Đánh giá mức độ hài lòng khách hàng sử dụng điện năm 2019 cho Công ty Điện lực Đắk Lắk

Phần mềm Thông tin nhân sự digiiHRI
Phần mềm Thông tin nhân sự HRIS là gì?
11 January, 2019
Park Hang Seo - Người truyền lửa
Có gì trong “Park Hang Seo – Người truyền lửa”?
17 January, 2019
Rate this post

Last updated on 24 May, 2024

Dự án Đánh giá mức độ hài lòng khách hàng sử dụng điện năm 2019 cho Công ty Điện lực Đắk Lắk

Năm 2019, Công ty CP Tư vấn Quản lý OCD triển khai dự án tư vấn Đánh giá mức độ hài lòng khách hàng sử dụng điện năm 2019 cho Công ty Điện lực Đắk Lắk. Mục tiêu của dự án là: Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về việc sử dụng dịch vụ điện năm 2018 tại Huyện Krong Buk, Krong Năng trực thuộc PC Đắk Lắk.

Đối tượng: Khách hàng sinh hoạt

Địa bàn thực hiện dự án: Huyện Krong Buk và huyện Krong Năng

Thời gian thực hiện: Từ ngày 12/1/2019 đến hết ngày 22/1/2019 

Công ty Điện lực Đắk Lắk

Công ty Điện lực Đắk Lắk là doanh nghiệp nhà nước hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Trung – Tập Đoàn Điện lực Việt Nam, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu, biểu tượng, điều lệ tổ chức và hoạt động.

Chức năng nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh

Ngoài chức năng chủ yếu là quản lý lưới điện phân phối, phân phối và kinh doanh điện năng còn có các chức năng sau:

– Sửa chữa, đại tu thiết bị điện.

– Sản xuất, kinh doanh điện năng.

– Tư vấn và lập dự án đầu tư các công trình lưới điện đến 35 kV.

– Khảo sát, thiết kế, giám sát, thi công các công trình lưới điện đến 35 kV.

– Xây dựng và cải tạo các công trình đường dây và trạm biến áp đến 35 kV.

– Kinh doanh vật tư thiết bị điện, phụ kiện điện, đồ điện dân dụng.

– Sửa chữa, thí nghiệm, hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện đến cấp điện áp 35 kV.

– Quản lý, vận hành, sửa chữa Diesel và gia công cơ khí.

– Hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khác theo giấy phép hoạt động Điện lực.

Một số dự án tư vấn cho công ty điện lực của OCD

Contact Us

//]]>