KPI dashboard là gì?

Các bước cơ bản để xây dựng khung năng lực
Khung năng lực là gì?
19 November, 2019
Lương 3P
Tại sao doanh nghiệp nên sử dụng lương 3Ps
20 November, 2019
Show all
KPI Dashboard

KPI Dashboard

KPI dashboard là công cụ điều hành trực quan và quan trọng, cho phép nhà điều hành nắm bắt nhanh chóng bức tranh thực hiện các chỉ tiêu KPI của doanh nghiệp, hay nói cách khác là “tình trạng sức khỏe” của doanh nghiệp để từ đó có điều chỉnh hoặc hành động phù hợp.

Vậy:

  • KPI Dashboard là gì?
  • Dashboard lấy dữ liệu từ đâu?
  • KPI Dashboard cần đáp ứng yêu cầu gì?
  • Dashboard trong phần mềm digiiKPI

KPI dashboard là gì?

“KPI dashboard (Bảng chỉ số kết quả trọng yếu) là công cụ biểu diễn một cách trực quan kết quả thực hiện những chỉ tiêu quan trọng nhất đối với điều hành chiến lược của doanh nghiệp một cách chính xác, cập nhật chỉ trên một trang màn hình”

Nhờ Bảng chỉ số kết quả thiết yếu mà người điều hành có thể nắm bắt nhanh chóng hiện trạng thực hiện chiến lược, xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp hay tổ chức tại bất kỳ thời điểm nào của năm tài chính để có thể có những điều chỉnh cần thiết, đảm bảo doanh nghiệp hay tổ chức vận hành theo đúng định hướng chiến lược. Bảng chỉ số kết quả thiết yếu cũng góp phần tạo ra động lực để hoàn thành và vượt mục tiêu khi nó luôn cho thấy sự so sánh trực quan giữa chỉ số thực tế và kế hoạch.

KPI dashboard lấy dữ liệu từ đâu?

Về mặt kỹ thuật, KPI dashboard hay bảng chỉ số kết quả thiết yếu là giao diện mà người sử dụng vẫn nhìn thấy trên hệ thống thông tin quản lý. Bảng chỉ số kết quả thiết yếu trong doanh nghiệp có thể tích hợp thông tin từ nhiều nguồn hoặc nhiều ứng dụng khác nhau như ERP, CRM hay DMS, từ đó trả về một báo cáo tập trung theo các chỉ tiêu KPI đã thiết kế. Nếu không có các ứng dụng quản lý chức năng, người dùng có thể phải nhập liệu bằng tay.

Dashboard cần đáp ứng yêu cầu gì?

  • Một KPI dashboard hay bảng chỉ số kết quả thiết yếu cần làm nổi bật được các chỉ tiêu kết quả thiết yếu mà người quản lý quan tâm nhất.
  • Dashboard cần được thiết kế một các trực quan, sinh động, sử dụng những hình thức biểu diễn trực quan bằng các hình thức đồ thị khác nhau.
  • Báo cáo KPI hay bảng chỉ số kết quả thiết yếu có thể được liên kết với các nguồn thông tin khác nhau về kết quả hoạt động của doanh nghiệp để có thể tự động cập nhật các chỉ số kết quả, ví dụ thông tin về doanh thu và các chỉ tiêu tài chính, thông tin về chi phí sản xuất, đánh giá độ hài lòng của khách hàng. Đối với một số chỉ tiêu, thông tin có thể cập nhật trực tiếp vào giao diện của phần mềm.

Thông thường, KPI dashboard hay bảng chỉ số kết quả thiết yếu cho doanh nghiệp có thể được xây dựng như một thành phần quan trọng trong Phần mềm KPI dưới dạng web based hoặc, phần mềm độc lập hoặc hiển thị trên giao diện mobile. Đối với doanh nghiệp nhỏ, người theo dõi cũng có thể tự tạo bảng chỉ số kết quả cho mình bằng những công cụ bảng tính đơn giản như Excel hoặc kết nối dữ liệu trên Excel với Power BI.

KPI dashboard trong phần mềm digiiKPI?

Phần mềm Quản lý KPI – digiiKPI của OOC không chỉ cung cấp cho nhà điều hành KPI Dashboard sinh động, trực quan, cập nhật mà còn cung cấp nhiều báo cáo KPI khác ở các cấp công ty, bộ phận hay cá nhân. digiiKPI cũng cung cấp hệ thống báo cáo BI – hệ thống báo cáo những chỉ tiêu vận hành thông thường nhất của doanh nghiệp theo các mảng chức năng như Kinh doanh, Marketing, Sản xuất/Vận hành, Kế toán/Tài chính, Nhân sự…

Phần mềm digiiKPI, bao gồm cả KPI Dashboard được thiết kế bởi các chuyên gia tư vấn của OCD với hàng chục năm kinh nghiệm, hàng trăm dự án tư vấn KPI.

 

Tham khảo:

Phần mềm KPI – hướng đi tất yếu để triển khai KPI trong doanh nghiệp

Mối liên hệ giữa BI và KPI

Contact Us

//]]>