fbpx

Khóa học Nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo

Corporate Culture
Khóa học Phát triển văn hóa doanh nghiệp
28 March, 2020
Khóa học Kỹ năng thuyết trình hiệu quả
Khóa học Kỹ năng thuyết trình hiệu quả
29 March, 2020

Mục tiêu của khóa học

Mục tiêu bao trùm của khóa học Nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo cho các cán bộ quản lý. Các mục tiêu cụ thể của khóa học bao gồm:

•    Làm rõ sự khác biệt giữa phương pháp quản lý truyền thống và tư duy lãnh đạo
•    Phát triển tư duy chiến lược, phát triển tầm nhìn cho nhà quản lý
•    Phát triển kỹ năng truyền đạt, giao tiếp và cổ vũ động viên cho nhà quản lý

Đối tượng

Cán bộ quản lý các cấp trong tổ chức, những người muốn nâng cao năng lực lãnh đạo của mình

Các chủ đề chính

  • Sự cần thiết để phát triển tư duy lãnh đạo trong điều kiện môi trường hiện nay
  • Phân biệt giữa quản lý và lãnh đạo
  • Quan điểm và thói quen của người lãnh đạo hiệu quả
  • Phát triển tầm nhìn và tư duy chiến lược
  • Các kỹ năng của người lãnh đạo hiệu quả: phát triển quan hệ, truyền đạt giao tiếp, giải quyết mâu thuẫn, cỗ vũ động viên và phát triển người khác.

Thời lượng

2-5 ngày hoặc tuỳ vào nhu cầu của học viên 

Hình thức đào tạo

Khóa học có thể áp dụng các hình thức đào tạo đa dạng:

Giảng viên

Giảng viên của khóa đào tạo là những Giảng viên, Chuyên gia Tư vấn Cao cấp và các nhà quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp lớn ở các mảng chức năng tương ứng.

Tham khảo Đội ngũ Giảng viên – Chuyên gia Tư vấn của OCD.

Liên hệ

Công ty Tư vấn Quản lý OCD

 

Xem thêm các khóa học do OCD thực hiện: Dịch vụ Đào tạo Quản lý 

 

//]]>