: 0886595688

Email: ocd@ocd.vn

Xem thêm các khóa học do OCD thực hiện: Dịch vụ Đào tạo Quản lý

Xem thêm: Tầm quan trọng của B2B Marketing

Contact Us

//]]>