Thiết kế và sử dụng khung năng lực trong quản trị nhân sự

Xu hướng ngành 5 năm tới tại Việt Nam
Top 5 xu hướng ngành phổ biến trong 5 năm tới tại Việt Nam
31 March, 2020
Xây dựng cơ cấu tổ chức linh hoạt thích ứng với khủng hoảng
Xây dựng cơ cấu tổ chức linh hoạt thích ứng với khủng hoảng
1 April, 2020
Show all
Hồ sơ năng lực nhân viên

Hồ sơ năng lực nhân viên

Mục tiêu khoá học

Khóa học được thiết kế nhằm giúp học viên có được cái nhìn tổng quát về xây dựng khung năng lực của doanh nghiệp và có được những công cụ thể để triển khai áp dụng. Sau khoá học, học viên sẽ:

 • Có khả năng thiết kế từ điển năng lực và khung năng lực, sử dụng phần mềm digiiCAT
 • Biết cách đánh giá năng lực cá nhân trên phần mềm digiiCAT
 • Biết cách tổ chức và quản lý đợt đánh giá năng lực trên phần mềm digiiCAT
 • Trang bị cho bản thân nền tảng kiến thức và kỹ năng xây dựng khung năng lực vững chắc và ứng dụng tốt cho công việc, nhằm phát triển bản thân trong các công việc quản trị nhân sự, bao gồm
  • Quản lý đào tạo, xây dựng chiến lược và hoạch định nguồn nhân lực cũng như quản lý tài năng và lộ trình công danh
  • Gợi ý được các định hướng nội dung và cách thức đào tạo cho từng năng lực hoặc từng nhóm công việc.
  • Cung cấp cơ sở cho trả lương theo năng lực (3P salary system).

 

Lợi ích khác biệt mà bạn chỉ gặp ở khóa học này

 • Xây dựng khung năng lực theo phương pháp của Harvard, được điều chỉnh cho phù hợp với doanh nghiệp Việt nam bằng phương pháp COID của OCD.
 • Giảng viên là các chuyên gia tư vấn dày dạn kinh nghiệm, đã triển khai thành công khung năng lực tại nhiều doanh nghiệp lớn
 • Thực hành trực tiếp trên phần mềm digiiCAT – phần mềm quản lý năng lực của OOC do nhóm chuyên gia cao cấp của OCD thiết kế

 

Đối tượng

Cán bộ quản lý nhân sự, cán bộ quản lý cấp trung và cấp cao trong doanh nghiệp.

 

Nội dung khóa học

1. Rà soát, chuẩn hóa chức năng, chức danh

 • Chuẩn hóa chức năng công ty và bộ phận bằng ma trận phân bổ chức năng công ty
 • Chuẩn hóa chức năng các vị trí bằng ma trận phân bổ chức năng bộ phận

2. Thiết kế cấu trúc từ điển năng lực và danh mục năng lực

 • Quyết định cấu trúc từ điển năng lực tùy thuộc vào kỳ vọng của nhà quản lý về mức độ bao trùm và tách biệt của các nhóm năng lực.
 • Quyết định danh mục năng lực, gồm tên và định nghĩa năng lực trong mỗi nhóm năng lực cần được thực hiện dựa trên Mô hình Chuỗi giá trị (Value Chain Model – VCM) của Michael Porter.

3. Xây dựng Từ điển năng lực của doanh nghiệp

Dựa vào tên và định nghĩa năng lực, viết mô tả các cấp độ năng lực:

 • Liệt kê các cấu phần C-O-I-D (conceive-operate-implement-design) của mỗi năng lực bằng một số từ khóa quan trọng.
 • Xây dựng mô tả hành vi trong mỗi cấu phần theo 5 cấp độ (5 mức) với nguyên tắc thống nhất.
 • Thực hành xây dựng từ điển năng lực trên phần mềm digiiCAT

4. Xác định yêu cầu năng lực cho các vị trí (khung năng lực)

Dựa trên các nhiệm vụ và kết quả yêu cầu đối với nhiệm vụ được nêu trong bản Mô tả công việc:

 • Xác định những năng lực cần thiết của vị trí.
 • Xác định cấp độ cần thiết của mỗi năng lực.
 • Thực hành xây dựng từ khung năng lực trên phần mềm digiiCAT

5. Đánh giá năng lực cá nhân

 • Thực hành đánh giá năng lực cá nhân trên phần mềm digiiCAT
 • Các trưởng bộ phận đánh giá các năng lực được yêu cầu cho các vị trí dưới quyền

6. Khai thác báo cáo đánh giá năng lực

 • Sử dụng hồ sơ năng lực cá nhân
 • Khai thác các báo cáo đánh giá năng lực khác cho xây dựng chiến lược nhân sự, kế hoạch đào tạo, hệ thống lương

 

Thời lượng

Khóa học diễn ra trong 3 ngày (21 giờ)

Hình thức đào tạo

Khóa học có thể áp dụng các hình thức đào tạo đa dạng:

Giảng viên

Liên hệ

Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Xem thêm các khóa học do Công ty Tư vấn Quản lý OCD thực hiện: Dịch vụ Đào tạo Quản lý

Contact Us

//]]>