Tư vấn xây dựng đề án tái cấu trúc cho Tổng Công ty Sông Đà

Vietnam Post
Đào tạo Kỹ năng Kinh doanh nâng cao cho Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam
27 June, 2013
Đào tạo giảng viên nguồn cho cho FPTsoftware
26 August, 2013
Show all
Tư vấn xây dựng đề án tái cấu trúc cho Tổng Công ty Sông Đà

Tư vấn xây dựng đề án tái cấu trúc cho Tổng Công ty Sông Đà

Rate this post

Last updated on 2 November, 2023

Về dự án xây dựng đề án tái cấu trúc 

Năm 2013, Công ty CP Tư vấn Quản lý OCD thực hiện xây dựng đề án tái cấu trúc cho Tổng Công ty Sông Đà (SDC). Dự án được thực hiện nhằm đưa ra các phương án tái cấu trúc cho SDC cũng như các hoạt động cụ thể, thời gian để thực hiện tái cấu trúc thành công. Ngoài ra dự án còn nhằm mục tiêu tăng cường năng lực phân tích chiến lược, năng lực viết đề án tương tự đề án tái cấu trúc cho đội ngũ quản lý cấp trung, nhằm giúp học sử dụng thành thạo và có khả năng điều chỉnh chiến lược và kế hoạch một cách phù hợp nhất với những thay đổi trong thực tế kinh doanh của tổng công ty.

Về Tổng Công ty Sông Đà

Được thành lập từ năm 1961, Tổng công ty Sông Đà là một doanh nghiệp nhà nước. Đến ngày 26/03/2018, Tổng công ty Sông Đà chính thức chuyển đổi từ mô hình Tổng công ty nhà nước sang mô hình Tổng công ty cổ phần. Lĩnh vực kinh doanh chính của Tổng công ty bao gồm xây dựng các nhà máy điện, cơ sở hạ tầng, giao thông, nhà máy công nghiệp, công trình dân dụng; chế tạo và cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị xây dựng; công nghệ xây dựng, kinh doanh bất động sản.

Trong gần 60 năm qua và hiện nay Tổng công ty Sông Đà là nhà thầu chính của hầu hết các dự án thủy điện tại Việt Nam, như Thủy điện Sơn La (2.400MW) – dự án thủy điện lớn nhất Đông Nam Á, thủy điện Hòa Bình (1.920MW) – dự án nhà máy thủy điện ngầm của Việt Nam, thủy điện Lai Châu (1.200MW), Thủy điện Huội Quảng (520MW)… và là nhà thầu EPC của một số dự án khác như Tuyên Quang (324MW), Sesan 3 (260 MW)… 

Contact Us

//]]>